Оплата праці медсестри фізкабінету, яка працює на генераторах УВЧ

1554

Запитання

Працюю на посаді сестри медичної фізкабінету на генераторах УВЧ, маю восьмий тарифний розряд і більше 20 років стажу медичної роботи. На які додаткові виплати маю право за шкідливі умови праці?

Відповідь

Посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникiв закладiв та структурних пiдроздiлiв пiдвищують за шкiдливі i важкі умови працi вiдповiдно до перелiку, наведеного у додатку 3 Умов оплати працi працiвникiв закладiв охорони здоров’я та установ соцiального захисту населення, затверджених наказом Мінсоцполітики та МОЗ вiд 05.10.2005 № 308/519 (далi — Умови № 308/519).

За роботу на генераторах УВЧ будь-якої потужності пiдвищують посадовий оклад на 15%. Таке підвищення дають фахiвцям із базовою та неповною вищою медичною освiтою та молодшим медсестрам, що виконують процедури хворим дiтям на генераторах УВЧ. Вони мають виконувати не менше 10 процедур за змiну (п. 2.11 додатка 3 Умов № 308/519).

Конкретнi розмiри доплат, надбавок та iнших виплат визначає керiвник закладу в межах фонду заробiтної плати. Він має зазначити розмір виплати у розрахункових вiдомостях на виплату заробiтної плати.

Оплата праці медсестри фізкабінету, яка працює на генераторах УВЧЧитайте: "Платні медичні послуги: як сформувати вартістьt

Перелiк посад працiвникiв, якi працюють у шкідливих умовах, затверджують у колективному договорі мiж керівником закладу i профспiлковим комiтетом. Такі роботи потрібно вказати у посадових iнструкцiях працiвникiв. Атестацiю робочих мiсць для встановлення доплати проводити не потрібно.

Як розрахувати розмір місячної заробітної плати

Медсестра має восьмий тарифний розряд за ЄТС, стаж медичної роботи — більше 20 років. За наказом керівника закладу працівниці установили підвищення у розмірі 15% у зв’язку зi шкiдливими i важкими умовами працi.

2890,00 грн — посадовий оклад медичної сестри;

2890,00 грн × 15% = 433,50 грн — підвищення за шкідливі і важкі умови праці;

2890,00 грн + 433,50 грн = 3323,50 грн — посадовий оклад із підвищенням;

3323,50 грн × 30% = 997,05 грн — надбавка за вислугу років;

3323,50 грн + 997,05 грн = 4320,55 грн — розмір місячної заробітної плати.

Надбавку за вислугу років обчислюють із посадового окладу з підвищенням, тобто беруть посадовий оклад працівника, зазначений у графі 12 тарифікаційного списку (п. 6 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 № 1418).

Оплата праці медсестри фізкабінету, яка працює на генераторах УВЧЧитайте: "Клинические протоколы: законодательство, внедрение"  

Керівник закладу несе відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників. Якщо керівник неправильно оплатив роботу підлеглого, він зобов’язаний негайно виправити помилку та виплатити працівнику належну йому суму за весь час неправильної оплати. Також він має визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у цьому осіб (п. 1.9 Умов № 308/519).

Отже, заробітну плату виплачують за фактично відпрацьований час, беруть за основу посадовий оклад, враховують 15%-ве підвищення та надбавку за вислугу років.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Надбавки медпрацівникам в зоні бойових дій за Постановою № 928: розмір, умови виплати

На надбавки за постановою КМУ від 25.08.2023 № 928 мають право медпрацівники ЗОЗ у зоні можливих та активних бойових дій, що фінансуються з держбюджету. З'ясуйте умови та розмір виплат
74