Посадова інструкція медсестри приймального відділення екстреної медичної допомоги: зразок

Завантажте посадову інструкцію сестри медичної/брата медичного приймального відділення екстреної медичної допомоги (ЕМД) та адаптуйте документ до умов роботи вашого закладу охорони здоров'я

Посада сестри медичної/брата медичного приймального відділення екстреної медичної допомоги належить до посад молодшого медичного персоналу з медичною освітою ЗОЗ, за класифікатором професій має код КП 3231.

ФОП для медичної сестри: переваги й недоліки

Мета роботи сестри медичної/брата медичного приймального відділення ЕМД  — виявляти та оперативно усувати всі невідкладні патологічні стани, що виникли раптово й незалежно від ступеня важкості стану пацієнта вимагають надання медичної допомоги.

В своїй професійній діяльності сестра медична/брат медичний приймального відділення екстреної медичної допомоги керується принципами та правилами медичної етики й деонтології, правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про приймальне відділення екстреної медичної допомоги, цією посадовою інструкцією, службовими наказами та розпорядженнями керівництва та іншими локальними нормативними актами медзакладу.

Як і весь медичний персонал медичного закладу, сестра медична/брат медичний приймального відділення ЕМД під час виконання посадових обов’язків має бути одягненою/одягненим у спеціальний медичний одяг та мати охайний вигляд, а також проходити періодичні профілактичні медичні огляди в установлені терміни.

 ✅✅✅ Система БПР для атестації медсестер: коли і як працюватиме

Посадова інструкція сестри медичної/брата медичного приймального відділення екстреної медичної допомоги

image20

Скачати

 

Функціональні обов’язки сестри медичної/брата медичного приймального відділення ЕМД  

Сестра медична/брат медичний приймального відділення екстреної медичної допомоги під час виконання своїх посадових обов’язків:

 • Приймає пацієнтів, які самостійно або за направленням медичного працівника звернулись до відділення, і тих, яких транспортували й зареєстрували бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
 • Негайно забезпечує направлення пацієнта з явними ознаками та станами, що вимагають екстреної чи невідкладної медичної допомоги, у протишокову операційну палату для проведення екстрених оперативних втручань за життєвими показами та реанімаційних заходів
 • Бере участь у процесі деконтамінації згідно з показаннями, щоб усунути з поверхні тіла пацієнта хімічні, радіаційні чинники й біологічні агенти відповідно до встановленого порядку
 • Проводить медичні процедури й маніпуляції пацієнтам згідно з призначеннями лікаря приймального відділення в разі внутрішньої кровотечі, травм, ушкоджень
 • Проводить первинну хірургічну обробку рани, накладає пов’язки в разі пошкоджень, переломів тощо
 • Контролює наявність у приймальному відділенні лікарських засобів, інструментів медичного призначення, перев’язувального матеріалу, шприців, санітарно-гігієнічних засобів тощо, за необхідності вживає заходів щодо їх поповнення
 • Контролює якість роботи персоналу, який проводить необхідні санітарно-гігієнічні заходи в приміщеннях приймального відділення
 •  Приймає/здає зміну, перевіряє наявність, склад, належний стан медичної апаратури, виробів медичного призначення, медикаментів, перев’язувальний матеріал, санітарне майно тощо відповідно до встановленого порядку 

Вимоги до знань сестри медичної/брата медичного приймального відділення ЕМД  

 Сестра медична/брат медичний приймального відділення має знати, зокрема:

 • Законодавство про охорону здоров’я та нормативні акти, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я
 • Організацію екстреної медичної допомоги і реанімаційної служби
 • Права, обов’язки та відповідальність сестри медичної/брата медичного приймального відділення екстреної медичної допомоги
 • Технології малих хірургічних операцій
 • Основи десмургії, правила асептики та антисептики
 • Методи іммобілізації, способи і види транспортування потерпілих залежно від локалізації та характеру ушкодження
 • Правила безпечного користування медичною апаратурою, інструментарієм і устаткуванням приймального відділення екстреної медичної допомоги.
 • Правила оформлення та ведення медичної документації, зокрема в електронному форматі

Кваліфікаційні вимоги до сестри медичної/брата медичного приймального відділення ЕМД  

Щоб займати посаду старшої медичної сестри, особа повинна мати фахову передвищу, початкового рівня (короткий цикл) або першого (бакалаврський) рівня вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство» або «Медицина», а також спеціалізацію за фахом «Швидка та невідкладна допомога». Вимог до стажу роботи немає.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді