Чи збільшувати статутний капітал КНП у разі приєднання іншого закладу

199
Автор
керівник експертної групи «Експертус Головбух»

Запитання

У процесі реорганізації до нашого КНП приєднується інший. Чи маємо ми збільшити статутний капітал підприємства?

Відповідь

Приєднання — один із видів реорганізації юридичної особи, унаслідок якої юрособа, що приєднується, припиняється. Її майно, права та обов’язки переходять до правонаступника — особи, до якої вона приєднується (ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України).

На практиці баланс КНП-правонаступника після приєднання складають способом порядкового додавання власних статей до статей підприємства, що приєднується.

Водночас урахуйте, що в рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1 зазначають суму статутного капіталу, що зафіксована в установчих документах підприємства-правонаступника. У загальному випадку цю суму розраховують додаванням показників статутного капіталу КНП-правонаступника і показників статутного капіталу закладу охорони здоров’я, що приєднується.

В бухобліку збільшення статутного капіталу КНП-правонаступника на суму статутного капіталу закладу охорони здоров’я, що приєднується, покажіть записом:

Дебет 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» — Кредит 401 «Статутний капітал»

Його погашення за рахунок майна, що отримує КНП-правонаступник за передавальним актом:

Активів: Дебет 10 «Основні засоби», 201 «Сировина й матеріали», 31 «Рахунки в банках», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» тощо — Кредит 377.

Капіталу та зобов’язань: Дебет 377 — Кредит 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» тощо

У разі приєднання юросіб проводять державну реєстрацію припинення юридичних осіб, що припиняють унаслідок приєднання. А також здійснюють держреєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі (ЄДР), щодо правонаступництва юридичної особи — правонаступника.

Приєднання вважається завершеним із дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються (ч. 8 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV).

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою