Положення про відокремлений структурний підрозділ медзакладу

Уявімо, що заклад функціонує в організаційно-правовій формі ТОВ і готується до акредитації. Дізнайтеся, якими нормативними актами слід керуватися під час створення положення про відокремлений структурний підрозділ закладу (медичний центр) та чи існують затверджені законодавством вимоги до змісту такого положення?

Заклад охорони здоров’я обов’язково повинен мати затверджене положення про структурні підрозділи (зокрема відокремлені) (п.п. 1 п. 12 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285 (далі — Ліцензійні умови).

Питання наявності затвердженого положення про відокремлений(і) структурний(і) підрозділ(и), філію(ї) та рішення щодо його (їх) створення — окреме питання в «чек-листі» під час перевірки закладу. На це вказує бланк Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, затвердженого наказом МОЗ від 03.11.2017 № 1366. Тож заклад має попіклуватися, аби цей документ був у наявності та оформлений належним чином.

Вимога щодо змісту положення про структурний підрозділ закладу закріплена в Господарському кодексі України (далі — ГК). Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначають положення про них, затверджені в порядку, який визначає статут підприємства або інші установчі документи.

Положення про відокремлений структурний підрозділ медзакладуЧитайте: "Медична реформа для медсестер: умови роботи, навики та оплата праці"

Чіткого переліку необхідних розділів положення про відокремлений структурний підрозділ (далі — ВСП) закладу охорони здоров’я законодавство не містить.

Зовнішнє оформлення положення про ВСП має відповідати вимогам ДСТУ 4163:2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55 (далі — ДСТУ 4163:2003).

ДСТУ 4163:2003:

поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі — документи) — постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності —
    органів державної влади України;
     органів місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності.
  установлює:
    склад реквізитів документів;
    вимоги до змісту й розташовування реквізитів документів;
    вимоги до бланків та оформлювання документів;
     вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.

   За зразок оформлення положення можете взяти Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, розроблений УНДІАСД при Державній архівній службі України (схвалено Протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22.11.2015 № 7) (далі — Збірник).

   Збірник відповідає вимогам ДСТУ 4163:2003 та нормативно-правовим актам, що встановлюють єдині вимоги до створення управлінських документів. Використовуйте його під час створення як конкретних організаційно-розпорядчих документів, так і типових уніфікованих форм. Також Збірник стане у пригоді під час підготовки типових, примірних, індивідуальних інструкцій з діловодства і альбомів або збірників форм організаційно-розпорядчих документів для юридичних осіб певних галузей чи сфер діяльності.

   Положення про відокремлений структурний підрозділ медзакладуЧитайте: "Алгоритм підготовки медзакладу до планової перевірки"

   Збірник містить рекомендовані розділи положення про ВСП, такі як:

   • Загальні положення;
   • Основні завдання;
   • Функції;
   • Права та обов’язки;
   • Керівництво;
   • Організація роботи;
   • Взаємовідносини (зв’язки) з іншими підрозділами.
    • Під час найменування закладу керуйтеся такими нормами:

     • Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджені наказом Мін’юсту від 05.03.2012 № 368/5 (далі — Вимоги). Найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво» тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ (п. 1.8 розд. І Вимог). Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи вказуйте відповідно до вимог, які встановлюють пункти 1.1-1.2, 1.4-1.7 розділу І та розділи II-III Вимог.

     • Читайте: "Як запобігти дезорієнтації і дезадаптації лежачого хворого — пам'ятка"

      Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених ЦК, ГК та законами України.

      Отже, вказувати про статус ВСП («заклад охорони здоров’я») у його найменуванні некоректно. Натомість додайте в назву ВСП вказівку на його різновид із Переліку № 385. Наприклад, у підпункті 1.1.1 пункту 1.1 розділу 1 Переліку № 385 вказана назва «медичний центр» як різновид багатопрофільного лікарняного закладу.

      Приклад коректного найменування — Відокремлений структурний підрозділ «Медичний центр «Допомога» Товариства з обмеженою відповідальністю «Допомога».

     Нові вимоги до ліцензування медичної практики