Циклограма роботи головної медсестри на другий квартал

Циклограма роботи головної медичної сестри дає змогу спростити та зробити ефективнішим процес планування діяльності медсестер. Ми підготували орієнтовний план завдань на квітень-червень, який ви можете змінити та доповнити, складаючи власні плани роботи.

Ваш безплатний доступ до КПК медсестер

Для того, щоб робота медичного персоналу була краще організованою та ефективною, потрібно раціонально використовувати час та енергію. Тому складання циклограми роботи, в якій передбачені основні повторювані завдання та функції – це хороший метод організації керівництва та досягнення поставлених цілей.

Циклограма може містити схематичний план заходів на тиждень, місяць, квартал, півроку чи рік. Орієнтовний план на рік чи квартал більш загальний, проте він допомагає визначити приблизні напрямки роботи кожного медичного працівника. Циклограма спрощує планування роботи середнього медичного персоналу, дозволяє не пропустити важливі заходи та завчасно організовувати їх. Головна медична сестра, коли розроблятиме план роботи на основі циклограми зможе повно усвідомити обсяги роботи на місяць чи квартал, наявність внутрішніх ресурсів для втілення задуманого та врахувати в плані роботи позитивні зміни у цілому ЛПЗ та головної медичної сестри зокрема.

Циклограма роботи головної медсестри на другий квартал Читайте про "Безперервне навчання медичного персоналу"

Завдяки циклограмам легко скласти плани роботи на рік, квартал, місяць. Створюючи циклограму, слід врахувати профіль та специфіку роботи ЛПЗ, а також цілі та завдання, визначені загальним комплексним планом ЛПЗ. Звісно, особливу увагу варто звернути на завдання, у розв’язанні яких важливу роль відіграє середній медичний персонал.

Циклограма роботи головної медсестри на другий квартал Читайте набагато докладніше про роботу з циклограмами, а також перегляньте розроблені фахівцями циклограми роботи у посібнику "Дванадцять місяців: плануємо роботу головної медичної сестри"!

Кілька рекомендацій щодо користування циклограмою діяльності головної медсестри:

  • Опишіть зміст роботи щодо удосконалення роботи середнього та молодшого медичного персоналу
  • Передбачте заходи щодо підвищення кваліфікації та проходження атестації медперсоналу. Тематика може бути різноманітною: охорона праці, організація матеріально-технічного забезпечення роботи тощо.

Циклограма роботи головної медсестри на другий квартал Читайте про "Направлення на стажування лікарів"

Орієнтовна циклограма діяльності головної медичної сестри на другий квартал

Зміст діяльності

Строки виконання

Проаналізувати

Виконання плану роботи за минулий квартал. Перенести невиконані завдання до плану на поточний квартал

Квітень

Забезпеченість закладу охорони здоров’я середнім та молодшим медичним персоналом

Квітень

Звернення громадян, що надійшли до адміністрації закладу охорони здоров’я, про роботу середнього та молодшого медичного персоналу

Червень

Проконтролювати

Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в складських приміщеннях: правильність зберігання овочів, крупів, цукру, хліба, м’ясних, рибних і молочних продуктів; стан холодильних камер, холодильників; правильність маркування приміщень

Щомісяця

Якість обліку, зберігання та використання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів відповідальними особами

Щомісяця

Перевірка дотримування «Державних санітарних норм та правил "Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я", затверджених наказом МОЗ від 11.08.2014, № 552, та наказу МОЗ «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів» від 04.04.2012 № 236

Квітень

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку середнім і молодшим медичним персоналом

Квітень

Якість обліку, зберігання та використання лікарських засобів, перев’язувальних і витратних матеріалів старшими медичними сестрами

Травень

Облік, зберігання медикаментів на робочих постах, у маніпуляційних кабінетах (термін зберігання, температурний режим, вологість повітря, відповідність токсикологічним групам), укомплектованість аптечок для надання невідкладної допомоги

Травень

Правильність проведення протипедикульозних заходів у приймальних відділеннях, оснащеність протипедикульозними засобами

Травень

Матеріально-технічну забезпеченість санітарних кімнат, а також кімнат для зберігання чистої та брудної білизни у відділеннях

Травень

Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в процедурних, перев’язувальних, маніпуляційних кабінетах

Травень

Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в операційному блоці, у відділеннях інтенсивної терапії

Травень

Якість підготовки пацієнтів до діагностичних обстежень

Травень

Проведення медичними сестрами структурних підрозділів лекцій для населення з формування здорового способу життя

Червень

Дотримання вимог протипожежного захисту в закладі охорони здоров’я

Червень

Дотримання правил стерилізації та санітарно-протиепідемічного режиму в стерилізаційних, правильність укладання біксів

Червень

Наявність документації та оснащеність відділень з питань профілактики вірусного гепатиту та ВІЛ-інфекції

Червень

Забезпечити

Обов’язкове страхування медичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

Травень

Провести

Обходи буфетів і харчоблока з метою перевірки організації харчування, зокрема дієтичного; наявності належної кількості посуду для хворих; маркування посуду

Квітень

Конкурс, присвячений Всесвітньому дню медичної сестри

Травень

Анкетування пацієнтів з питань якості роботи середнього та молодшого медичного персоналу

Червень

Взяти участь

У роботі Ради медичних сестер міста/району, міського/районного відділу медсестринства

За планом роботи

У роботі комісії з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

За планом роботи

У засіданні атестаційної комісії

За графіком засідань

У науково-практичній конференції

За планом конференцій

Ознайомити середній медичний персонал

З новими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність закладу охорони здоров’я, середнього та молодшого медичного персоналу, з новими стандартами сестринського догляду, останніми досягненнями медичної науки

За планом навчання

З новими наказами, дорученнями та розпорядженнями адміністрації закладу охорони здоров’я

За планом навчання

З новинками літератури та періодики з медичної бібліотеки

За планом навчання

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді