Умови постановки на баланс ЗОЗ, відбудованого благодійником

856
Автор
керівник експертної групи «Експертус Головбух»

Запитання

Як поставити на баланс подаровану амбулаторію? Ідеться про будівництво з нуля силами благодійника, а не реконструкцію приміщення амбулаторії

Відповідь

Відповідь на це запитання в «Експертус Медзаклад» дає керівник Експертної групи «Головбух» Олена Озерова.

Отримати демодоступ до системи "Експертус Медзаклад"

Благодійник самостійно профінансував і виконав будівельні роботи, а КНП не отримувало фінансування. Відтак, щоб зарахувати актив на баланс, оформте договір дарування з благодійником у письмовій формі. Даруванням тут буде надання благодійної допомоги (ст. 729 Цивільного кодексу України; ЦК).

Оскільки предмет дарування — нерухомість, посвідчте його нотаріально. Так визначає стаття 719 ЦК. До акта благодійник обов’язково має передати:

  • проєктно-кошторисну документацію
  • технічний паспорт на будівлю
  • декларації про завершення будівництва та готовність об’єкта до експлуатації

NB! Не забудьте поінформувати засновника КНП про інвентарний об’єкт, що отримали в дар. Зареєструйте права на нерухомість у реєстрі речових прав на неї

✅✅✅ Акредитація закладів охорони здоров'я — 2023

Окрім цього, подайте до ДПС форму № 20-ОПП, якою просигналізуйте про відкриття нового об’єкта оподаткування. Складіть із благодійником акт приймання-передачі благодійної допомоги довільної форми. У ньому зазначте всі обов’язкові реквізити первинного документа (ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV).

На підставі правовстановлювальних документів та акта приймання-передачі надайте будівлі інвентарний номер і відкрийте інвентарну картку обліку основних засобів. Будівлю зарахуйте на баланс за первісною вартістю, що складається зі справедливої вартості та додаткових витрат згідно з пунктом 8 НП(С)БО 7 «Основні засоби» (п. 10 НП(С)БО 7).

Справедлива вартість безоплатно отриманої нерухомості — це ринкова вартість (додаток до НП(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»). Доручіть визначити її комісії КНП. Залучати професійного оцінювача до таких операцій законодавство не вимагає. На суму будівлі збільште додатковий капітал: Д-т 103 «Будівлі і споруди» — К-т 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» (п. 13 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 № 561).

NB! Мінфін рекомендує не включати вартість безоплатно отриманих основних засобів (ОЗ) до складу капітальних інвестицій і не відображати її на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (лист від 17.11.2003 № 31-04200-04-5/5570)

Якщо несете додаткові витрати, що збільшують вартість подарованої амбулаторії, — капіталізуйте їх за дебетом субрахунку 152 «Придбання (створення) основних засобів». Тоді збільште первісну вартість безоплатно отриманого приміщення: Д-т 103 — К-т 152. Об’єктом амортизації є вартість ОЗ, що амортизується. Виняток — вартість земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій (п. 22 НП(С)БО 7). Отже, у бухгалтерському обліку як придбані за плату, так і безоплатно отримані ОЗ амортизуйте.

Дохід від безоплатно отриманих ОЗ, що підлягають амортизації, визначте в сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів, одночасно з її нарахуванням. Суму такого доходу покажіть записом за дебетом субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» у кореспонденції з кредитом субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів».

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою