Форма № 008/о: Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі

На підставі первинної медичної форми «Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі» аналізують якість та успішність проведених операцій. За записами у цьому документі легко побачити розбіжностями діагнозів: тим, з яким хворі йшли на операцію та тим, який поставили після оперативного втручання (якщо такі випадки виникали). Читайте, як правильно заповнити документ та скачайте бланк форми № 008.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 110 від 14.02.2012 року затверджена форма первинної медичної документації № 008/о «Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі» та інструкція щодо ведення цього документа. У форму вносять інформацію про всі оперативні втручання, які були проведені в стаціонарі. Відповідає за правдивість  цієї інформації лікар, який робив записи в ньому після проведення оперативного втручання. Він же ставить свій підпис після внесення даних до документа. Зберігають журнал в медичному закладі протягом п’ятдесяти років.

Форма № 008/о:  Журнал запису оперативних втручань в стаціонаріЧитайте: "Обробка рук хірурга: правила, алгоритм, вимоги до оснащення"  

Вимоги до ведення форми № 008/о

Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі ведуть окремо для чистої та гнійної операційної. Записи до документа вносить лікар-хірург розбірливим почерком. Нормативні документи дозволяють вести документ  на паперових носіях та в електронному вигляді.

Скачайте бланк форми № 008

бланк форми 008

Якщо в медичному закладі ведуть паперовий варіант журналу, його сторінки нумерують та прошивають. Журнал підписує головний лікар та завіряє печаткою медичного закладу. Електронна форма № 008/о повинна містити усю інформацію, яка є в паперовому варіанті журналу.

Форма № 008/о:  Журнал запису оперативних втручань в стаціонаріЧитайте: "Вимоги до бактеріологічних лабораторій медичного закладу" 

Дані форми № 008/о

В форму № 008/о вносять інформацію, яка стосується:

  • хворого - прізвище, ім’я, по батькові;
  • медичних працівників, які проводили оперативне втручання: прізвища та ініціали хірурга та анестезіолога, їх асистентів та операційної медичної сестри;
  • ходу операції – зазначають вид знеболення, медичні препарати, що застосовувались під час оперативного втручання, тривалість операції;
  • діагнозу, виставленого хворому до та після проведення операції.

Кожне оперативне втручання в формі № 008/о описують на окремому листку. Кожний запис завіряє своїм підписом лікар, який проводив оперативне втручання.  зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді