Журнал обліку професійних захворювань, отруєнь: правила ведення

UA RU
Автор

Лукащук Лариса

завідувач відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар вищої категорії виїзної бригади відділення швидкої медичної допомоги, експерт з питань охорони здоров’я
Реєструйте та ведіть облік професійних захворювань у журналі обліку гострих та хронічних професійних захворювань

 

Форма журналу обліку професійних захворювань (отруєнь) затверджена постановою КМУ від 17.04.2019 № 337. До журналу роботодавець вносить інформацію про всі виявлені випадки гострих та хронічних професійних захворювань та отруєнь.

ІПНМД: міфи і правда

Журнал обліку професійних захворювань: зразок

image26

Скачати

✅✅✅ Професійні захворювання медичних працівників та їх чинники

Загальні правила ведення журналу обліку професійних захворювань

 Форма журналу реєстрації обліку професійних захворювань подана в додатку 28 до Постанови.

При заповненні Журналу дотримуйтесь наступних рекомендацій:

 • внесіть у відповідні колонки (2,3,4) інформацію про пацієнта — ПІБ, стать, вік
 • в колонку 5 впишіть назву підприємства (установи, організації)
 • в колонці 6 зазначте найменування органу управління підприємства
 • в колонці 7 зазначте назву цеху, дільниці
 • внесіть в колонки 8 та 9 інформацію про стаж — загальний та стаж роботи в шкідливих умовах
 • в колонкі 10 зазначте дані про професію пацієнта та займану посаду
 • в колонці 11 опишіть найменування шкідливих факторів, які спровокували виникнення професійного захворювання (отруєння)
 • в колонках від 12 до 14 зазначте дані про захворювання — вид професійного захворювання, основний та супутній діагнози
 • в колонки 15, 16 та 17 впишіть інформацію про обставини, за яких було діагностовано захворювання та спеціалізований профпатологічний лікувально-профілактичний заклад, який встановив остаточний діагноз
 • в колонки від 18 до 23 впишіть дані про наслідки професійного захворювання — тимчасова чи стійка втрата працездатності, встановлена група інвалідності, здатність працювати на попередньому місці роботи чи необхідність тимчасового переведення на іншу роботу, смерть

Правила обліку професійних захворювань

Порядок проведення медичних оглядів категоріям працівників, які працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, затверджений наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

У медзакладах випадки хронічних професійних захворювань обліковують на підставі:

 • медичних висновків лікарсько-експертної комісії
 • форми П-3 «Повідомлення про хронічне професійне захворювання (отруєння)»

Якщо виявлено кілька хронічних професійних захворювань, то хворого реєструють в журналі один раз, вказуючи усі діагнози.

 

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики