Звіт про виконання фінплану: як відобразити збитковий результат діяльності

1608
Автор
керівник експертної групи «Експертус Головбух»

Запитання

Чи можна відобразити у звіті про виконання фінплану збитковий результат діяльності?

Відповідь

КНП готує звіт про виконання фінансового плану. Утім господарська діяльність за рік виявилася збитковою. Чи передбачає звіт відображення збитків? Детальне роз’яснення на це питання в «Експертус Медзаклад» дала експерт з обліку та оподаткування, Олена Озерова.

Як обліковувати заборгованість НСЗУ за надані послуги

Форму звіту про виконання фінансового плану затверджує місцева рада разом із формою фінплану. Тож звіт знайдете в тому самому документі, яким затверджено форму фінплану. Зазвичай звіт для комунальних підприємств подібний до звіту для державного сектору з додатка 3 до наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» від 02.03.2015 № 205(далі — Наказ № 205).

Структура звіту про виконання фінплану передбачає розрахунок показника «Чистий фінансовий результат». Відповідний рядок заповнюють залежно від отриманого за звітний період результату — прибутку або збитку. Окрім того, у розділі ІІІ Наказу № 205 знаходимо пояснення:

  • показник рядка 1200 звіту про виконання фінансового плану підприємства відповідає показнику рядка 2350 або рядка 2355 форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», визначеної НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» за звітний період залежно від того, якою була діяльність підприємства — прибутковою чи збитковою

✅✅✅Кошторис медзакладу — як складати та виконувати

Отже, звіт про виконання фінплану КНП передбачає відображення збиткового результату діяльності.

NB! Але, у звіті доведеться пояснити всі істотні відхилення від виконання плану, особливо витратної частини, у пояснювальній записці довільної форми. У якій формі подати пояснення — краще проконсультуватись в управлінні комунальним майном місцевої ради чи іншому відповідальному органі місцевої влади.

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою