Акредитація: використання ліків

Процеси використання ліків під час акредитації медзакладу контролюють шляхом перевірки документації, внутрішніх наказів та роботи персоналу. Будьте у всеозброєнні та дізнайтеся, що саме потрібно підготувати, щоб успішно пройти акредитацію.

(Відповідно до розділу 20 Стандартів акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2011 № 142)

Максимально можлива сума балів — 61.

20.1. Наявність та укомплектованість посади провізора (фармацевта).

Перевіряють:

 • довідка про штатний розпис та укомплектованість посади провізора;
 • диплом про освіту провізора (фармацевта);
 • фахові посвідчення провізора (фармацевта).

20.2. Дотримання вимог щодо призначення відповідальної особи з питань забезпечення закладу лікарськими засобами.

 • наказ щодо призначення відповідальної особи з питань забезпечення закладу лікарськими засобами, затвердженого головним лікарем закладу;
 • інформація щодо виконання покладених обов’язків, зазначених в посадовій інструкції.

Акредитація: використання ліківЧитайте: "Етичний кодекс медсестри

20.3. Наявність та доступність для ознайомлення лікарями інструкції про застосування лікарських засобів.

Перевіряють:

 • наявність інструкції про застосування лікарських засобів;
 • протоколи нарад, де до відома лікарів закладу доводяться інструкції про застосування ліків.

20.4. Наявність у провізора (фармацевта) або уповноваженої особи з питань забезпечення закладу лікарськими засобами нормативних документів щодо правил прийому, зберігання та відпуску лікарських засобів, переліків зареєстрованих лікарських засобів тощо.

Перевіряють:

20.5. Дотримання правил проведення провізором (фармацевтом) або уповноваженою особою з питань забезпечення закладу вхідного контролю якості лікарських засобів.

Перевіряють:

 • журнал реєстрації лікарських засобів, які надходять у заклад;
 • наказ про особу, яка відповідає за вхідний контроль якості лікарських засобів;
 • реєстри, у яких обов’язково мають бути зазначені назва, дозування, лікарська форма, номер серії, кількість, назва виробника лікарського засобу.

20.6. Дотримання правил зберігання лікарських засобів.

Перевіряють:

 • наказ по ЛПЗ («Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за зберігання та контроль якості лікарських засобів у ЛПЗ»);

20.7. Наявність у закладі умов (приміщень, спеціальних меблів) для зберігання лікарських засобів відповідно до фармакологічних та токсикологічних груп.

Перевіряють:

 • паспорт, де зазначено кількість приміщень, які застосовуються для зберігання лікарських засобів, наявність витяжної вентиляції, наявність стелажів, шаф, холодильників, піддонів, з дотриманням умов освітлення тощо;
 • журнал реєстрації температурного режиму та відносної вологості приміщень для зберігання лікарських засобів.

Акредитація: використання ліківЧитайте: "Протокол усного заліку медсестер: як оформлювати

20.8. Проведення контролю за температурою і вологістю повітря в приміщеннях для зберігання лікарських засобів.

Перевіряють:

 • перелік обладнання для контролю за збереженням лікарських засобів;
 • журнал реєстрації контролю за температурою холодильників та відносною вологістю повітря приміщень, в яких зберігаються лікарські засоби.

20.9. Проведення провізором (фармацевтом) або уповноваженою особою з питань забезпечення закладу контролю за умовами зберігання лікарських засобів у відділеннях закладу.

Перевіряють:

 • функціональні обов’язки провізора або уповноваженої особи, яка здійснює постійний контроль за дотриманням правил зберігання лікарських засобів;
 • журнал реєстрації контролю за дотриманням правил їх зберігання (температури і вологості);
 • план-графік перевірок відділень закалу охорони здоровя з питань дотримання правил збереження лікарських засобів;
 • акти перевірки за дотриманням правил зберігання лікарських засобів;
 • журнал обліку та реєстрації повідомлень територіального органу Держлікслужби України;
 • протоколи засідання, де розглядалися питання контролю за дотриманням правил зберігання лікарських засобів і заходи з усунення недоліків.

20.10. Дотримання правил виписки, розподілу і обліку лікарських засобів.

Перевіряють:

 • заявки відділення на отримання ліків.

Акредитація: використання ліківЧитайте: "Контроль стерильності в медзакладі: моніторинг, валідація, загальні правила

20.11. Дотримання правил використання лікарських засобів.

Перевіряють:

 • заявки відділень на отримання ліків;
 • наказ про створення комісії, що відповідає за контроль терміну придатності лікарських засобів та списання засобів з простроченим терміном зберігання;
 • акт перевірки відділення уповноваженою особою, що здійснює вхідний контроль якості лікарських засобів у закладі охорони здоров’я.

20.12. Дотримання порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладі.

Перевіряють:

 • наявність ліцензії на провадження діяльності із обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • амбулаторні карти та історії хвороб з обгрунтованим призначенням наркотичних препаратів та особистим підписом хворого;
 • листки призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень.

20.13. Дотримання правил виконання лікарських призначень щодо видачі ліків.

Перевіряють:

 • амбулаторні карти та історії хвороб з обгрунтованим призначенням лікарських призначень;
 • листки призначення.

20.14. Наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги.

Перевіряють:

 • наявність копії наказу МОЗ України від 31.08.2004 № 437 «Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і дошпитальному етапах»;
 • перелік лікарських засобів у аптечках згідно з протоколами надання невідкладної медичної допомоги;
 • наявність посиндромних укладок аптечок для надання невідкладної медичної допомоги.

20.15. Наявність у закладі локального формуляра лікарських засобів для первинної допомоги/локального формуляра закладу.

Перевіряють:

 • наявність локального формуляра закладу охорони здоров’я.

20.16. Доступність формуляра лікарських засобів для первинної допомоги/локального формуляра закладу для лікарів, що працюють у закладах.

Перевіряють:

 • наявність локального формуляра закладу охорони здоров’я.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді