Чи мають право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення біологи та біохіміки клініко-діагностичної лабораторії?

Департамент економіки та ресурсного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України надав роз’яснення щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення біологам та біохімікам клініко-діагностичної лабораторії.

Департамент економіки та ресурсного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України надав роз’яснення щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення біологам та біохімікам клініко-діагностичної лабораторії. Це регламентується листом Міністерства охорони здоров’я України «Щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення» від 06.05.2014 № 10.02.11/520-4504 (далі — Лист).

У Листі зазначено, що відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Посади біологів та біохіміків відносяться до професіоналів з вищою немедичною освітою, що не належать до медичних або фармацевтичних посад.

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 та п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які затверджені спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України (Мінпраці) та Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) від 05.10.2005 № 308/519, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Зазначені умови поширюються на всі категорії працівників закладів охорони здоров’я, у т. ч. біологів та біохіміків.

Таким чином, питання щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам бюджетної сфери врегульовано чинним законодавством.

При цьому формування обсягів фонду заробітної плати працівників комунальних закладів охорони здоров’я здійснюється самостійно місцевими органами влади при формуванні показників видатків місцевих бюджетів на відповідний рік.

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Статті за темою

Усі статті за темою

Антибіотикотерапія: коли доцільно призначати та як уникнути побічних реакцій

З’ясуйте, за яких умов доцільно призначати антибіотиотерапію, як мінімізувати ризик алергічної реакції унаслідок застосування антибіотиків і чи доцільно проводити пробу на індивідуальну чутливість до ЛЗ
119612

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді