Посадова інструкція сестри медичної хірургічного кабінету: зразок

UA RU
Для глибшого розуміння роботи медсестри хірургічного кабінету, розгляньте основні положення посадової інструкції сестри медичної хірургічного кабінету поліклініки

Права і відповідальність медсестри, яка надає невідкладну допомогу

Медсестра хірургічного кабінету — це медпрацівник, мета роботи якого — допомагати лікарю в організації поліклінічного прийому пацієнтів і обслуговування їх вдома та проводити пацієнтам лікувально-діагностичні процедури за призначенням лікаря.

Щоденна діяльність медсестри хірургічного кабінету підпорядковується нормативним актам у медичній сфері.

✎ Сестра медична хірургічного кабінету ►Класифікатор професій ► код КП 3231.

✅✅✅ Правила поведінки та роль медичної сестри хірургічного відділення

Медична сестра хірургічного кабінету: посадова інструкція

Посадова інструкція сестри медичної хірургічного кабінету: зразок

Скачати

Обов’язки медсестри хірургічного кабінету поліклініки

Відповідно до посадової інструкції медсестри хірургічного кабінету поліклініки обов’язками працівника є:

 • підготовка робочого місця лікаря перед початком амбулаторного прийому, що включає також забезпечення наявності необхідного інвентарю, інструментів
 • регулювання потоку пацієнтів
 • допомога пацієнтам перед початком огляду, якщо в цьому є необхідність
 • підготовка стерильного матеріалу до роботи
 • підготовка та передача до реєстратури талонів прийому лікаря за поточний тиждень тощо
 • забезпечення своєчасного отримання лікарем результатів обстежень та внесення їх до меддокументації
 • асистенція лікарю у маніпуляціях та амбулаторних операціях
 • інформування пацієнтів щодо способів та порядку підготовки до тих чи інших досліджень
 • участь у проведенні санітарно-просвітньої роботи серед пацієнтів
 • заповнення документів, необхідних для отримання медикаментів та перев’язувального матеріалу
 • здійснення диспансерного обліку пацієнтів та своєчасний виклик їх на огляд
 • здійснення діагностичних та терапевтичних маніпуляцій відповідно до лікарських призначень
 • заповнення медичної документації та оброблення інструментарію після закінчення амбулаторного прийому
 • систематичне покращення власних знань та умінь
 • дотримання у роботі правил деонтології та лікарської таємниці
 • оформлення під контролем лікаря меддокументації
 • накривання стерильного столу
 • організація поточного та заключного прибирання кабінету
 • забезпечення зберігання, обліку, використання та списання лікарських засобів і перев’язувального матеріалу

Вимоги до компетенцій медсестри хірургічного кабінету

Відповідно до посадової інструкції медсестри хірургічного кабінету поліклініки медпрацівник повинен володіти положеннями чинного законодавства у медичній сфері, зокрема у сфері надання хірургічної допомоги населенню, положеннями посадової інструкції, знати основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології людини, фізіотерапевтичні методи, правила надання першої медичної допомоги при невідкладних станах, правила призначення та обліку наркотичних, отруйних, токсичних та сильнодіючих препаратів, правила виписування рецептів, накривання стерильного столу, основи десмургії, володіти технікою діагностичних та лікарських маніпуляцій, амбулаторних операцій знати та користуватися правилами етики та деонтології, правилами внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної безпеки тощо.

Вимоги до кваліфікації

Щоб обіймати посаду, особа повинна отримати неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа» та спеціалізацію за профілем.

Посадова інструкція сестри медичної хірургічного кабінету: зразок
Олена Іщенкозаступник медичного директора Комунального закладу «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради
Навіть сумлінні працівники потребують, щоб їхню роботу постійно контролював вимогливий керівник. Щоб оцінювати об’єктивно, керуйтеся єдиними критеріями. У пригоді вам стануть оновлені критерії оцінювання якості роботи сестер медичних старших та молодших спеціалістів з медичною освітоюзміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики