Перевірки у сфері обігу наркотичних засобів: порядок та план на 2018 рік

Читайте, хто та за яких підстав має право проводити перевірки медзакладу щодо обігу наркотичних лікарських засобів, як часто вони можуть відбуватися, а також скачайте план перевірок Держлікслужбою медичних закладів на 2018 рік.

Порядок проведення перевірок в медзакладі стосовно обігу наркотичних засобів та правові підстави їх проведення  визначені  Законом України № 877 – V від 05.04.2007 року «Про основні засади державного нагляду (контролю)» та Законом України № 222 – VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності». Контроль за дотриманням Ліцензійних вимог щодо культивування рослин, внесених до таблиці І та порядок обігу наркотичних та психотропних речовин, внесених до цього списку, провадиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 282 від 06.04.2016 року. Перевірку здійснює комісія працівників апарату органу ліцензування та територіальних органів. Донедавна до складу такої комісії могли бути включені також представники МВС та СБУ.

Перевірки у сфері обігу наркотичних засобів, сильнодіючих речовин та прекурсорівЧитайте: "Тарифні розряди медпрацівників: що зміниться?"

Види перевірок

Законодавство передбачає два види перевірок щодо контролю обігу наркотичних засобів:

 • планові;
 • позапланові.

Особливості планових перевірок

План перевірок складають та затверджують в державному органі нагляду до 1 грудня року, що передує тому, на який складається план, чи до 25 числа останнього місяця кварталу. Для того, щоб усі зацікавлені змогли ознайомитись з планом перевірок, його викладають на офіційному веб-сайті Держлікслужби. Важливо знати, що один суб’єкт господарювання в межах календарного року може проходити планову перевірку не більше одного разу. Така частота планових перевірок визначена законодавчо.

Скачайте план перевірок Держлікслужби на 2018 рік

Перевірки у сфері обігу наркотичних засобів: порядок та план на 2018 рік

Ще однією особливістю планових перевірок є те, що орган державного нагляду (контролю) має письмово попередити суб’єкт господарювання про перевірку не пізніше, ніж за 10 днів до запланованої дати. Саме тому, адміністрація закладу має повне право не допустити членів перевіряючої комісії, якщо таке письмове попередження їй не було надіслане.

Сама ж планова перевірка може тривати не довше, ніж 10 днів. Суб’єкти мікро- та малого підприємництва повинні проходити перевірку не довше, ніж 5 робочих днів. Перевищувати ці терміни законодавство забороняє.  

Перевірки у сфері обігу наркотичних засобів, сильнодіючих речовин та прекурсорівЧитайте: "Накази щодо ВІЛ: готуємся до акредитації" 

Особливості  позапланових перевірок

Позапланові перевірки в медзакладі проводять:

 • за бажанням самого суб’єкта господарювання, якщо він подав заяву до органу державного контролю;
 • якщо виявлені неправдиві дані стосовно обігу наркотичних засобів даних в документах обов’язкової звітності (крім випадків, коли сам суб’єкт господарювання протягом одного місяця від моменту первинного подання документації, не надав новий документ з уточненими даними чи довів, що помилка є арифметичною та не впливає на загальний результат звіту);
 • для моніторингу усунення недоліків, виявлених під час попередніх перевірок щодо контролю обігу наркотичних засобів та зазначених в акті, виданому органом державного нагляду під час попередніх перевірок;
 • за зверненням фізичної особи щодо порушення з боку суб’єкта господарювання, які спричинили шкоду для його здоров’я, шкоду навколишньому середовищу, порушення його законних інтересів (що підтверджено відповідними документами);
 • в разі неподання суб’єктом господарювання обов’язкових звітних документів за два звітних періоди підряд без поважних на те причин чи будь-яких письмових пояснень стосовно причин, які стали на заваді поданню таких документів;
 • за дорученням Прем’єр-міністра України про здійснення перевірок суб’єктів господарювання, що спричинені виявленням системних порушень в певній сфері господарювання;
 • виникнення аварії, смерті потерпілого, як наслідок нещасного випадку, що обумовлений діяльністю суб’єкта господарювання. 

Читайте: "Кадрові питання під час реформування медзакладу: шляхи вирішення" 

 Слід додатково зауважити, що позапланова перевірка медзакладу можлива лише за наявності у членів комісії повного пакета документів, зазначених в Законі № 877 та наявності копії погодження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю), чи відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Знову ж таки, адміністрація установи має повне право не допустити членів  комісії в разі, якщо відповідних документів вони не надають.

Під час позапланової перевірки з’ясовують лише ті питання, які, власне, стали підставою для її проведення. Вони мають бути зазначені в посвідченні на проведення перевірки.

Про проведення позапланової перевірки в медзакладі ліцензіата попереджають у день проведення перевірки. Триває така перевірка не довше десяти робочих днів. Щодо суб’єктів малого підприємництва перевірка може тривати не довше двох робочих днів. Подовжувати цей термін заборонено.

Якщо ж фізична особа подала безпідставне звернення, стосовно неї настає відповідальність, передбачена законом. Повторна перевірка закладу за тим самим фактом проведена не може бути.

Якщо  орган державного нагляду знайшов помилку в документі обов’язкової звітності, він має не пізніше, ніж десять днів повідомити суб’єкт господарювання про необхідність її виправити впродовж п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. В разі, якщо ця помилка не буде виправленою, суб’єкту господарювання загрожує позапланова перевірка.

Перевірки у сфері обігу наркотичних засобів, сильнодіючих речовин та прекурсорівЧитайте: "Атестація медичних працівників: 10 найпопулярніших статей" 

Порядок проведення перевірок

Проведення перевірок дозволене лише в робочий час медичної установи, який зазначений в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Під час перевірки обов’язково має бути присутній очільник лікувального закладу. В разі його відсутності, це має бути його заступник чи інша посадова особа, яка має повноваження. Не зайвим буде присутність під час такої перевірки і юриста медичного закладу.

Перед проведенням перевірки медзакладу в органі державного нагляду оформляють відповідне направлення (посвідчення) на її проведення. Оформляють документ на перевірку на підставі наказу очільника цього органу. В направленні має бути зазначено:

 • назва органу державного нагляду (контролю), який проводить перевірку;
 • назва установи, перевірку якої проводять (найменування суб’єкта господарювання, ім’я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприємця);
 • адреса установи, перевірку якої проводять;
 • номер та дата видачі наказу, на виконання якого проходить перевірка;
 • ім’я, по батькові та прізвища та посади осіб, які безпосередньо здійснюють перевірку;
 • дата початку та завершення перевірки;
 • вид перевірки (планова чи позапланова);
 • підстави та предмет проведення перевірки;
 • дані про попередню перевірку.

Такий документ є чинним лише в терміни проведення перевірки, зазначені в ньому.

Перевірки у сфері обігу наркотичних засобів, сильнодіючих речовин та прекурсорівЧитайте: "Аттестация медесестер: виды и особенности проверки"

 На що звертають увагу під час перевірок

В першу чергу контролюючі органи під час перевірок цікавить дотримання Ліцензійних вимог, а також – неправдива інформація в документах, які подавали на отримання ліцензії. Акцентують свою увагу члени комісії також на наявність та правильність оформлення наказу по медичному закладу стосовно контролю обігу наркотичних лікарських засобів, сильнодіючих речовин та прекурсорів.

Крім того, контролюючі органи цікавить:

 • чи відповідають приміщення та об’єкти встановленим нормам (відповідно пункту 83 Ліцензійних умов);
 • чи відповідає порядок ведення облікової документації щодо обігу наркотичних речовин законодавчим нормам (звіряють відповідність записів в медичній документації, інформації в журналах обліку, актам знищення);
 • чи вчасно та в повному обсязі подається звітна документація.

Взагалі підготуватись до перевірки в медзакладі та проштудіювати питання, на які найчастіше звертають увагу перевіряючи органи можна завчасно. Перелік основних питань, відповідь на які шукають під час перевірок, прописаний в уніфікованих формах актів, затверджених органом державного нагляду (контролю) та знаходяться у вільному доступі в мережі інтернет.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики