Договір про надання волонтерської допомоги: зразок

Автор
Експертна редакція порталу
Скачайте шаблон договору про надання волонтерської допомоги та адаптуйте його до умов вашого закладу

 

 

У період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення чи скасування установи та організації незалежно від форми власності, відомчої підпорядкованості та прибутковості мають право залучати до діяльності волонтерів виключно для надання безплатної медичної та реабілітаційної допомоги (пп. 1 п. 2 розд. III Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 № 3236-VI; далі — Закон про волонтерську діяльність).

Благодійна і гуманітарна допомога у медзакладі

МОЗ дозволило залучати до роботи на період дії воєнного стану:

 • іноземних медиків
 • лікарів-інтернів
 • молодших спеціалістів з медичною освітою і лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії
 • студентів медичних ВНЗ.

Виняток — громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь (пп. 1 п. 2 розд. III Закону про волонтерську діяльність).

Також не мають права надавати медичну допомогу в медичних закладах неповнолітні особи (ч. 1 ст. 7 розд. II Закону про волонтерську діяльність).

Якщо залучаєте до надання медичної допомоги в ЗОЗ медичних працівників і студентів медичних ВНЗ на добровільних засадах, укладіть із ними договір про надання волонтерської допомоги.

✅✅✅ Кого залучити до надання медичної допомоги на період воєнного стану: зразки наказів

Договір про надання волонтерської допомоги має містити:

 • опис волонтерської допомоги;
 • період провадження волонтерської допомоги;
 • права та обов’язки сторін;
 • відповідальність за завдані збитки (ч. 3 ст. 10 розд. II Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 № 3236-VI).

Розгляньмо детальніше кожен пункт.

Опис волонтерської допомоги

Мета договору про надання волонтерської допомоги — залучити добровільних помічників (волонтерів), які надаватимуть медичну волонтерську допомогу, зокрема виконуватимуть роботи, надаватимуть послуги та забезпечуватимуть іншу підтримку ЗОЗ, із яким укладають такий договір (далі — отримувач).

Зокрема медзаклади мають право залучати волонтерів до допомоги за напрямами:

 • невідкладна допомога
 • хірургічна допомога
 • терапевтична допомога
 • анестезіологічна допомога
 • сестринська справа
 • інші види медичної допомоги 

Період провадження волонтерської допомоги

Договір про надання волонтерської допомоги набуває чинності з моменту, коли сторони підписали документ. Утрачає чинність тоді, коли волонтер офіційно припиняє надавати допомогу отримувачу, про що зазначає у відповідній заяві.

Розривайте договір з волонтером, якщо:

 • волонтер відмовився здійснювати волонтерську допомогу й повідомив вас про це за два тижні;
 • відмовляєтеся від волонтерської допомоги через те, що волонтер не виконує своїх зобов’язань.

✅✅✅ СОПи для медичних сестер: зразки

Права та обов’язки сторін

Взаємні права та обов’язки волонтера й отримувача волонтерської допомоги визначайте з огляду на особливості роботи й потреби вашого ЗОЗ як учасника волонтерської діяльності.

Які права та обов’язки сторін прописати в договорі з волонтером — підкажемо в Таблиці. Адаптуйте їх до умов вашого закладу.

 

Сторона договору

Волонтер

Отримувач

Права

 • отримувати необхідні умови праці, гарантування безпеки, захист законних прав та інтересів під час роботи
 • отримувати повну й достовірну інформацію про порядок та умови волонтерської допомоги
 • користуватися законодавчими та інструктивними матеріалами, отримувати необхідні для роботи консультації від відповідальних осіб ЗОЗ, із яким уклав договір
 • брати участь у навчанні волонтерів, що здійснює ЗОЗ
 • отримувати від ЗОЗ документи щодо характеру, якості та обсягу виконаних робіт і рівня кваліфікації волонтера
 • брати участь у роботі волонтерської групи, вносити пропозиції щодо форм і методів волонтерської допомоги ЗОЗ
 • припинити свою волонтерську допомогу

 

 • пропонувати волонтеру змінити вид допомоги
 • відмовитися від послуг волонтера, якщо він не виконує своїх зобов’язань
 • отримувати від волонтера звіт про виконану роботу
 • заохочувати працю волонтера

 

Обов’язки

 • знати місію, завдання та принципи діяльності ЗОЗ, із яким уклав договір, та дотримуватися їх
 • старанно виконувати свої обов’язки та доручення
 • брати активну участь у роботі волонтерської групи
 • не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера та ЗОЗ, на базі якого він провадить волонтерську діяльність
 • дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом
 • відшкодовувати відповідно до закону майнові збитки, яких завдав унаслідок волонтерської діяльності
 • попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за два тижні

 

 • роз’яснювати волонтеру його права та обов’язки
 • забезпечувати волонтеру необхідні умови для виконання його зобов’язань
 • надавати волонтеру повну й достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги
 • вирішувати конфліктні ситуації, що виникають у процесі волонтерської допомоги
 • контролювати, аби волонтер належно виконував свою роботу
 • надавати волонтеру повну й достовірну інформацію, пов’язану з наданням волонтерської допомоги
 • не створювати додаткових ризиків для життя та здоров’я волонтера під час надання волонтерської допомоги;
 • відшкодовувати прямі збитки, яких завдав відмовою від отримання волонтерської допомоги, якщо це передбачає договір

 

Відповідальність за завдані збитки

Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, несуть відповідальність відповідно до закону.

Відшкодовуйте прямі збитки, яких завдали у разі одностороннього розірвання договору з волонтером, якщо це передбачає договір (ч. 4, 5 ст. 5 розд. II Закону про волонтерську діяльність).

Водночас якщо волонтер унаслідок своєї діяльності завдав вашому закладу майнових збитків, то зобов’язаний відшкодувати їх відповідно до законодавства.

Усі спори, що пов’язані договором, вирішуйте через переговори.

Якщо спір не можна влагодити через переговори, то вирішуйте його в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

У випадках, не передбачених договором, керуйтеся нормами чинного законодавства.

Договір з волонтером: зразок

Договір про надання волонтерської допомоги: зразок

Скачати

Договір укладайте письмово у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.

 

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді