Посадова інструкція економіста медичного закладу: скачайте!

Скачайте посадову інструкцію економіста медичного закладу та читайте про права та обов'язки цього працівника.

Завдання економіста медичного закладу в посадовій інструкції визначені фінансово-економічною діяльністю медичного закладу. Працівника призначає на роботу та звільняє за наказом головний лікар, проте підпорядковується економіст  завідувачу відділення.

Посадова інструкція економіста медичного закладуЧитайте: "Очищення та дезінфекція побутових поверхонь у медзакладі"

Розпорядження економіста щодо оформлення первинної та облікової документації, строків її подання є обов’язковими для керівників структурних підрозділів закладу охорони здоров’я.

Обов’язки економіста медичного закладу:

 • участь у формуванні потреби (бюджетного запиту) загального та спеціального фондів кошторису за встановленими формами. Обгрунтовувати показники видатків шляхом здійснення детальних розрахунків за кодами економічної класифікації.
 • повідомлення керівників структурних підрозділів планові показники фінансово-економічної діяльності закладу охорони здоров’я.
 • нагляд за дотриманням планових показників та відповідне звіряння з відділом бухгалтерського обліку щодо надходження грошових коштів.
 • контроль раціональне та економне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.
 • комплексний аналіз економічних показників роботи закладу охорони здоров’я, готувати відповідні пропозиції у разі виявлення недоліків та своєчасно вносити до плану узгоджені з керівництвом зміни.
 • організація роботи та контроль проведення розрахунків, калькуляцій щодо визначення платних послуг, які надає заклад охорони здоров’я, а також своєчасне укладання договорів і виконання договірних зобов’язань, здавання приміщень в оренду.
 • Участь у формуванні штатного розпису, визначенні назв професій (посад) відповідно до затвердженої структури, нормативів чисельності та доведених відповідно загального фонду лімітів чисельності працівників.
 • Розрахунок фонду оплати праці в цілому, а також з урахуванням загального та спеціального фондів, контролювати належне застосування чинних систем оплати праці.

Посадова інструкція економіста медичного закладуЧитайте: "Ботулізм: консультуємо пацієнтів"

Права економіста медичного закладу:

 • Вносити на розгляд завідувача відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з виконанням посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією.
 • Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва закладу охорони здоров’я, що стосуються його роботи.
 • Вимагати та отримувати особисто від структурних підрозділів інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов’язків.
 • Повідомляти завідувача відділу про всі виявлені недоліки у роботі відділу та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 • Брати участь у колегіях, нарадах, зборах, засіданнях тощо з питань, що стосуються його компетенції.

Посадова інструкція економіста медичного закладуЧитайте: "Сімейний лікар — як працювати в нових умовах?"

Скачайте посадову інструкцію економіста медичного закладу

Клікніть на зображення

Посадова інструкція економіста медичного закладузміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді