Заборгованість НСЗУ за надані послуги: як обліковувати

1288

Запитання

Як обліковувати заборгованість НСЗУ за надані послуги?

Відповідь

КНП — неприбуткова організація, яка надала послуги за пакетом медгарантій за договорами із НСЗУ, а саме прийняла пацієнтів за направленням. Утім НСЗУ не оплатила деякі із цих послуг. Як відобразити в обліку надані, але неоплачені НСЗУ послуги? Чи будуть наслідки стосовно ПДФО?

Розширену відповідь на це запитання дали експерт з трудового та податкового законодавства, Світлана Лістрова та експерт з обліку та оподаткування, Олена Озерова.

Програма медичних гарантій — 2023

Як відобразити надані, але неоплачені послуги в бухобліку

Витрати на надання медичних послуг КНП узагальнює за дебетом субрахунку 23 «Виробництво». Накопичені витрати за фактом надання послуг пацієнтам включіть до собівартості реалізації (п. 11 НП(С)БО 16 «Витрати»). У бухобліку витрати на надані усім пацієнтам послуги покажіть записом: Д-т 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» — К-т 23.

Дохід, пов’язаний із наданням послуг, визнавайте з огляду на ступінь завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо можна достовірно оцінити результат цієї операції.

УВАГА! Результат операції з надання послуг можна достовірно оцінити за наявності чотирьох умов:

    • можливості достовірної оцінки доходу
    • імовірності надходження економічних вигід від надання послуг
    • можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу
    • можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг і необхідних для їх завершення (п. 10 НП(С)БО 15 «Дохід»)

Відповідно до умов договору із НСЗУ, факт реалізації медпослуг і нарахування доходу відображають на підставі звіту про медпослуги. Дохід облікуйте на субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» одночасно з визнанням дебіторської заборгованості за надані послуги (Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» — К-т 703). Під час отримання відповідних надходжень від НСЗУ дебіторська заборгованість зменшуватиметься на їх суму.

✅✅✅ Електронний лікарняний 2023: як оформити

Якщо НСЗУ не приймає до оплати низку пролікованих випадків, відкоригуйте суму визнаних доходів від реалізації. Покажіть зменшення доходу через субрахунок 704 «Вирахування з доходу» (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291).

Отже, на підставі документів від НСЗУ про відмову оплатити проліковані випадки оформте бухгалтерську довідку з обов’язковими реквізитами первинного документа і зробіть проведення: Д-т 704 — К-т 361. Собівартість реалізації не коригуйте, адже медпослуги вже надані пацієнтам, а витрати на їх надання понесені і підтверджені первинною документацією.

Окрім того, особливістю послуги є те, що її споживають у процесі здійснення певної дії або діяльності (ст. 901 Цивільного кодексу України). На практиці зазвичай застосовують інший підхід. НСЗУ інформує ЗОЗ про непідтверджені випадки і дає час, щоб уточнити дані звіту. Після внесення правок, формують остаточний звіт, на підставі якого ЗОЗ проводить у бухобліку запис із нарахування доходів. Понесені витрати на фактично безоплатно надані медичні послуги пацієнту не коригують. Тож перший варіант відповідає методології бухобліку, а другий існує на практиці.

Які податкові ризики врахувати

Важливо зрозуміти, чому саме НСЗУ не прийняла до оплати послуги. Медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби, які не входять до програми медгарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів держбюджету, передбачених на її реалізацію. Однак їх можна покривати за рахунок коштів держбюджету, передбачених на реалізацію відповідних державних програм і заходів, місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел, не заборонених законодавством (ч. 3 ст. 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII).

ЗОЗ державної та комунальної форм власності можуть надавати послуги з медичного обслуговування за плату від юридичних і фізичних осіб:

Плату за такі медичні послуги ЗОЗ встановлюють самостійно (ч. 10 ст. 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я, затверджених від 19.11.1992 № 2801-XII).

Відтак, якщо надані послуги не входять до пакетів, що покриває програма медгарантій, їх можна надавати пацієнтам на платній основі. Перелік платних медичних послуг містить постанова КМУ від 17.09.1996 № 1138. Оскільки КНП — неприбуткове підприємство, воно не може надавати послуги безкоштовно, якщо їх не покриває програма медгарантій згідно з договором.

✅✅✅Акредитація закладів охорони здоров'я — 2023

Загалом безоплатно надані послуги фізичним особам вважають їхнім додатковим благом та оподатковують ПДФО й військовим збором. Але податки сплачують за рахунок отримувача послуг, тобто фізособи (пп. 168.1.1 Податкового кодексу України; ПК). Проте за надання безоплатних послуг пацієнтам КНП ризикує втратити неприбутковий статус і стати платником податку на прибуток на загальних підставах.

УВАГА! У випадку використання доходів (прибутків) неприбуткової організації на цілі, не передбачені підпунктом 133.4.2 ПК, тобто не пов’язані з фінансуванням видатків на її утримання, реалізацією мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами, включно зі здійсненням виплат на користь працівників, що не є оплатою їхньої праці за власні кошти цієї організації, такі операції порушуватимуть вимоги пункту 133.4 ПК. Якщо неприбуткова організація не дотримує вимог пункту 133.4 ПК, її виключають із Реєстру неприбуткових установ та організацій з визначенням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств (пп. 133.4.3, 133.4.4 ПК).

Отже, насамперед КНП потрібно з’ясувати причину, чому НСЗУ не прийняла надані послуги до оплати. Також врахуйте, що послуги, які не входять до пакетів, що покриває програма медгарантій, ЗОЗ має надавати на платній основі. Для цього треба провести калькуляцію послуги і встановити її вартість. А з фізособою — укласти договір про надання відповідної платної послуги.

За матеріалом Експертус Медзаклад

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою