Звіт станції швидкої медичної допомоги — форма № 22

Читайте, як заповнювати звіт станції швидкої медичної допомоги, та скачуйте форму № 22

Річний звіт за формою 22 дає змогу оцінити якість роботи служби швидкої медичної допомоги.

Форму звітності № 22 (річна) «Звіт станції швидкої медичної допомоги за 20__ рік» та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом № 999 від 17.11.2010. В інструкції щодо заповнення форми № 22 містяться основні аспекти, на які необхідно звернути увагу при внесенні даних до таблиць документа.

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Цей звіт заповнють і подають до 5 січня:

  • станції, відділення ШМД, підпорядковані МОЗ, — головному лікарю центральної районної (міської) лікарні
  • медичні заклади іншого підпорядкування та форм власності — управлінням охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головному управлінню охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації

За достовірність внесеної до форми 22 інформації персональну відповідальність несе керівник медичного закладу, чий підпис стоїть на документі.

Річний звіт за формою 22 заповнює відповідальна особа, визначена наказом керівника медичного закладу. Після заповнення документа та перевірки достовірності внесених даних, в формі № 22 зазначають прізвище, ім'я та по батькові особи, яка її заповнювала, її контактний телефон, електронну адресу, дату заповнення. Завіряє документ своїм підписом та печаткою керівник медичного закладу.

Форма № 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги"Читайте: "Сімейний лікар — як працювати в нових умовах?"

Як упровадити нові посади керівників

Бланк звіту станції швидкої медичної допомоги — форма № 22

Форма № 22

Скачати

Форма № 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги"Читайте: Звіт фельдшерсько-акушерського пункту — форма № 24

Структура річного звіту за формою № 22

№ з/п

Тип інформації

Назва розділу

Дані, які він містить

1

Інформація про заклад швидкої медичної допомоги

кількість закладів швидкої медичної допомоги на кінець звітного року

кількість самостійних закладів швидкої медичної допомоги та кількість закладів, що є структурними одиницями інших медичних закладів

контакти медичного закладу

місце розташування медичного закладу, його контактний телефон та електронна адреса

2

Інформація про медичний персонал закладу швидкої медичної допомоги

штати закладу на кінець звітного року

загальна кількість посад за штатним розкладом, кількість зайнятих посад, кількість працівників, які є штатними співробітниками закладу та тих, які працюють за умовами неповного робочого дня

кількість персоналу за стажем роботи на кінець звітного року

кількість працівників (з загальної кількісті, зазначеної в розділі 2) за стажем роботи. Окремо вказують кількість осіб, які працюють менш, ніж 3 роки, та кількість працівників, які досягли пенсійного віку

кваліфікація працівників на кінець звітного року

кількість працівників розподіляють по графах, залежно від присвоєної їм кваліфікаційної категорії

3

Робота бригад ШМД

кількість виїздів

загальну кількість виїздів розподіляють:

  • за категоріями патологій (виїзди, здійснені в сільську місцевість зазначають в окремому рядку)
  • вказують кількість виїздів, під час яких бригади ШМД прибули в 10-хвилинний проміжок в місті та 20-хвилинний проміжок в сільській місцевості
  • в окремому рядку вказують кількість осіб, яким бригади ШМД надали допомогу під час виїздів

звернення за швидкою медичною допомогою

показник зазначають в числовій формі

госпіталізація

чисельність осіб, доставлених бригадами ШМД, дає змогу аналізувати якість роботи служби швидкої медичної допомоги

4

Матеріально-технічне забезпечення

забезпечення бригад ШМД медичними виробами

цифри вказують залежно від назви рядка. Окремо зазначають стан автопарку та кількість автомобілів, які зберігаються в гаражах

забезпечення бригад ШМД засобами зв’язку

забезпечення бригад ШМД автомобілями

20 змін у ліцензуванні медзакладів

Кожна графа річного звіту за формою 22 повинна бути заповнена. Цифри не проставляють лише в тих графах, які позначені знаком «Х». Жодні виправлення в документі неприпустимі. Якщо подібне трапилось, біля виправлення особа, яка його здійснила, зазначає свій підпис та дату, виправлення.



зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики