Звіт фельдшерсько-акушерського пункту — форма № 24

Проаналізувати діяльність медзакладу можна лише на підставі підсумкового звіту за певний період роботи. Для ФАП МОЗ затвердило форму № 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту». Скачайте бланк форми № 24 та читайте, як правильно заповнювати звіт

Цей документ дає можливість проаналізувати основні показники діяльності медичного підрозділу та розробити заходи для поліпшення якості медичного обслуговування. Звіт фельдшерсько-акушерського пункту відображає роботу, проведену фахівцями фельдшерсько-акушерських пунктів протягом року. Він містить інформацію не лише про здійснені медичні маніпуляції за звітний період, але і про штатні посади медичних працівників.

Підсумки року: дайджест змін у медичному законодавстві

Форма № 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту» затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378.

Звіт складають відповідальні особи фельдшерсько-акушерських пунктів незалежно від їх форми власності та підпорядкування. Це може бути керівник чи інший працівник. Відповідає за своєчасність складання документа та правдивість даних в ньому завідувач ФАПу.

Повне найменування медичного закладу та адресу його розташування зазначають в адресній частині звіту.

Персональна відповідальність за достовірність внесеної до документа інформації несе особа, яка складала звіт (її прізвище, ім'я та по батькові, а також контактний телефон наведені у відповідних графах). Засвідчують документ підписом керівника та печаткою медичного закладу.

Як упровадити нові посади керівників

Бланк звіту фельдшерсько-акушерського пункту — форма № 24

Звіт фельдшерсько-акушерського пункту - форма 24

Скачати

Які документи є підставою для формування форми № 24

Форма № 24 заповнюють на підставі медичних форм, затверджених наказом МОЗ від 27.12.99 № 302:

 • № 039/о «Щоденник роботи середнього медичного персоналу поліклініки (амбулаторії), диспансера, консультації, здоровпункту; фельдшерсько-акушерського пункту»
 • форми № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих»
 • форми № 032/о «Журнал запису родової допомоги вдома»
 • форми № 112/о «Історія розвитку дитини»
 • форми № 075/о «Зошит запису вагітних, які перебувають під наглядом фельдшерсько-акушерського пункту»
Звіт про роботу фельдшерсько-акушерського пункту містить інформацію про категорії населення, які проживають в зоні обслуговування медичного закладу, а саме:
 • дітей, чий вік не досяг одного року, що перебувають під наглядом фахівців пункту
 • вагітних, що перебували під наглядом фахівців ФАПу протягом звітного року
 • породіль з-поміж вагітних

Як заповнювати звіт за формою 24: інструкція

Форму № 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту» умовно можна розмежувати на кілька частин, куди вносять інформацію про:
 • медичний заклад
 • медичний персонал
 • надану медичну допомогу
Пункти, які стосуються медичного персоналу, заповнюють відповідно до штатного розкладу, записів у трудових книжках працівників. Інформація про зайняті посади переноситься з грудневої платіжної відомості. Співробітники, які є в штаті, але на момент складання звіту тимчасово відсутні (хворіють, чи знаходяться у відрядженні), також враховуються. Не враховуються тільки тимчасові працівники.

Складники форми № 24

№ з/п

Вид інформації

Зміст

1

Дані, які характеризують медичний заклад

характер функціонування закладу — постійний, сезонний

кількість населених пунктів, які обслуговує заклад

наявність транспорту в закладі

наявність телефонної лінії

2

Інформація про штати закладу

у цифровій формі наводять дані про кількість штатних посад

зазначають кількість зайнятих посад середнього медичного персоналу. Інформація про спеціалістів, які відсутні тимчасово (знаходяться у відрядженні, відпустці чи хворіють), включається до документа. Згідно з інструкцією щодо заповнення звіту до спеціалістів не включають працівників, які заміщують тимчасово відсутніх

кількість зайнятих посад молодшого медичного персоналу

кількість зайнятих посад іншого персоналу

число штатних працівників на кінець звітного року

3

Медична допомога

частота відвідувань пацієнтами для отримання медичних процедур (перев’язок, масажу)

кількість відвідувань медичного закладу здоровими людьми для отримання медичних довідок, профілактичних оглядів

дані про кількість відвідувань пацієнтів вдома (хворих для надання медичних процедур чи здорових дітей, вагітних, породіль для огляду)

число пологів, прийнятих медичними працівниками поза медичними закладами. Виокремлюють інформацію про пологи, після яких жінки відмовились від госпіталізації до медичного закладу

інформація стосовно проведеної вакцинації проти туберкульозу дітей, які народились вдома та не були госпіталізовані до медичного закладу

Звіт фельдшерсько-акушерського пункту дає можливість відстежити ситуацію зі смертністю на території, яку обслуговує медичний заклад. Зокрема, документ містить інформацію про кількість виданих фельдшерських довідок про смерть протягом звітного року.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики