Фармакотерапевтична комісія: організація роботи в медзакладі

UA RU
З усього розмаїття лікарських препаратів, лікарі-практики медичного закладу у своїй роботі використовують лише ті, які відповідають ряду вимог, затверджених законодавчо та на рівні медзакладу. Ці ліки вносять до локального формуляра. Займається укладанням та регулярним оновленням локального формуляра лікарських засобів фармакотерапевтична комісія закладу охорони здоров’я.

Фармакотерапевтична комісія функціонує в медичному закладі для укладання та постійного оновлення локального формуляра лікарських засобів. Працює така комісія на базі закладів охорони здоров’я як державної, так і комунальної форми власності, котрі надають вторинну та третинну медичну допомогу. Працює комісія на підставі Положення, затвердженого наказом МОЗ України № 529 від 22.07.2009 року зі змінами, внесеними наказом МОЗ України № 429 від 26.06.2014 року. Усі документи, котрі стосуються її діяльності (списки членів, дані про їх спеціальність, графіки засідань, прийняті рішення) оформляють у письмовому вигляді. Зберігають їх протягом трьох років. Працює комісія на громадських засадах.

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Основні завдання фармакотерапевтичної комісії

Фармакотерапевтична комісія медичного закладу:

 • розробляє локальний формуляр лікарських засобів, беручи за основу Державний та відповідний регіональний формуляр лікарських засобів, розглядає пропозиції стосовно внесення чи виключення певного медпрепарату до (з) формуляра;
 • оцінює застосування лікарських препаратів у медзакладі, безпеку та відповідність локальним протоколам, що дає змогу оптимізувати їх використання;
 • забезпечує лікарів інформацією з питань раціональної фармакотерапії (в тому числі і шляхом проведення лекцій та семінарів);
 • за потреби, проте не рідше ніж один раз на рік, переглядає, оновлює та розповсюджує локальний формуляр лікарських засобів серед лікарів медичних закладів;
 • аналізує статистичні дані стосовно захворюваності, госпіталізації пацієнтів для стаціонарного лікування, визначає раціональність закупівлі лікарських засобів та відповідність їх пріоритетам лікування;
 • аналізує ускладнення фармакотерапії та помилки під час призначення лікарських засобів;
 • напрацьовує та подає пропозиції з питань покращення використання лікарських препаратів в медичних закладах;
 • консультує фахівців медичних, фармацевтичних закладів, адміністративних підрозділів з питань використання лікарських засобів.

Фармакотерапевтична комісія: організація роботи в медзакладіЧитайте: "Работа инфекционного стационара: организация санэпидрежима на всех уровнях"

Склад фармакотерапевтичної комісії

До складу фармакотерапевтичної комісії входять фахівці:

 • заступник очільника лікувального закладу, відповідальний за надання медичної допомоги;
 • клінічний провізор (за його відсутності – спеціаліст з вищою медичною чи фармацевтичною освітою, на якого покладено функції моніторингу ефективності й безпеки лікарських засобів у стаціонарі);
 • завідувачі відділень медичного закладу;
 • керівник організаційно-методичного підрозділу лікарні.

Фармакотерапевтична комісія: організація роботи в медзакладіЧитайте: "Обработка тонометра Маклакова: дезинфекция и стерилизация"

Функції, покладені на фармакотерапевтичну комісію чітко розподілені між її членами.

Посада

Відповідальність

Функції

Голова комісії — заступник очільника закладу

Надання медичної допомоги.

Організація роботи комісії, стежить, контроль за дотриманням прозорості та публічності її діяльності.

Заступник голови комісії — Клінічний провізор, за його відсутності – спеціаліст з вищою медичною чи фармацевтичною освітою

Моніторинг ефективності й безпеки лікарських засобів у стаціонарі.

Виконання функцій голови комісії у разі його відсутності.

Секретар комісії — один з членів комісії.

Контроль діловодства комісії, ведення протоколів її засідань.

Члени комісії беруть участь в обговоренні питань, винесених на порядок денний засідання. Кожний з них має право голосу.

Персональний склад фармакотерапевтичної комісії затверджує очільник медичного закладу своїм наказом.

Фармакотерапевтична комісія: організація роботи в медзакладіЧитайте: "Вхідний контроль якості лікарських засобів — докладно про порядок проведення"

Діяльність фармакотерапевтичної комісії

Комісія засідає один раз у квартал. За рішенням голови комісії, якщо на те є потреба, засідання може відбутись раніше. Роботу комісія може розпочати, якщо на засіданні присутні понад дві третини її членів.

Усі рішення члени комісії приймають шляхом відкритого голосування. Для прийняття рішення достатньо простої більшості голосів. Якщо ж голоси розділились порівну, вирішальним є голос голови комісії. Прийняте рішення секретар оформляє у вигляді протоколу. Підписують протокол голова комісії та її секретар.

Якщо у когось із членів комісії є фінансова (чи інша) зацікавленість у прийнятті певного рішення стосовно лікарського засобу, який винесений на обговорення, він має повідомити про таку обставину голову комісії. Таку особу відстороняють від обговорення даного питання та голосування по ньому.

У разі необхідності фармакотерапевтична комісія залучає до своєї роботи фахівців, котрі не є її членами. Вони беруть участь у засіданні в якості консультантів.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді