Бюджетні зобов’язання медзакладу: як укласти?

Яким чином укладаються бюджетні зобов’язання медзакладів? Що загрожує посадовим особам, якщо такі зобов’язання не виконуються? На усі ці питання відповідаємо у статті.

У своїй діяльності медична установа постійно здійснює закупівлю товарів або послуг. Усі бюджетні зобов’язання проходять реєстрацію в органі Казначейства, котрий обслуговує  установу. Сама процедура проходить відповідно до Порядку реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, що затверджений наказом Мінфіну № 309 від 02.03.2012 року.

Якщо установа-замовник уклала договір на закупівлю товарів чи послуг, вона зобов’язана їх оплатити. Оплату вона може здійснити коштом:

 • бюджетних асигнувань з  загального фонду бюджету, визначених у кошторисі;ї
 • коштом зі спеціального фонду бюджету.

Якщо установа виконала усі зобов’язання, які вона брала, їх вважають бюджетними зобов’язаннями медзакладу. Якщо необхідні виплати за укладеним договором не проведені, такі зобов’язання вважають недійсними (ч.3 та ч. 4 БК). В цих випадках зобов’язання не оплачують коштом державного чи місцевого бюджетів, а взяття таких зобов’язань вважають бюджетним правопорушенням.

 У випадку невиконання небюджетних зобов’язань, збитки постачальникам товарів, надавачам послуг компенсують посадові особи лікарні, винні у порушенні взятих зобов’язань за рішенням суду. Відшкодування вони мають здійснити з власного доходу чи користуючись власним майном. В жодному разі джерелом подібного відшкодування не повинен бути бюджет медичного закладу.

Бюджетні зобов’язання медзакладу: як укласти?Читайте: "Робочий час лікаря: розрахунок норм"  

Крок 1. Підготовка документів для реєстрації бюджетних зобов’язань

Щоб зареєструвати бюджетні зобов’язання медзакладу та бюджетні фінансові зобов’язання, необхідно подати до органу Казначейства документи, котрі підтверджують узяття такого бюджетного зобов’язання. Законодавство передбачає можливість подавати як оригінали цих документів, так і їх копії (повинні бути засвідчені в установленому порядку). Така норма визначена п. 2.2 Порядку № 309. Перелік документів наведений у Таблиці № 1.

Таблиця № 1

Документи для реєстрації зобов’язань

Вид зобов’язань

Вид документів

Кількість примірників

Форма документів, які подають

особисто або поштою

через СДО «Клієнт Казначейства — Казначейство»

Бюджетні

Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (додаток 1 до Порядку № 309)

2

Паперова

Електронна з ЕЦП

1

Електронна

Документи, що підтверджують факт взяття бюджетного зобов’язання

1

Паперова

Скановані копії

Бюджетні фінансові

Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (додаток 2 до Порядку № 309)

2

Паперова

Електронна з ЕЦП

1

Електронна

Документи, що підтверджують факт взяття бюджетного зобов’язання та бюджетного фінансового зобов’язання

1

Паперова

Скановані копії

Список документів, що підтверджують факт взяття бюджетного зобов’язання медзакладу за конкретним КЕКВ, зазначений у додатку до Методичних рекомендацій щодо переліку підтверджених документів для реєстрації бюджетних зобов’язань та проведення платежів, затверджених наказом Казначейства № 68 від 29.04.2013 року. Він містить також список документів, котрі надають Казначейству одночасно із платіжними дорученнями для проведення оплати бюджетних зобов’язань.

У випадку, коли установа уклала договір та зареєструвала бюджетне зобов’язання на усю суму, затверджену кошторисом за конкретним КЕКВ, укласти новий договір на частину цієї суми за цим КЕКВ вона уже не зможе. Новий договір можна укласти лише у випадку, якщо установа ініціювала збільшення суми кошторису за певним КЕКВ чи зняття зареєстрованих бюджетних зобов’язань за чинним договором на основі додаткової угоди до договору про зменшення суми цього договору. Як приклад – контрагент недобросовісний та є необхідність припинити з ним взаємини.

Читайте: "Фармакотерапевтична комісія: організація роботи в медзакладі

Крок 2. Дотримання термінів реєстрації бюджетних зобов’язань медзакладу

Законодавство вимагає надати документи для реєстрації бюджетного зобов’язання медзакладу до органу Казначейства протягом 7 робочих днів. Початок відліку цього терміну залежить від:

 • застосування установою процедури закупівель;
 • виду зобов’язання (Таблиця 2).

 Таблиця 2

Термін реєстрації бюджетних зобов’язань, у т. ч. фінансових

Вид зобов’язання

Документи, що підтверджують факт взяття зобов’язань

Строк, р. дн.

Відлік терміну

Бюджетні

Договір, укладений за процедурою закупівлі товарів, робіт і послуг

7

Із дати взяття на облік органом Казначейства кошторису

Договір, укладений за допороговою закупівлею або без її проведення

Із дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі за наявності в обліку органу Казначейства кошторису

Додаткові угоди до договору

Із дати взяття бюджетного зобов’язання

Бюджетні фінансові

Рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт/наданих послуг, накладні тощо

Із дати прийняття рішення про оплату (прийняття до виконання бюджетного фінансового зобов’язання) або дати, зазначеної у договорі

Не варто відкладати реєстрацію зобов’язань на останній день відведеного законом терміну. Краще зробити це відразу. Ця порада особливо доречна у випадках, коли наближається кінець календарного місяця.

!Зверніть увагу: Бюджетні кошти можна використовувати лише за тими зобов’язаннями, котрі пройшли процедуру реєстрації в органах Казначейства.

Бюджетні зобов’язання медзакладу: як укласти?Читайте: "Зберігання лікарських засобів у закладі охорони здоров’я — вимоги

Крок 3. Очікування реєстрації бюджетного зобов’язання

Відповідно до статті 43 БК, територіальні органи Казначейства здійснюють контроль бюджетних повноважень медичного закладу, котрий:

 • бере на себе бюджетні зобов’язання;
 • здійснює платежі за цими зобов’язаннями.

Відповідно до частини 2 статті 7 Закону України № 922-Ⅷ від 25.12.2015 року «Про публічні закупівлі» через систему ProZorro, за результатами кожної проведеної закупівлі, перевіряють:

 • річний план закупівель;
 • договір про закупівлю;
 • звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Таблиця 3

Строки розгляду документів

Тип видатків

Чи проводили процедуру закупівлі

Строк опрацювання, операційних днів

Поточні, з них:
захищені (придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів, харчових продуктів, оплата комунальних послуг, енергоносіїв тощо)

так

≤ 3

ні

≤ 1

незахищені

як за процедурою закупівлі, так і без неї

≤ 3

Капітальні (на придбання основного капіталу)

≤ 5

Термін, протягом якого орган Казначейства повинен опрацювати отримані документи, відраховують з дати, прописаної в реквізиті «Отримано …» відповідного ресурсу. У випадку, коли документи установа подавала через СДО «Клієнт Казначейства - Казначейство», термін починають відраховувати з часу та дати, які зафіксовані у повідомленні системи про їх отримання.

З моменту отримання органом Казначейства документів для реєстрації бюджетних зобов’язань, він розпочинає  звіряння даних, зазначених у реєстрі з даними на підтвердних документах. Терміни, протягом яких Казначейство має їх розглянути, залежить від виду видатків, за якими реєструють бюджетні зобов’язання медзакладу.

Якщо помилки у документах відсутні, орган Казначейства проставляє на них відмітку «зареєстровано та взято на облік» та повертає медзакладу. Така відмітка означає, що бюджетне (бюджетне фінансове) зобов’язання зареєстроване.

Казначей не має права вимагати наявності печатки на підтвердних документах суб’єктів господарювання. До цих випадків належать ситуації, коли:

 • клієнт є суб’єктом господарювання, що не утримується бюджетним коштом;
 • клієнт є бюджетною установою, проте він вніс відповідні зміни до картки зі зразками підписів та печатки.

Бюджетні зобов’язання медзакладу: як укласти?Читайте: "Работа инфекционного стационара: организация санэпидрежима на всех уровнях"

Крок 4. Отримання фінансування

Медзаклад отримує фінансування  в кілька етапів:

 • Етап перший – бюджетні обов’язки медзакладу реєструють за коштами загального фонду з помісячним розподілом коштів загального фонду місцевих бюджетів.
 • Етап другий – місцевий фінансовий орган дає розпорядження органу Казначейства про виділення коштів.

Після отримання відповідного розпорядження орган Казначейства перераховує кошти з єдиного казначейського рахунку на:

 • особовий рахунок установи, що є головним розпорядником коштів;
 • реєстраційний рахунок установи, котра не має у своїй мережі розпорядників нижчого рівня чи (та) одержувачів коштів місцевого бюджету.

Установа, що є головним розпорядником коштів, планує розподіл бюджетних коштів, враховуючи бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та отримувачів коштів місцевого бюджету, котрі входять до її мережі. Після перевірки документ подають до органу Казначейства у двох примірниках в паперовому вигляді та на електронних носіях.

Бюджетні зобов’язання медзакладу: як укласти?Читайте: "Обработка тонометра Маклакова: дезинфекция и стерилизация"

Орган Казначейства перевіряє документ. Якщо все укладено правильно, Казначейство перераховує кошти з особового рахунку установи на рахунки розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів. На екземплярі розподілу коштів проставляють штамп «Оплачено».

Якщо на бюджетному рахунку наявні кошти за відповідним КЕКВ та зареєстровані бюджетні зобов’язання медзакладу, його бухгалтер має надати до Казначейства платіжні доручення (у двох примірниках). Решту підтвердних документів (наприклад, договори) подають лише у випадку, коли оплата буде здійснюватись попередньо чи в декілька етапів. У випадку, якщо оплата товарів чи послуг проходить відповідно до договору згідно з порядком, визначеного абзацом 5 п. 10.1 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, що затверджений наказом Мінфіну № 938 від 23.08.2012 року.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді