Міністерство охорони здоров’я України розробило порядок укладення контракту з керівниками закладів охорони здоров’я

У такому контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження державного або комунального майна, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови розірвання контракту тощо.

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі — Проект).

Метою законопроекту є забезпечення громадян доступною якісною медичною допомогою та створення дієвого механізму контролю з боку МОЗ України за комплексним виконанням, зокрема, на регіональному рівні, державної політики у сфері охорони здоров’я України, утворення цільної системи охорони здоров’я.

Проектом пропонується затвердити Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я.

Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я укладається керівником органу, до сфери управління якого він належить. Також контракт укладається або переукладається  з раніше призначеним на посаду керівником закладу охорони здоров’я. У разі відмови органу управління майном укласти контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, трудовий договір розривається на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Тривалість відпустки керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я не може бути меншою, ніж передбачено законодавством.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про призначення керівника на посаду (наймання на роботу) з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

У такому  контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження державного або комунального майна, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально- побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе зобов’язань, включаючи обов’язкове підвищення кваліфікації або перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п'ять років).

Контракт з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я може бути розірваний на підставах, установлених чинним законодавством, а також передбачених у контракті.

При цьому розірвання контракту з ініціативи органу управління майном або керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я повинно провадиться з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я.12. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк.

На керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, який уклав контракт відповідно до цього Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством.

Спори між сторонами, що уклали контракт, розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Наразі проект перебуває на стадії громадського обговорення.

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Туга пов’язка для зупинення кровотечі: алгоритм накладання

Тиснуча пов'язка — дієвий засіб зупинки венозної кровотечі, також вона дає змогу зменшити втрати артеріальної крові. Збережіть алгоритм накладання пов'язки та викорисовуйте для допомоги пацієнтам
21702

Гемофілія: симптоми, класифікація, лікування

Клінічні прояви, класифікація, діагностика та лікування: до Всесвітнього дня гемофілії 17 квітня читайте та скачуйте протокол медичної допомоги при цьому захворюванні
4654

Антибіотикотерапія: коли доцільно призначати та як уникнути побічних реакцій

З’ясуйте, за яких умов доцільно призначати антибіотиотерапію, як мінімізувати ризик алергічної реакції унаслідок застосування антибіотиків і чи доцільно проводити пробу на індивідуальну чутливість до ЛЗ
119830

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді