Як підвищити категорію бухгалтерам медзакладу-КНП

3165

Запитання

Якщо бухгалтера (2 чоловіка) із заробітної плати КНП ЦРЛ мають 1 категорію і 9-й розряд, а хочуть мати 10-й розряд, то які критерії повинні бути для надання 10-го розряду? (За редакцією автора)

Відповідь

Після перетворення закладу охорони здоров’я у КНП оплата праці працівників переходить у сферу договірного регулювання. КНП може продовжувати використовувати вже звичну тарифну систему, яка включає:

  • тарифні сітки
  • тарифні ставки
  • схеми посадових окладів
  • професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики)

Скільки бухгалтерів має бути в медзакладі?

Отже, установлювати тарифні розряди КНП може згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519). Бухгалтерам (з дипломом спеціаліста) визначені тарифні розряди:

  • 9-й — для І категорії
  • 10-й — для провідних (п.п. 2.2.21 Умов № 308/519)

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (КП), містить професійну назву роботи «бухгалтер (з дипломом магістра)» з кодом КП 2411.2. Кваліфікаційну характеристику вміщено до Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

На час розроблення кваліфікаційної характеристики професія мала назву «бухгалтер (з дипломом спеціаліста)». Поки що зміни до кваліфікаційної характеристики не внесені. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), а також стаж роботи за професією бухгалтера I категорії — не менше 2 років.

Посаду «бухгалтер (з дипломом магістра)» може обіймати працівник з дипломом спеціаліста. Професійна назва роботи «бухгалтер (з дипломом магістра)» уведена до КП 01.11.2017 (Зміна № 6 до КП). За змістом це заміна базової професійної назви роботи «бухгалтер (з дипломом спеціаліста)». Вона обумовлена змінами в системі вищої освіти та узгодженням КП із Законом «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (далі — Закон про вищу освіту) щодо освітніх ступенів.

Зверніть увагу! Розділ XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про вищу освіту передбачає: «Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра».

Аби бухгалтерів І категорії перевести на посади провідних бухгалтерів, проведіть атестацію цих працівників. Питання атестації регулюють Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI (далі — Закон № 4312) і галузеві нормативно-правові акти. Закон № 4312 передбачає порядок проведення атестації як в організаціях, у яких укладено колективний договір, так і в організаціях, де колективний договір відсутній.

Під час атестації працівників дотримуйтеся визначеної процедури. На підприємстві має бути затверджене Положення про проведення атестації, у якому обов’язково зазначте категорії працівників, які підлягають і які не підлягають атестації, та періодичність її проведення.

Зверніть увагу! Перелік категорій осіб, які не підлягають атестації, обов’язково має включати категорії, визначені статтею 12 Закону № 4312.

Роботодавець приймає рішення про строки проведення атестації, затверджує склад атестаційної комісії і графік проведення атестації. Оформте це наказом по підприємству. Цю інформацію доведіть до відома працівників.

Безпосередній керівник має скласти характеристики на всіх працівників, яких атестуватимуть (п. 8 ст. 11 Закону № 4312). У визначені наказом про проведення атестації строки ці характеристики передають відповідальній особі. Її теж визначає наказом керівник. Як правило, відповідальна особа — це працівник кадрової служби.

Відповідальна особа має ознайомити з характеристиками працівників (п. 8 ст. 11 Закону № 4312). Після цього — передати характеристики до атестаційної комісії у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації.

Атестаційна комісія проводить засідання і приймає рішення про результати атестації. Його зазвичай оформлюють у вигляді протоколу. Оцінку діяльності працівника, який пройшов атестацію, та рекомендації атестаційної комісії вносять в атестаційний лист, складений у двох екземплярах (п. 9 Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств та організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв’язку, затвердженого постановою Мінсоцполітики від 05.10.1973 № 470/267; далі — Положення № 470/267). Форму атестаційного листа наведено в додатку до Положення № 470/267.

Своє рішення атестаційна комісія має довести до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття (п. 12 ст. 11 Закону № 4312).

За результатами атестації керівництво має право присвоїти або змінити кваліфікаційну категорію бухгалтеру. Якщо атестація бухгалтерів пройшла успішно і вони отримали рекомендацію атестаційної комісії про присвоєння чергової кваліфікаційної категорії, керівник видає відповідний наказ. Але цього замало. Штатний розпис має передбачати посаду бухгалтера рекомендованої категорії, інакше підстав для підвищення працівнику посадового окладу з огляду на нову кваліфікаційну категорію не буде. Якщо посада бухгалтера рекомендованої категорії не передбачена у штатному розписі, внесіть до нього зміни.

Якщо за результатами атестації керівник прийме рішення про присвоєння категорії провідного бухгалтера працівникам, переведіть їх на посади з вищим посадовим окладом.

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою