Порядок знищення рецептурних бланків

745

Запитання

Відповідь

Локальним наказом по закладу має бути визначено порядок передачі зіпсованого рецептурного бланка відповідальній особі. Також потрібно створити комісію зі знищення зіпсованих рецептурних бланків та затвердити порядок знищення таких документів. Щодо комісії, то це може бути комісія з проведення щоквартальних інвентаризацій.

Законодавство не передбачає строків знищення зіпсованих рецептурних бланків. Отже, строки можна визначити внутрішнім наказом, наприклад, проводити знищення раз на квартал, після або під час проведення інвентаризації. Дозволено обирати будь-який метод знищення, який унеможливлює подальше використання бланків.

В нормативних актах не передбачено й форми Акта знищення рецептурних бланків. Але можна використовувати форми актів знищення рецептів, за якими відпущено препарати з фармацевтичних закладів, затверджені наказом МОЗ від 19.07.2005 № 360.

Крім того, локальним наказом по медичному закладу можна затвердити форму старого акта (додаток до наказу МОЗ від 21.01.2010 № 11, що втратив чинність).

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Ліцензування медичної практики: нова форма Відомостей про стан матеріально-технічної бази

Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики наберуть чинності 30.03.2024 року. Від цієї дати заповнюйте і подавайте нову форму Відомостей про стан матеріально-технічної бази
626