Рух використаної рентгенплівки та фіксажу по закладу у медичній документації

Дізнайтеся конкретні поради щодо того, як відображати рух рентгенплівки та фіксувати переміщення матеріалів в медичній документації.

КРОК 1

Дані про проведене рентгенологічне дослідження вносять у медичну документацію (Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій за формою № 050/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 № 110; форма первинної облікової документації № 052/о «Карта профілактичних флюорографічних досліджень», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.07.2014 № 527).

Рух використаних рентгенплівки та фіксажу по закладу у медичній документаціїЧитайте: "Обработка рук медицинских работников"

КРОК 2

Плівку списують з бухгалтерського обліку запасів на основі медичних карт стаціонарного (амбулаторного) хворого або історій розвитку дитини, даних Журналу запису рентгенологічних досліджень, Карти профілактичних флюорографічних досліджень та Локальних нормативів використання рентгенплівки на одне дослідження (у разі їх наявності у закладі).

Зіпсовану плівку списують з бухгалтерського обліку на основі відповідних актів, фіксаж — на основі нормативів використання фіксажу, наведених в інструкції виробника або на основі Локальних нормативів, затверджених наказом керівника. На цьому завершується облік відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» від 09.09.2014 № 635.

Рух використаних рентгенплівки та фіксажу по закладу у медичній документаціїЧитайте: "Медична реформа: зміни, основні аспекти, фінансування"

КРОК 3

Незіпсовані рентгенологічні знімки передають в архів закладу на зберігання.
У відділеннях променевої діагностики рентгенлаборант чи медична сестра кабінету променевої діагностики, у якому обстежено хворого, перевіряє повноту здавання матеріалів клінічними відділеннями, упаковує їх, маркує згідно з прийнятою в установі системою. На титульній сторінці історії захворювання ставлять печатку про здачу рентгенограм зі вказівкою їх кількості та підпис рентгенлаборанта, який оформляє пакет. В архіві медичний статистик приймає архівні матеріали, про що робить позначку у спеціальному журналі.

КРОК 4

Зіпсовані знімки та фіксаж віддають на зберігання в окреме приміщення як медичні відходи категорії С (згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарно­протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» від 08.06.2015 № 325).

Рух використаних рентгенплівки та фіксажу по закладу у медичній документаціїЧитайте: "Журнал учета дезинфицирующих средств: скачайте бланк"

КРОК 5

Зіпсовані знімки та фіксаж беруть на облік згідно з вимогами локальної інструкції по закладу, розробленої на виконання вимоги наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2015 № 587, зареєстрованого в Мін’юсті 07.07.2015 за № 793/27238, та на основі Методичних рекомендацій щодо обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2015 № 780.

КРОК 6

Постійно діюча експертна комісія (комісія з експертизи цінності документів), затверджена наказом по установі, здійснює систематичний відбір з архіву закладу  рентгенограм та інших матеріалів із вичерпаним строком зберігання. Таке рішення оформлюють відповідним актом.

КРОК 7

Плівка, в якої збіг визначений строк зберігання в архіві закладу, набуває статусу медичних відходів. Її віддають на зберігання в окреме приміщення як медичні відходи категорії С (згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарно­протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» від 08.06.2015 № 325).

Рух використаних рентгенплівки та фіксажу по закладу у медичній документаціїЧитайте: "Атестаційний звіт медсестри — зразок"

КРОК 8

Плівку беруть на облік згідно з вимогами локальної інструкції по закладу, розробленої на виконання вимоги наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2015 № 587, зареєстрованого в Мін’юсті 07.07.2015 за № 793/27238, та на основі Методичних рекомендацій щодо обліку дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 15.09.2015 № 780.

КРОК 9

Надалі рентгенплівку та інші відходи, що містять срібло, передають компанії, яка має ліцензію на утилізацію небезпечних відходів та скуповує відходи, що містять дорогоцінні метали. Для цього представники такої компанії оформлюють акти прийому­передавання, протокол погодження вмісту дорогоцінних металів та паспорт переробки.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді