Як вести облік та оплачувати роботу працівників ЗОЗ в умовах воєнного стану

Автор
головний редактор експертно-правової системи «Експертус Медзаклад»
Експерт пояснює, як нараховувати зарплату працівникам, які призвані на військову службу, пішли в тероборону чи працюють дистанційно, як табелювати відсутність працівників та як діяти, якщо підприємство чи частина його підрозділів не працюють


У період дії воєнного стану табелюйте й оплачуйте роботу працівників закладів охорони здоров'я згідно з наказами МОЗ:

 • «Щодо забезпечення безперервної роботи» від 07.03.2022 № 427 (далі — Наказ № 427)
 • «Про облік та табелювання медичних працівників, які надають медичну допомогу поза основним місцем роботи в період воєнного стану на території України» від 04.03.2022 № 414 (далі — Наказ № 414)

Наказ № 427 визначає, що керівники ЗОЗ у період дії воєнного стану мають забезпечити:

 • безперервне надання медичної допомоги
 • нарахування та виплату заробітної плати працівникам відповідно до вимог чинного законодавства

✅✅✅ Як іноземним медикам долучитися до роботи в українських медзакладах

Як нараховувати зарплату працівникам, призваним на військову службу

За працівниками, які перебувають на військовій службі, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності. Роботодавець має оформити це відповідним наказом або розпорядженням (пп. 1 п. 7 Наказу № 427).

Ідеться про працівників:

 • призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
 • прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі через укладення нового контракту на проходження військової служби

✅✅✅ Оплата праці працівника КНП, що вступив до Сил територіальної оборони ЗСУ

Як нараховувати зарплату працівникам, які пішли в тероборону

Працівникам, які зараховані до добровольчих формувань територіальних громад на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством ці обов’язки можна здійснювати в робочий час, гарантоване збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Роботодавець так само оформлює це відповідним наказом або розпорядженням. Документ, що підтверджує участь в територіальній обороні, — контракт добровольця територіальної оборони (пп. 2 п. 7 Наказу № 427).

Як нараховувати зарплату працівникам, що працюють дистанційно

Якщо роботодавець перевів працівника на дистанційну роботу і оформив це рішення відповідним розпорядчим документом, зарплату виплачуйте на загальних підставах (пп. 3 п. 7 Наказу № 427).

Як табелювати відсутність працівників

Якщо працівник покинув своє робоче місце на території ведення бойових дій, табелюйте його відсутність умовним позначенням «НЗ» («відсутність з нез’ясованих причин») або «І» («інші причини неявки»). Скорегуйте табель обліку використання робочого часу, коли з’ясуєте обставини і виявите, що причини були поважні (пп. 4 п. 7 Наказу № 427).

Створіть персональні списки медичних працівників:

 • які відсутні на робочих місцях:
  • з поважних причин (відпустка, призов на військову службу, відрядження тощо)
  • з причин, не передбачених чинним законодавством України (виїзд за межі адміністративної території або за межі України тощо).
 • які можуть надавати медичну допомогу в інших закладах охорони здоров’я (госпіталях, медичних пунктах тощо) на території ведення бойових дій (пп. 1—2 п. 1 Наказу № 414)

Забезпечте щоденний контроль та облік робочого часу медпрацівників, які залучені до надання медичної допомоги поза межами ЗОЗ за основним місцем роботи на території ведення бойових дій (пп. 3 п. 1 Наказу № 414).

Окрім того, у випадку відсутності інформації в період ведення бойових дій керівники ЗОЗ мають забезпечити відповідне табелювання обліку робочого часу медичних працівників на підставі окремих довідок за підписом керівників військових медичних установ чи рапортів керівників військових підрозділів за місцем тимчасового перебування (пп. 3 п. 1 Наказу № 414).

✅✅✅ Кого залучити до надання медичної допомоги на період воєнного стану: зразки наказів

Як діяти, якщо підприємство або частина його підрозділів не функціонують

Мінекономіки рекомендує оголосити простій.

Простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ст. 34 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

У разі простою працівників можна перевести за їхньою згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу:

 • на тому самому підприємстві, в установі, організації — на весь час простою
 • на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості — на строк до одного місяця

Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган, або посадових осіб (ст. 113 КЗпП).

Якщо простій виник не з вини працівника, доцільно оформити:

1. акт простою, у якому зафіксуйте:

 • обставини, внаслідок яких виник простій
 • дату виникнення простою тощо

2. наказ власника або уповноваженого ним органу, у якому вкажіть:

 • перелік структурних підрозділів, на які поширюється простій (якщо простій не поширюється на все підприємство)
 • дату початку простою
 • дату закінчення простою (за можливості) або подію, з якою пов’язане закінчення простою

Якщо простій має цілодобовий (тижневий) характер, власник або уповноважений ним орган повинен обумовити в наказі необхідність присутності або відсутності працівника на роботі.

Час простою не з вини працівника оплачуйте з розрахунку не нижче за дві третини тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (ст. 113 КЗпП). Доплата до рівня мінімальної зарплати під час простою не здійснюється (роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII).

 

 зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді