Протокол усного заліку медсестер: як оформлювати

Перегляньте та збережіть собі приклад оформлення протоколу усного заліку медсестер. Згодом документ знадобиться для аналізу результатів тестування та організації цього процесу у медзакладі.
Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Щоб перевірити професійну компетентність молодших спеціалістів з медичною освітою, у закладах охорони здоров’я проводять усний залік. Хід проведення усного заліку фіксують у протоколі. У цьому документі зазначають, зокрема, результати опитування кожного молодшого спеціаліста з медичною освітою та рішення комісії.

Як набрати бали до атестації 2020

Члени комісії можуть вносити до протоколу свої пропозиції щодо подальших заходів у випадку незарахування усного заліку для молодшого спеціаліста з медичною освітою. При цьому, якщо проводять повторний усний залік, потрібно оформити новий протокол (номер протоколу вказують за порядком).
  • Таблицю з результатами опитування молодших спеціалістів з медичною освітою заповнюють безпосередньо під час проведення заліку.
  • Завідувач структурного підрозділу після заліку має вказати на протоколі, що він ознайомлений із цим документом.

Після проведення заліків члени комісії аналізують рівень знань молодших спеціалістів з медичною освітою. Голова сектору з навчально-виховної роботи та безперервного підвищення професійної компетенції доповідає про результати усних заліків на медсестринській конференції.

Протокол усного заліку медсестер: як оформлюватиЧитайте: "Аттестация медесестер: виды и особенности проверки"

Приклад оформлення протоколу проведення усного заліку

Зразківська обласна рада Комунальний заклад «Зразківський обласний онкологічний диспансер»

ПРОТОКОЛ

08.11.2017 № 1

проведення усного заліку
для молодших спеціалістів з медичною освітою
відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Присутні: 4 особи.

Склад комісії для прийняття усного заліку, призначеної наказом від 06.11.2017 № 189:

Голова комісії:Семенюк В. З.заступник головного лікаря з медсестринства
Члени комісії:Лук’яненко М. В.голова сектору контролю та оцінювання якості роботи
Гончар М. І.голова сектору навчально-виховної роботи та безперервного підвищення професійної компетенції
Хоткевич Г. В.провізор
Запрошені:Макаренко Д. Г.завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Чайковська А. П.лікар-анестезіолог

Порядок денний:

Проаналізувати результати усного заліку для молодших спеціалістів з медичною освітою відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Слухали: молодших спеціалістів з медичною освітою:

№ з/пПІБПосадаРезультат опитуванняПідпис
1Іванова Л. В.сестра медична стаціонару (палатна)зараховано
2Сидоренко О. П.сестра медична стаціонару (палатна)зараховано
3Марченко О. С.сестра медична процедурного кабінетузараховано
4Петренко П. К.сестра медична перев’язувального кабінетуне зараховано

Рішення комісії:

Ми, члени комісії у складі голови комісії — заступника головного лікаря з медсестринства Семенюк В. З. та членів комісії: голови сектору з навчально-виховної роботи та безперервного підвищення професійної компетенції Гончар М. І., голови сектору інфекційного контролю та санітарної гігієни Куліш П. І., провізора закладу Хоткевич Г. В., провели усний залік для молодших спеціалістів з медичною освітою та проаналізували рівень знань цих працівників.

Пропонуємо зарахувати здачу усного заліку молодшими спеціалістами з медичною освітою відділення анестезіології та інтенсивної терапії у кількості — три особи.

Не зараховано усний залік молодшому спеціалісту з медичною освітою відділення анестезіології та інтенсивної терапії у кількості — одна особа.

Пропозиції членів комісії сестрі медичній старшій щодо подальших заходів з навчальної роботи медичного персоналу, яким не зараховано усний залік:

1. Провести додаткове навчання з Петренко П. К. щодо виконання вимог стандартів сестринського (медичного) догляду, правил та інструкцій виконання маніпуляцій та процедур сестрою медичною перев’язувального кабінету.

2. Зобов’язати Петренко П. К. (сестру медичну перев’язувального кабінету) оформити реферативний матеріал на тему: «Дотримання вимог санітарно-епідемічного благополуччя у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Протиепідемічні заходи щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції».

Дата проведення повторного усного заліку 20.11.2017 року.

Голова комісії:
заступник головного лікаря
з медсестринства Семенюк Семенюк В. З.

Члени комісії:

голова сектору

навчально-виховної роботи
та безперервного підвищення
професійної компетенції Гончар Гончар М. І.

голова сектору інфекційного
контролю та санітарної гігієни Кулiш Куліш П. І.

провізор Хоткевич Хоткевич Г. В.

Ознайомлений:
завідувач структурного підрозділу Макаренко Макаренко Д. Г.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді