⚡ НСЗУ продовжила строк приймання документів ЗОЗ на перевірку до 21 грудня

Раніше НСЗУ оголошувала, що прийматиме документи ЗОЗ до 15 грудня

32 напрями, за якими можна подати документи на перевірку НСЗУ


Наразі можна подати документи на перевірку НСЗУ за напрямами:

 1. «Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах»
 2. «Стоматологічна допомога дорослим та дітям»
 3. «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах»
 4. «Бронхоскопія»
 5. «Цистоскопія»
 6. «Колоноскопія»
 7. «Еезофагогастродуоденоскопія»
 8. «Гістероскопія»
 9. «Мамографія»
 10. «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах»
 11. «Екстрена медична допомога»
 12. «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»
 13. «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи»
 14. «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату»
 15. «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя»
 16. «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії»
 17. «Стаціонарна психіатрична допомога»
 18. «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»
 19. «Радіологічне лікування та супровід дорослих та дітей з онкологічними захворюваннями у амбулаторних та стаціонарних умовах»
 20. «Медична допомога при пологах»
 21. «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»
 22. «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям»
 23. «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»
 24. «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)»
 25. «Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих та дітей з онкологічними захворюваннями у амбулаторних та стаціонарних умовах»
 26. «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами»
 27. «Лікування та супровід дорослих та дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у амбулаторних та стаціонарних умовах»
 28. «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах»
 29. «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»
 30. «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19»
 31. «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня»
 32. «Хірургічні операцій дорослим та дітям у стаціонарних умовах»
 33. «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»

Право надавачів медпослуг подавати документи на перевірку перед укладенням договору за програмою медичних гарантій передбачає розділ «Підготовка до укладення договорів» Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою КМУ від 25.04.2018 № 410 у редакції постанови КМУ від 10.11.2021 № 1168.

Програма медичних гарантій — 2022: вебінар

Під час перевірки звернень НСЗУ проаналізує наявне в суб'єкта господарювання медичне обладнання, персонал, ліцензії, дозвільні документи, необхідні для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників.

Отриману інформацію НСЗУ враховуватиме під час укладання договорів.

Конкретні умови закупівлі медичних послуг, на відповідність яким НСЗУ аналізуватиме ваші документи, а також обсяг медичних послуг, (специфікацію), можливість надання яких перевірятиме НСЗУ, наведені в повідомленні за кожним напрямом.

NB! Подавайте звернення до 18:00 21.12.2021.
Звернення, подані після закінчення цього строку, НСЗУ не розглядатиме. Аналізуватиме НСЗУ документи надавачів медпослуг до 30.12.2021 включно.

Якщо суб’єкт господарювання отримає повідомлення про виправлення помилок у зверненні після граничної дати подання, він має право подати оновлене звернення протягом двох робочих днів з дня, коли НСЗУ надіслала повідомлення.

Форму звернення знайдете в повідомленні за конкретним напрямом. Окрім того, заповніть додатки в електронній формі.

Перед тим як подати звернення, внесіть до електронної системи охорони здоров’я актуальну інформацію:

 • про суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в повідомленні
 • ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)
 • суб’єкти господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники)
 • уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору

NB! Оновлюйте інформацію про ЗОЗ в ЕСОЗ у день настання змін.

Якщо після подання звернення зазначена інформація змінюється, у той самий день оновіть інформацію в ЕСОЗ.

Підготувала Ольга Дубина,

головний редактор Експертус МедзакладЯк створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Статті за темою

Усі статті за темою

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді