Чи правомірно ввести посаду стоматолога в ЦПМСД

1301
Автор
адвокат адвокатського бюро «Олени Менделя», Київ

Запитання

Чи можна ввести посаду стоматолога в ЦПМСД, якщо громада бажає і має змогу частково фінансувати заробітну плату? Як це оформити?

Відповідь

Курс для керівника стоматології СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⭐

Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги є закладом охорони здоров’я, що утворюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі (п. 1 розд. І наказу МОЗ «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи» від 29.07.2016 № 801; далі — Положення).

«Первинна медична допомога — це медична допомога, що передбачає надання консультації, діагностику та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги» (ст. 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я)

✅✅✅ Атестація лікарів-стоматологів: які документи подавати

Основні завдання ЦПМСД:

  • організовувати надання прикріпленому населенню ПМД
  • забезпечувати належну доступність та якість ПМД для прикріпленого населення
  • організовувати взаємодію із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану), медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, екстрену медичну допомогу, паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію
  • організовувати й надавати невідкладну медичну допомогу населенню
  • планувати розвиток ПМД
  • проводити організаційно-методичну роботу за напрямом ПМД
  • здійснювати фінансове та матеріально-технічне забезпечення ПМД
  • забезпечувати кадрове укомплектування
  • забезпечувати взаємодію між підрозділами ЦПМСД в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення
  • сприяти доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами (п. 1 розділу ІІ Положення)
⭐ Чи має право лікар-стоматолог надавати допомогу дітям?

Надавачем ПМД є заклад охорони здоров’я будь-якої організаційно-правової форми, зокрема й КНП, або ФОПи, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують на її основі медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням ПМД.

Лікарем з надання ПМД є професіонал у галузі лікувальної справи (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт), який перебуває у трудових відносинах із надавачем ПМД або провадить господарську діяльність з медичної практики як ФОП та особисто надає ПМД (п. 2 Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 504).

Лікарі стоматологічного профілю проходять підготовку за напрямом «Стоматологія», а не «Лікувальна справа», а отже, ввести в штат такого працівника наразі не правомірно.

Щоб сприяти доступності стоматологічної допомоги, виділіть приміщення в амбулаторії ЦПМСД для лікаря-стоматолога, наприклад, штатного працівника районної лікарні, або лікаря-стоматолога, який є ФОПом та має ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Маркетингова політика стоматологічного закладу: що врахувати

Затвердьте маркетингову політику вашого стоматологічного закладу, щоб із хаосу зробити порядок, а з креативу — чіткий алгоритм дій. Як це зробити, розповідаємо в статті. Також подаємо приклад маркетингової програми стоматологічної клініки
1593

Акредитація стоматологічного кабінету, клініки

Експерт на конкретному прикладі роз'яснив, як відбувається акредитація стоматологічних закладів. З'ясуйте, чи має свою специфіку акредитація стоматологічної клініки, чи обов'язкова вона, за якими стандартами оцінюють стоматологію
4907