Безперервне навчання медичного персоналу — організація

Жоден найновітніший засіб діагностики та лікування не забезпечить високого рівня медичної допомоги без відповідного супроводу професіоналів — лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу. Тому так важливо подбати про навчання медичного персоналу у закладі.

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Зазвичай очолює систему навчання молодшого та середнього медичного персоналу на робочому місці заступник головного лікаря з медсестринства, до кола обов’язків якого входить не лише забезпечення навчального процесу у класі, а й організація конференцій, семінарів, лекцій, круглих столів та інших заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації середнього та молодшого медичного персоналу.

Оснащення та планування навчального процесу

Для належного забезпечення навчального процесу необхідно насамперед мати відповідне оснащення. Приблизний перелік потрібного обладнання:

 • модель руки для проведення практичних занять з установки внутрішньовенних крапельних вливань, периферичних катетерів, забору крові з вени;
 • тренажер для проведення серцево-легеневої реанімації;
 • штативи для тривалих внутрішньовенних вливань;
 • вакуумний матрац і вакуумні шини для перевезення потерпілих;
 • периферичні і підключичні катетери;
 • перев’язувальний матеріал, рукавички тощо;
 • ноутбук, проектор для перегляду слайдів;
 • фотоапарат, відеокамеру, набір навчальних відеофільмів і слайдів.

Навчальний процес не починається і не закінчується на занятті з викладачем. Кожен, хто хоче поповнити свої знання, повинен самостійно ознайомитися з інструктивно-нормативною документацією, попрацювати зі збірниками технологій, стандартів для сестринського персоналу ЛПЗ за номенклатурними спеціальностями, з посібниками, інструкціями, підручниками, довідниками, іншою навчально-методичною літературою. Обов’язково передплачуємо періодичні видання медичної тематики, до яких забезпечуємо вільний доступ медичного персоналу.

Безперервне навчання середнього і молодшого медичного персоналу - організація Читайте про "Мотивація медичного персоналу на практиці"

Усі заняття, інші заходи з підвищення кваліфікації середнього і молодшого медичного персоналу проводимо відповідно до розроблених планів, серед яких:

 • плани роботи медичних працівників, відповідальних за організацію навчання середнього і молодшого медичного персоналу у підрозділах ЛПЗ
 • плани навчання середнього і молодшого медичного персоналу
 • річний календарний план заходів для середнього медичного персоналу;
 • план підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу;
 • план атестації та переатестації середнього медичного персоналу.

Тематика занять

Для середнього медичного персоналу тематика занять може базуватися на алгоритмах проведення медичних та санітарних маніпуляцій, зокрема таких, як:

 • догляд за хворими;
 • виконання різних маніпуляцій у процедурних кабінетах та пере­в’язувальних;
 • виконання заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;
 • здійснення виробничого контролю.

Усі алгоритми мають бути затверджені головним лікарем і погоджені з лікарем-епідеміологом.

Під час занять з медичними сестрами обов’язково варто звернути увагу на такі теми:

 • Тактика персоналу у разі виявлення хворого на карантинні інфекції;
 • Десмургія;
 • Серцево-легенева реанімація;
 • Транспортна іммобілізація;
 • Долікарська допомога при анафілактичному шоку та інших невідкладних станах;
 • Профілактика вірусних гепатитів і ВІЛ-інфекції під час виконання медичних маніпуляцій;
 • Правила оформлення і ведення первинної медичної документації;
 • Алгоритми виконання внутрішньом’язових, підшкірних, внутрішньовенних введень лікарських засобів;
 • Правила гігієнічного оброблення рук медичного персоналу.

Безперервне навчання середнього і молодшого медичного персоналу - організація Читайте "Посадові інструкції медперсоналу: роль в організації роботи"

Загальнолікарняні семінари для медичних сестер можуть бути на теми:

 • Етичні аспекти у роботі середнього та молодшого медичного персоналу;
 • Сестринський процес;
 • Профілактика пролежнів;
 • Догляд за післяопераційними хворими;
 • Психологічні аспекти у роботі середнього медичного персоналу;
 • Облік та зберігання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів;
 • Лікувально-охоронний режим у підрозділах ЛПЗ;
 • Питання асептики, антисептики, дезінфекції, стерилізації;
 • Наставництво;
 • Заходи особистої профілактики персоналу.

Зі змістовними, актуальними лекціями, тематика яких спрямована
на підвищення кваліфікації і розширення світогляду середнього медичного персоналу, перед слухачами можуть виступати заступники головного лікаря, завідувачі відділень, старші медичні сестри, лікарі, зокрема лікар-інфекціоніст.

Через те, що медичні сестри працюють у різних режимах, кожне заняття можна проводити декілька разів. Розроблений опитувальник з кожної теми дає змогу об’єктивно оцінити рівень отриманих знань.

Особливу увагу приділяємо і систематичному підвищенню кваліфікації молодшого медичного персоналу. Щокварталу організовуємо заняття із сестрами-господинями, молодшими медичними сестрами, буфетницями відповідно до затвердженої тематики з питань догляду за хворими та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

Гнучкий підхід до тематичного планування занять і заходів з підвищення кваліфікації середнього та молодшого медичного персоналу дає нам змогу оперативно реагувати на введення нових нормативно-правових актів, які регулюють діяльність ЛПЗ, а також ознайомлювати своїх працівників з новими стандартами сестринської справи та останніми досягненнями медичної науки.

Безперервне навчання середнього і молодшого медичного персоналу - організація Читайте про "Локальний формуляр лікарських засобів: порядок розроблення"

Робота з новими працівниками

Щоб колектив у лікувально-профілактичному закладі був стабільним, дружним, злагодженим, важливо, щоб у ньому склалися певні традиції щодо адаптації тих, хто тільки-но прийшов працювати. З усіма новими працівниками, зокрема з молодими спеціалістами, обов’язково потрібно проводити бесіди, під час яких можна ознайомлювати з історією ЛПЗ, його структурними підрозділами, напрямами діяльності та специфікою роботи. У підрозділах старші медичні сестри проводять інструктажі з усіх напрямів роботи і визначають наставників молодим спеціалістам.

Систематичне навчання середнього і молодшого медичного персоналу на робочому місці дасть змогу збагатити необхідні знання та фахові навички працівників, підвищити культуру надання медичної допомоги та сформувати звичку безперервно навчатися, що необхідного для підтримки належного професійного рівня.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді