Форма № 013/о: Протокол патолого-анатомічного дослідження

Читайте, як заповнювати протокол паталого-анатомічного дослідження та скачайте бланк форми № 013/о. В складних випадках захворювань, внаслідок якого настала смерть пацієнта, за результатами патолого-анатомічного дослідження вдається встановити точний діагноз, проаналізувати причини пізньої діагностики та запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Наказом МОЗ України № 110 від 14.02.2012 року затверджена форма первинної медичної документації № 013/о «Протокол патолого-анатомічного дослідження» та інструкція  щодо ведення цього документа. Протокол можна вести і в паперовому, і в електронному вигляді.

Якщо протокол в медичному закладі ведуть в електронному вигляді, він повинен містити всю ту ж інформацію, яка є в паперовому варіанті документа. За достовірність внесеної до документа інформації особисту відповідальність несе лікар-патологоанатом. Зберігається протокол протягом 75 років.

Форма № 013/о: Протокол патолого-анатомічного дослідженняЧитайте: "Форми первинної облікової медичної документації: як зберігати та заповнювати" 

Вимоги до ведення форми № 013/о

Протокол патолого-анатомічного дослідження заповнюють після проведення розтину. Документ складається з трьох сторінок:

  1. вказують основну інформацію, що стосується випадку смерті пацієнта;
  2. патанатом вказує дані, отримані  під час розтину;
  3. зазначають дату проведення розтину, прізвище та підпис патанатома.

В окремій графі документа зазначають кількість сторінок, з яких він складається. Обов’язково вказують також дату складання протоколу та підписи патанатома та завідувача відділенням.

Форма № 013/о: Протокол патолого-анатомічного дослідженняЧитайте: "Контрольная карта диспансерного наблюдения: форма 030/о"

Зміст форми № 013/о

Загалом форма № 013/о складається з трьох частин. Першу його частину заповнюють у трьох екземплярах:

  • перший екземпляр залишають для зберігання в патолого-анатомічному відділенні;
  • другий – підшивають до медичної документації, яку прижиттєво заповнювали на хворого (медична карта стаціонарного хворого чи історія пологів);
  • третій – підшивають до секційної карти.

Скачайте бланк форми № 013/о

Бланк форми 013

Форма № 013/о: Протокол патолого-анатомічного дослідженняЧитайте: "Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я" 

Для зручності сприйняття всю інформацію, яку вносять до форма № 013/о умовно можна розділити на декілька категорій.

№ п/п

Вид інформації

Зміст

1

Відомості про пацієнта (зазначається на підставі карти стаціонарного хворого)

Прізвище, ім’я та по батькові

Вік, стать, адреса проживання

Термін перебування в стаціонарі та дата смерті

2

Прижиттєві діагнози

Клінічні діагнози, виставлені в стаціонарі та дати їх встановлення

Діагноз при направленні

Заключний діагноз в розрізі – основне захворювання, ускладнення основного захворювання, супутні захворювання

3

Патолого-анатомічний діагноз

Подають у розрізі – основне захворювання, ускладнення основного захворювання, супутні захворювання

4

Дані,отримані під час розтину

Докладно про зміни, виявлені під час розтину

Описують органи, в яких не виявлено патологічних змін

Кількість шматочків, узятих для патолого-гістологічного дослідження

Результати виконаних додаткових обстежень тканин

 В окремих графах Протоколу патолого-анатомічного дослідження роблять відмітки про помилки, які допустили медичні працівники під час лікування хворого. До документа вносять інформацію про випадки розбіжності діагнозу та пізньої діагностики. зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді