Найпопулярніші запитання від медичних працівників. Лютий 2024 року

Редакція експертно-правової системи «Експертус Медзаклад» обрала найпопулярніші запитання експертам за лютий 2024 року

П’ять змін у ліцензуванні медичної практики

image88 

Тема

Запитання

Відповідь

Медична документація

Які документи з вивчення летальних випадків повині бути в ЗОЗ?

Реалізувати контроль якості наданої медичної допомоги необхідно через клініко-експертне оцінювання якості та обсягів медичної допомоги.
Основні завдання, функції, права та обов’язки, організацію такої діяльності визначте в Положенні про медичну раду закладу охорони здоров’я.

Випадки смерті підлягають обов’язковому контролю якості надання медичної допомоги. Роботу такої клініко-експертної комісії документуйте в протоколах і звіті про її діяльність.

Зауважте, що рзглядати і надавати пропозиції керівництву ЗОЗ щодо випадків смерті входить до обов’язків медичної ради ЗОЗ. Тож розглядати летальні випадки за результатами роботи клініко-експертної комісії слід на засіданнях медичної ради. У такому разі відображайте результати розгляду в протоколах і висновках медичної ради

Чи можна видрукувати лікарське свідоцтво про смерть із МІС? Чи не буде це порушенням наказу МОЗ від 05.07.2005 № 330?

Керуйтеся Інструкцією щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о), затвердженою наказом МОЗвід 08.08.2006 № 545.

Інструкція не забороняє вести елктронну форму № 106/о. У такому разі вона повинна відповідати затвердженій паперовій формі.

Докладніше — у роз’ясненні та інструкції

Медична допомога

Які нормативно-правові документи визначають, що лікар має проводити медогляд дитини у присутності батьків або інших законних представників?

Проведення медогляду у присутності батьків або інших законних представників передбачають накази МОЗ:

Врахуйте також, що згоду на медичне втручання щодо дитини дають її батьки чи інші законні представники

Охорона праці

Як діяти працівнику в разі виникнення аварійної ситуації, пов’язаної з розливом біологічного матеріалу під час транспортуванні мокротиння?

Незалежно від рівня ризику зони необхідно якнайшвидше усунути розливи або забруднення кров’ю чи іншими біологічними рідинами. Для цього використовуйте двоетапну процедуру очищення та дезінфекції

Чи чинні Норми радіаційної безпеки України, затверджені у 1997 році? Якими документами з радіаційної безпеки керуватися в ЗОЗ?

Постанова ГДСЛ «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» від 01.12.1997 № 62 із доповненнями згідно з постановою ГДСЛ від 12.07.2000 № 116 на сьогодні чинна.

Усі ЗОЗ, які використовують джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), зобов’язані дотримувати Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині, затверджених наказом Держатомрегулювання та МОЗ від 16.02.2017 № 51/151.

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії затверджений наказом Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143.

Основні принципи, вимоги та норми захисту персоналу та пацієнтів під час медичних рентгенологічних процедур визначають Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», затверджені наказом МОЗ від 04.06.2007 № 294

Наказ МОЗ «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» від 02.02.2005 № 54 діє в редакції наказу МОЗ від 17.12.2020 № 2935.

Перегляньте роз’яснення експерта про радіаційну безпеку працівників рентгенкабінетів 

Медичні кадри

Чи може генетик, вчитель-біолог бути завідувачем лабораторії? 

Наразі біологи можуть працювати на посадах лікарів-лаборантів, зокрема на посаді завідувача лабораторії, за наявності стажу роботи на посаді лікаря-лаборанта не менше 5 років (п. 8 розд. I Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженого наказом МОЗ від 25.12.1992 № 195, та примітка до нього). Але врахуйте зміни, що почнуть діяти із 1 вересня 2024 року

Чи входить у медичний стаж робота на посаді статистика і медреєстратора?

Посада медичного реєстратора належить не до медичних посад, а до технічнічих службовців. Тому робота на цій посаді  входить у загальний стаж.

Робота на посаді стастика медичного входить до медичного стажу для виплат за стаж, для обчислення пенсії. Адже це медична посада, на яку призначають особу з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Громадське здоров’я» або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за освітнім ступенем молодший бакалавр, або фахова передвища освіта за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство» з наступною спеціалізацією (за профілем роботи) з «Медичної статистики»

Трудові відносини

Чи може працівник працювати зовнішнім сумісником на повну ставку?

Так, працівник за сумісництвом може працювати без обмеження у робочому часі.

Якщо штатний розпис передбачає 1,0 штатну одиницю, керівник на підставі заяви працівника наказом встановлює повний робочий день — 8 годин або більше

Головбух, яка також займалася закупівлями КНП, пішла в декретну відпустку. Чи можна оформити її уповноваженою особою на період перебування у цій відпустці? Працівниця згодна на роботу

Під час відпустки для догляду за дитиною працівниця має право працювати на умовах неповного робочого часу.

Закон не визначає, на якому саме підприємстві може працювати жінка під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: на «своєму», чи на іншому. Якщо працівниця вирішила працювати під час відпустки до 3 років на іншому підприємстві, або на «своєму», але на іншій посаді, роботодавець має укласти з нею трудовий договір про роботу за сумісництвом.

Як призначити уповноважену особу — пояснює експерт

ФОП

Як медичній сестрі отримати ліцензію?

Щоб розпочати приватну практику, медсестра має:

Готові рішення — перегляньте за посиланнями вище

За матеріалом Експертус Медзаклад

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

СОП «Миття рук»: зразок

Зразок СОП допоможе знизити ризик передавання до пацієнта потенційно небезпечних мікроорганізмів і захистити персонал від мікрофлори пацієнта
1884

Епікриз: оформлення, види

Які види епікризів існують? Які дані вказувати в різних видах епікризу? Хто цю інформацію вносить? Як правильно характеризувати стан пацієнта на різних етапах лікування? Читайте про це у статті
77768

Електронний реєстр листків непрацездатності — правила роботи

Для чого вести Електронний реєстр листків непрацездатності, як отримати з нього інформацію, які відомості містить запис про тимчасову непрацездатність та які правила роботи з Реєстром? Про це далі у статті
6352

Форма № 086/о: медична довідка для вступу до закладів освіти

Довідку за формою № 086/о видає лікар первинної медичної допомоги після завершення повного обстеження і винесення лікарського висновку про стан здоров’я. Це медичний документ для подання до закладів освіти всіх рівнів
205724

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді