Форма № 025-2/о: талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

Скачайте бланк форми № 025-2/о, а також читайте правила заповнювання та зберігання талона для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів.

Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів заповнюють для обліку патологічних станів, які зареєстровані у хворих, що проживають на території обслуговування лікувально-профілактичного закладу. Перелік захворювань, які описують  в документі та правила його ведення,  визначені законодавством.

Наказом МОЗ України № 110 від 14.02.2012 року затверджена форма первинної медичної документації № 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» та інструкція щодо заповнення цього документа в амбулаторно-поліклінічних закладах. Проте в установах, де надають лише консультативну допомогу, документ не оформлюють. На кожне захворювання заповнюють окремий талон, який зберігають протягом одного року після завершення звітного періоду.

Форма № 025-2/о: талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозівЧитайте: "Пацієнт з виробничою травмою: як подати екстрене повідомлення?"

Правила ведення форми № 025-2/о

Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів заповнюють на підставі форм:

  • Медична карта амбулаторного хворого (форма № 025/о);
  • Історії розвитку дитини (форма № 112/о);
  • Екстрене  повідомлення  про  інфекційне захворювання,  харчове,  гостре  професійне  отруєння,  незвичайну реакцію на щеплення (Форма № 058/о).

Відповідає за правдивість внесеної до документа інформації  лікар. Записи до нього він вносить власноруч чи доручає цю роботу середньому медичному персоналу. На підставі інформації в талоні, заповнюють «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу» (форма № 12).

Форма № 025-2/о: талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозівЧитайте: "Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я"

Зміст форми № 025-2/о

Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів заповнюють на:  

  • гострі захворювання та вперше діагностовані хронічні хвороби (пневмонія, грип);
  • травми та отруєння;
  • хронічні хвороби, які були діагностовані у попередні роки, під час першого звернення пацієнта в поточному році;
  • якщо хворому поставили новий діагноз, який відрізняється від попереднього;
  • гінекологічне  захворювання, ускладнення вагітності, пологів, післяпологового періоду;
  • шкірні захворювання (якщо форму заповнюють шкірно-венерологічних медичних закладах);
  • при патології слизової оболонки ротової порожнини та губ (якщо форму № 025-2/о заповнюють в стоматологічних закладах).

Скачайте бланк форми № 025-2/о

бланк форми 025-2

Відомості талона заключних (уточнених) діагнозів

№ п/п

Вид інформації

Зміст

1

Відомості про пацієнта

Прізвище, ім’я, по батькові

Вік хворого. В разі, якщо документ заповнюють на дитину віком до одного року зазначають місяці та дні

Адреса проживання. Для дітей зазначають адресу проживання батьків чи інших законних представників

2

Відомості про лікарську дільницю

Сімейного лікаря, терапевтична чи педіатрична

3

Діагноз

Заключний (уточнений) діагноз кодують відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду

Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів можна вести як в електронному вигляді, так і на паперових носіях. В разі, якщо документ в медичному закладі ведуть в електронному вигляді, до нього вносять всі дані, які містить і паперовий варіант талону. зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики