Фельдшерсько-акушерський пункт: організація роботи

Одним з ключових завдань реформи медичної галузі є покращення доступу до медичних послуг. Тож налагоджена робота фельдшерсько-акушерського пункту набуває особливого значення. Як має працювати цей медичний підрозділ та яка відповідальність лежить на його працівниках? Читайте в статті!

Фельдшерсько-акушерський пункт  є відокремленою структурною одиницею лікарської амбулаторії Центру ПМСД та перебуває у віданні лікаря, до якого приписані мешканці населеного пункту, в якому функціонує ФАП.

Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) є структурною одиницею амбулаторії ЦПМД. Він відкривається та діє в населених пунктах, де немає інших закладів охорони здоров’я, що могли б надати безкоштовну медичну допомогу населенню. В складі пункту працюють медичні пункти тимчасового базування, які відкриваються в підпорядкованих ФАПу населених пунктах. Діяльність та організацію ФАП регламентує наказ МОЗ № 801, затверджений 29 липня 2016 року.

Фельдшерсько-акушерський пункт: організація роботиСкачайте: "Санбюлетень «ВІЛ-інфекція: перша допомога у випадку контакту з джерелом інфікування»"

Хто очолює ФАП

Керує ФАПом завідувач, якого призначає та звільняє з посади головний лікар ЦПМД. Завідувача обирають з-поміж досвідчених та відповідальних працівників, що володіють організаторськими здібностями та здатні організувати лікувально-профілактичну роботу серед населення та впорядкувати господарську діяльність.

Які завдання виконує фельдшерсько-акушерський пункт

ФАП виконує чималу кількість завдань: 

 • забезпечує долікарською допомогою населення;
 • проводить санітарно-просвітницьку діяльність;
 • створює безпечні умови роботи медичного персоналу;
 • складає графік курсів з підвищення кваліфікації для працівників ФАПу;
 • проводить аналіз виконаної роботи;
 • складає звіти про свою діяльність у визначені терміни.

Фельдшерсько-акушерський пункт: організація роботиЧитайте: "Антибіотикорезистентність: контроль в межах медичного закладу"

Найбільше та найважливіше завдання фельдшерсько-акушерського пункту — надання медичної допомоги населенню. Сюди належить як надання планової медичної допомоги (виконання лікарських призначень), так і  невідкладна допомога. У віданні працівників ФАПу знаходиться  дорослі та діти. Під час виконання основних завдань ФАП взаємодіє з лікарем амбулаторії, на території якої він розташований та зі службою екстреної медичної допомоги.

ФАП забезпечує:

 • надання долікарської допомоги;
 • консультацію лікаря (за адресою проживання пацієнта, чи в амбулаторії), в разі необхідності;
 • виконання лікарських призначень;
 • здійснення активного нагляду за перебігом хронічних хвороб;
 • здійснення нагляду за розвитком дітей;
 • констатація смерті та засвідчення цього факту видачею фельдшерської довідки про смерть (форма 106-1/о).

Значна частина роботи фельдшерсько-акушерського пункту пов’язана з проведенням санітарно-просвітницьких заходів. Особливо великого значення набуває робота з запобігання розповсюдження інфекційних захворювань, випадків травматизму серед дитячого населення, ранньої вагітності та формування навичок здорового способу життя серед соціально вразливого контингенту населення.

Фельдшерсько-акушерський пункт: організація роботиСкачайте: "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту: форма № 24"

Документація фельдшерсько-акушерського пункту

Зважаючи на обсяг покладених на ФАП завдань, перелік медичної документації, яку заповнюють його працівники, є значним.

Документація ФАП:

 • форма № 039/о «Щоденник роботи середнього медичного персоналу»;
 • форма № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих»;
 • форма № 032/о «Журнал запису родової допомоги вдома»;
 • форма № 075/о «Зошит запису вагітних»;
 • форма № 106-1/о «Фельдшерська довідка про смерть».

Основною звітною документацією ФАПу є форма 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту». Документ заповнюється за результатами річної роботи медичного підрозділу. В таблицях надається інформація про наявні та зайняті штатні посади молодшого та середнього медичного персоналу, інформація про кількість відвідувань пацієнтів з різних приводів відповідно до граф, кількість пологів, що наступили поза межами медичного закладу, кількість виданих фельдшерських довідок про смерть.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді