Посадова інструкція техніка зубного

Які посадові обов’язки виконує зубний технік? Які є до нього кваліфікаційні вимоги? Відповіді у посадовій інструкції

Посада техніка зубного вищої кваліфікаційної категорії належить до посад допоміжного персоналу в галузі сучасної медицини зубопротезної лабораторії і має код КП 3225. У роботі технік зубний вищої кваліфікаційної категорії керується Положенням про зубопротезну лабораторію, принципами та правилами медичної етики й деонтології, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та локальними нормативними актами поліклініки, цією посадовою інструкцією, розпорядженнями й дорученнями вищого керівництва.

Чи подавати особисті освітні портфоліо, якщо атестацію під час воєнного стану призупинено

Мета роботи техніка зубного вищої кваліфікаційної категорії — замінювати зруйновані зуби чи зубну тканину, захищати зуби від подальшого руйнування, відновлювати цілісність дентального ряду та його естетику.

Зубний технік: посадова інструкція

  Посадова інструкція техніка зубного

Скачати

Професійні обов’язки зубного техніка

 

Технік зубний вищої кваліфікаційної категорії:

  • Проєктує та виготовляє зубні протези, максимально наближені до природних зубів пацієнта, ремонтує стоматологічні пристрої
  • Перевіряє стан робочого місця, інструментів, матеріалів, устаткування на відповідність вимогам охорони праці, санітарним вимогам та гігієнічним нормам, готує їх до експлуатації, раціонально розміщує інструменти, матеріали
  • Виготовляє різні види коронок, зокрема металокерамічні, прості конструкції штифтових зубів, мостоподібних, бюгельних та знімних пластинчастих протезів
  • У разі виявлення негараздів у роботі медичного устаткування, медичних приладів та інструменту повідомляє керівника лабораторії або осіб, які здійснюють технічне обслуговування
  • Надає кваліфіковану невідкладну допомогу, розпізнає стан, що становить загрозу життю, зокрема стан клінічної смерті
  • Оперативно повідомляє керівництво лабораторії про ситуації, які загрожують життю або здоров’ю працівників і відвідувачів, нещасні випадки, що сталися на території лабораторії, та вживає заходів
  • Оформлює медичну та іншу документацію відповідно до встановлених правил і термінів

Вимоги до знань техніка зубного

Для роботи на посаді зубного техніка фахівець повинен знати етіологію та патогенез захворювань ротової порожнини й щелепно-лицевої ділянки, правила охорони праці під час роботи в зуботехнічних лабораторіях та показники роботи лікувально-профілактичних установ, володіти інформаційними та інтернет-технологіями, вміти вести  електронний документообіг.

✅✅✅ Програма медичних гарантій — 2023: перелік послуг, особливості

Зубний технік: кваліфікаційні вимоги

На посаду техніка зубного вищої кваліфікаційної категорії призначають особу, яка має вищу освіту за освітньо-професійним ступенем «молодший бакалавр» у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія»; виконує вимоги до безперервного професійного розвитку; має посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності, а також стаж роботи за фахом — понад 10 років.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді