Реєстрація новонароджених в умовах воєнного стану

Що робити, якщо немає можливості заповнити Медичне свідоцтво про народження та яку інформацію має містити документ, який потрібно видавати замість нього?

На період дії воєнного стануна кожний випадок народження живої дитини заповнюють Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), затверджене наказом МОЗ від 08.08.2006 № 545. Це можуть робити медичні працівники ЗОЗ і ФОП, які:

 • надавали допомогу при пологах
 • здійснювали перший медичний огляд новонародженого
 • проводили перший медичний огляд породіллі після пологів, в тому числі поза медзакладом, без можливості подальшого транспортування породіллі та новонародженого до відповідного надавача медичної допомоги або за умови її відмови від такого транспортування в обставинах підвищеної загрози життю та здоров’ю

NB! Відповідну норму МОЗ затвердило наказом «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану» від 04.03.2022 № 407.

✅✅✅ Спеціальний порядок ведення первинно-облікової документації на період воєнного стану

Довідка про народження дитини: що вказувати

В означених випадках, а також якщо немає можливості заповнити Медичне свідоцтво про народження медпрацівник зобов’язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми в двох примірниках без проставляння печатки. Довідка обов’язково повинна містити відомості:

 • найменування надавача медичних послуг
 • прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника
 • прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину
 • дату народження (число, місяць, рік) і стать новонародженого
 • назва населеного пункту, в якому видана довідка
 • місце народження дитини (за інформацією, що надає жінка, яка народила дитину, якщо місце видачі довідки не збігається з фактичним місцем народження)
 • підпис медичного працівника
 • дата видачі довідки

Один примірник такої довідки медичний працівник віддає жінці, яка народила дитину, а другий примірник передає на зберігання до відповідного надавача медичної допомоги.

У період дії воєнного стану довідка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до заповненого Медичного свідоцтва про народження (форма №103/о).

✅✅✅ Кого залучити до надання медичної допомоги на період воєнного стану: зразки наказів

Хто підтверджує факт народження дитини поза медзакладом

Підтверджують факт народження дитини поза закладом охорони здоров’я на період дії воєнного стану на території України, крім випадків вказаних вище, надавачі медичної допомоги. Для цього лікар зі спеціальністю «Акушерство і гінекологія», «Неонатологія», «Педіатрія», «Терапія», «Загальна практика — сімейна медицина» заповнює Медичне свідоцтво про народження після огляду жінки, яка народила дитину, та дитини.

Умова — наявність у первинно-обліковій медичній документації жінки, в тому числі в ЕСОЗ, відомостей, що підтверджують факт вагітності такої жінки.

За матеріалами сайту МОЗ

зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики