Преміювання за виконання показників якості: як запровадити

4154
Автор
шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я

Запитання

Як запровадити преміювання за виконання показників якості?

Відповідь

Розгорнуту відповідь на це запитання в системі «Експертус Медзаклад» дає шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я, Алла Худякова.

Розробка стратегічного плану розвитку лікарні спроможної мережі

Перегляньте алгоритм, щоб увести індикатори якості, за які працівники зможуть отримувати додаткові виплати. Це не лише дасть змогу медпрацівникам заробити більше, а й істотно поліпшить медичне обслуговування пацієнтів.

Які індикатори обрати

Коли вибиратимете індикатори якості для свого закладу, врахуйте, що вони повинні мотивувати персонал і відповідати потребам клієнтів.

Створіть групу якості — команду ініціативних працівників, до якої включіть представників усіх структурних підрозділів. Членство в групі якості має бути добровільним. До команди можуть входити не лише керівники підрозділів, а й лікарі, медсестри, реєстратори, адміністративно-господарський персонал тощо. Члени групи якості мають регулярно збиратися і розглядати робочі ситуації, що потребують поліпшення. Групи якості зазвичай виявляють проблемні ситуації, а також причини, через які вони виникли.

Поставте завдання групі якості визначити пріоритетні індикатори. Поясніть, що завдяки виконанню індикаторів має поліпшитись якість медичних послуг, які надає заклад. До того ж працівники, які виконають індикатори, отримають премію.

Після того як оберете індикатори, визначте їхню кількість, умови та порядок виконання.

NB! Не обирайте одразу багато індикаторів, зосередьтеся на 3—5 основних. Після того як працівники розберуться в них і отримають додаткову оплату, поступово вводьте й інші

Індикатори мають вимірювати характеристики медичної допомоги, як-от:

 • результативність
 • безпека
 • ефективність
 • доступність
 • своєчасність
 • комфорт для пацієнта

Для того щоб різнопланово оцінити якість, обирайте різні індикатори. Вони мають бути пов’язані з не схожими між собою поняттями, як-от стан здоров’я пацієнта та його задоволеність рівнем надання медпослуг, медична доцільність тощо.

✅✅✅ Реформа системи екстреної медичної допомоги: аналіз і поточні результати

Індикатори для первинки

 • створення реєстру пацієнтів із заповненими даними про щеплення
 • формування річного плану щеплень
 • стан вакцинопрофілактики на рівні ПМД
 • рівень грудного вигодовування
 • створення реєстру пацієнтів за групами захворювання (наприклад, пацієнти з гіпертонічною хворобою, пацієнти з цукровим діабетом, ВІЛ-пацієнти тощо)
 • робота «школи пацієнтів»
 • дотримання культури обслуговування та стандартів клієнтського сервісу
 • частота скарг від пацієнтів

Індикатори для спеціалізованих закладів

 • кількість обґрунтованих госпіталізацій
 • використання ліжкового фонду
 • середня тривалість лікування хворого в стаціонарі
 • летальність від ускладнень хірургічної чи анестезіологічної допомоги
 • хірургічна активність
 • частота скарг від пацієнтів

Після того як узгодили з ініціативною групою пріоритетні індикатори, запроваджуйте зміни в оплаті праці.

Як запровадити зміни в оплаті праці

Для того щоб зацікавити працівників якісно виконувати свою роботу, розробіть систему преміювання. Бонусна частина заробітної плати може складатися з оплати за виконання кількісних показників (наприклад, кількість декларацій, оперативних втручань тощо) і якісних показників (виконання показників якості).

Для того щоб показники якості прив’язати до системи мотивації, пройдіть п’ять кроків.

Крок 1. Розроблення механізму

Розробіть механізм, за яким нараховуватимете премії за виконання показників якості. Затвердьте положення про порядок верифікації, тобто перевірки цих показників. Опишіть порядок виконання кожного показника, на кшталт СОПів. Детально опишіть, який має бути результат.

Крок 2. Аналіз ресурсів

Проаналізуйте, чи вистачає у вас фінансових ресурсів для запровадження оплати за індикатори якості. Для цього спрогнозуйте доходи і видатки, скорегуйте фінансовий план. Якщо коштів не вистачає для премій, є два шляхи: шукати додаткові ресурси та/або скоротити видаткову частину, або переглянути розмір оплати за індикатори якості.

Крок 3. Підготовка колективу

Підготуйте колектив. Не чекайте, що всі працівники з радістю приймуть нововведення. Цілком імовірно, що ви отримаєте спротив. Роз’ясніть працівникам, для чого запроваджуєте показники якості. Зробіть максимально прозорим і зрозумілим механізм, за яким нараховуватимете премії.

✅✅✅ Положення про преміювання працівників медичного закладу: як розробити

Крок 4. Корегування колдоговору

Відкорегуйте колективний договір. Будь-яка зміна умов оплати праці потребує внести зміни до колективного договору. Ініціюйте такі зміни. Організуйте колективні переговори. Після того як усі деталі узгодили, підпишіть зміни. Зверніть увагу, всі зміни й доповнення, що вносите до колдоговору, підлягають повідомній реєстрації згідно з Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженим постановою КМУ від 13.02.2013 № 115.

Крок 5. Запуск системи преміювання

Запустіть систему мотивації на основі індикаторів якості. На початковому етапі дуже важливо постійно контролювати, як працює така система, переглядати і, за потреби, змінювати індикатори та механізм нарахування премій за їх виконання.

Коли запроваджуватимете зміни в оплаті праці, користуйтеся чеклістом. Він допоможе дотримати порядку й нічого не забути.

Чекліст для запровадження преміювання за виконання показників якості

1.

 Створити групу якості, до складу якої включити представників усіх структурних підрозділів

2.

 Провести засідання групи якості, на якому визначити пріоритети закладу, обговорити й затвердити індикатори

3.

 Розробити прозорий і зрозумілий механізм верифікації індикаторів

4.

 Розробити систему преміювання за виконання індикаторів

5.

 Проаналізувати доходи й витрати, скорегувати фінансовий план

6.

 Обговорити з колективом зміни в оплаті праці за виконання індикаторів

7.

 Розробити й затвердити Положення про індикатори якості та Звіт про виконання індикаторів якості

8.

 Внести зміни в оплаті праці до колективного договору

9.

 Запустити систему мотивації на основі індикаторів якості

10.

 Проаналізувати, як працює система, за потреби змінювати індикатори та механізм нарахування премій за їх виконання

Чи ознайомлювати працівників із наказами про зміну посадового окладу

Що контролювати: результат чи процес

Мета будь-якої системи управління якістю — поліпшити медичне обслуговування населення. Для того щоб досягти цієї мети, постійно аналізуйте поточний стан меддопомоги та вносьте зміни, аби підвищити її якість. Як же зрозуміти, чи спрацювали зміни та чи вплинули вони на досягнення цілі? Важливо з’ясувати, як оцінювати якість і що при цьому контролювати.

Одним зі стандартів, за яким оцінюють якість в охороні здоров’я, вважають тріаду Донабедяна. Лікар та дослідник, провідний учений світового рівня Аведіс Донабедян у минулому столітті розробив концептуальну модель, що забезпечує основу для оцінювання якості медичної допомоги. Ця модель визначає три сфери, в яких можна оцінити якість:

 • структура
 • процес
 • результат

Усі три складники тісно пов’язані між собою (табл.).

Складники системи оцінювання якості за тріадою Донабедяна

Структура

Процес

Результат

 • Матеріальні ресурси: приміщення, обладнання, ліки, медвироби тощо
 • Людські ресурси: штатні посади, кваліфікація, система оплати праці
 • Організація роботи: система управління, організація робочого часу, фінансування
 • Надання медичної допомоги: профілактика, діагностика, лікування, реабілітація, догляд, навчання пацієнтів
 • Дотримання стандартів медичної допомоги (клінічних протоколів)
 • Використання принципів доказової медицини
 • Зміна стану здоров’я пацієнта
 • Зміна рівня знань пацієнтів та їхніх родичів щодо медичної допомоги
 • Перехід на здоровий спосіб життя пацієнтів та їхніх родин
 • Задоволеність пацієнтів медичною допомогою

Інструмент вимірювання якості — це індикатори (див. Пам’ятку). Але вимірювати й оцінювати треба послідовно: спочатку зібрати дані для структури, потім для процесу і врешті для результату. Бо неможливо виміряти й оцінити процес, якщо немає виміряних і оцінених ресурсів. Так само не можна оцінити результат, якщо не маєте при цьому виміряного процесу.

✅✅✅ Тарифні розряди та посадові оклади медичних працівників: ЄТС з 1 січня 2023 року

Пам’ятка керівнику про індикатори якості

 Індикатори повинні вимірювати роботу працівника та/або впливати на його поведінку

 Під час вибору індикаторів обов’язково враховуйте цілі та пріоритети закладу

 Вихідні дані, які використовуєте, щоб визначити індикатори якості, повинні бути внутрішніми вимірюваними даними закладу

 Індикаторів не повинно бути багато

 Важливо визначити період, за який ви обробляєте ці дані — місяць, квартал чи півріччя

 Жоден перелік індикаторів не може бути універсальним і постійним. Переглядайте його щонайменше раз на рік

 Оцінювати можна кожного працівника, але зручніше і простіше оцінювати мінікоманду

 Індикатори мають бути актуальними, вимірюваними, реалістичними, досяжними і такими, які можна перевірити

Отже, щоб отримати бажаний результат, контролюйте процес. Для контролю процесу розробіть стандарт, чіткі вимоги до самого процесу й визначте, якого результату очікуєте.

Як обчислити індикатори

Для того щоб отримані дані та подальше оцінювання були об’єктивними, користуйтеся однаковими джерелами даних. Обчислюйте на основі вибіркових або загальних відомостей. Систему індикаторів розробіть одночасно зі стандартами та клінічними протоколами закладу.

Інструкцію з обчислення індикатора розробіть після того, як уже визначили показники, які вимірюватимете, джерела інформації, зв’язок із документацією та саму процедуру обчислення. Разом з інструкцією підготуйте паспорт індикатора, який має включати його назву та зміст, зв’язок із затвердженими настановами, протоколами та іншою документацією, зауваження щодо інтерпретації, інструкцію з обчислення.

Розрахуйте суму премії. Насамперед обчисліть кожен індикатор якості. Для цього спеціально створена комісія з верифікації має перевірити достовірність інформації у звітах про виконання індикаторів та відповідність цієї інформації вимогам до виконання індикаторів.

У положенні про індикатори можна встановити мінімальні й нормативні показники, які має виконати працівник чи команда з надання меддопомоги. Під час верифікації члени комісії порівнюють рівень виконання індикаторів із нормативним та оцінюють його. Оцінювати виконання показників можна відповідною кількістю балів. Залежно від кількості набраних балів обчисліть відсоток преміювання.

NB! Установили максимально 100 балів, за які працівник отримає премію в повному обсязі. Працівник набрав 80 балів. Отже, його премія становитиме 80% від визначеної суми.

Обчислюйте індикатори щомісячно або щоквартально. Зручніше це робити щоквартально. Комісія з верифікації раз на квартал оцінює виконання показників, складає акт, проєкт наказу. Наказ підписує керівник медзакладу, і на підставі затвердженого документа бухгалтерія нараховує премію працівникам на наступні три місяці. Тобто за результатами попереднього кварталу працівники отримують щомісячну премію протягом наступного кварталу. Через три місяці процедуру повторюють. Так ви уникнете надмірного навантаження і забезпечите додатковими бонусами працівників на квартал. Звісно, якщо вони виконають затверджені показники якості.

Якщо вдало оберете показники якості, то зможете реально оцінити й підвищити ефективність роботи працівників. А ще змотивуєте персонал виконувати свої обов’язки згідно зі стандартами й поліпшите якість медичного обслуговування.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Надбавки медпрацівникам в зоні бойових дій за Постановою № 928: розмір, умови виплати

На надбавки за постановою КМУ від 25.08.2023 № 928 мають право медпрацівники ЗОЗ у зоні можливих та активних бойових дій, що фінансуються з держбюджету. З'ясуйте умови та розмір виплат
68