Посадова інструкція лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини вищої кваліфікаційної категорії: скачайте!

Скачайте посадову інструкцію лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини вищої кваліфікаційної категорії та дізнайтеся про особливості роботи цього працівника.

В посадовій інструкції лікаря з фізичної реабілітації, перш за все, визначають основну мету його роботи - відновлення здоров’я, функціонального стану і працездатності організму порушених травмами, фізичними, хімічними і соціальними чинниками.

Окремим пунктом інструкції визначають хто буде виконувати посадові обов’язки цього лікаря у разі його відсутності (хвороба, відпустка, відрядження тощо).  Адміністрація закладу має подбати, аби у працівника був необхідний запас змінного медичного одягу.

Оскільки лікар буде працювати з пацієнтами над відновленням фізичних можливостей, в посадовій варто зазначити необхідні особисті якості працівника, а саме: комунікабельність, стресостійкість, чуйність та терпимість до хворих, вміння залагоджувати конфлікти.

Посадова інструкція лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини вищої кваліфікаційної категоріїЧитайте: "Декларація про вибір лікаря первинної медичної допомоги: бланк і правила заповнювання"

Скачайте посадову інструкцію лікаря з реабілітаційної медицини

Посадова інструкція лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини вищої кваліфікаційної категорії

Обовязки лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини

  • Проведення лабораторно-інструментального обстеження стану хворого, визначення характеристик і тяжкості захворювання, здатність пацієнта перенести вплив відповідних реабілітаційних заходів.
  • Визначення плану лікувальних, реабілітаційних, профілактичних та оздоровчих заходів, які найбільш ефективно забезпечують швидке одужання хворого та склад реабілітаційної команди (зокрема фахівців медичних нелікарських та немедичних спеціальностей).
  • Очолювання мультидисциплінарної реабілітаційної команди, координування діяльності кожного з її членів.
  • Контролювання динаміки й ефективності лікування, коригування  реабілітаційних заходів, їх інтенсивності, враховуючи індивідуальні особливості хворого, зокрема його психосоціальні, біологічні особливості, вік, рівень освіти, умови життя тощо.
  • За необхідності (рецидиву) вживання заходів щодо відповідної хвороби пацієнта, який отримує реабілітаційну допомогу у тому числі з використанням спеціалізованих методів та технік.
  • Проведення диспансерного спостереження за хворими після їх виписування зі стаціонару з проведенням лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів.

Посадова інструкція лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини вищої кваліфікаційної категоріїЧитайте: "Контроль качества медицинской помощи и повышение эффективности"

  • Невідкладна допомога при гострих станах, що виникають протягом реабілітаційних втручань, здійснювати нагляд за побічними реакціями лікарських засобів.
  • Організація заходів експертно-реабілітаційної діагностики, участь у проведенні медико-соціальної експертизи.
  • Участь у моніторингу здоров’я населення та обмеження життєдіяльності, сприяння поширенню знань з реабілітаційної допомоги серед населення.
  • Ведення лікарської документації.


зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики