МОЗ затвердило Порядок заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам

Порядок визначає процедуру проведення заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам, що здійснюється державними та комунальними закладами охорони здоров’я.

Внесено зміни до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) та Національної академії медичних наук України від 16.08.2013 № 728/71. Зокрема, документ доповнено Порядком заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам (далі — Порядок).

Цей Порядок визначає процедуру проведення заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам, що здійснюється державними та комунальними закладами охорони здоров’я.

Відповідно до затвердженого Порядку, інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда звертається до лікаря-сурдолога Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання. (далі — лікар-сурдолог). Після цього, лікар-сурдолог  надає направлення до закладу охорони здоров’я, в якому проводиться імплантаційне слухопротезування. У разі виявлення порушень функції слухосприймання, пацієнт направляється до сервісного центру фірми-виробника для здійснення експертної оцінки технічного стану зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування, який надає висновок щодо її працездатності, або можливості ремонту, або необхідності заміни.

У разі отримання висновку щодо необхідності заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування лікар-сурдолог надає пацієнту направлення на медико-соціальну експертну комісію (далі — МСЕК) або (для дітей-інвалідів) —на лікувально-консультативну комісію (далі — ЛКК) для прийняття рішення про необхідність заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування.

Після заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування заклад охорони здоров’я, у якому було здійснено цю заміну, надає інваліду або законному представнику інваліда, дитини-інваліда форму первинної облікової документації N 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.04.2012 року за № 661/20974, з відміткою про проведення заміни та відповідні рекомендації.

Лікар-сурдолог у письмовій формі інформує МСЕК (ЛКК) щодо проведення заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інваліду, дитині-інваліду, якому (якій) проведено заміну зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування.

МСЕК (ЛКК) за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда заповнює форму первинної облікової документації № 169/о «Картка забезпечення технічними та іншими засобами», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.02.2013 року № 109, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.04.2013 року за № 642/23174, відповідно до Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року № 1301.

Дані про забезпечення інваліда, дитини-інваліда технічним засобом вносяться до Централізованого банку даних з проблем інвалідності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року № 121 «Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності».

Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів зовнішньою частиною системи імплантаційного слухопротезування здійснюється за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, але не частіше ніж один раз на 5 років.

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Антибіотикотерапія: коли доцільно призначати та як уникнути побічних реакцій

З’ясуйте, за яких умов доцільно призначати антибіотиотерапію, як мінімізувати ризик алергічної реакції унаслідок застосування антибіотиків і чи доцільно проводити пробу на індивідуальну чутливість до ЛЗ
119552

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді