Дефект надання медичної допомоги і лікарська помилка: чи є різниця

Що в лікарській практиці вважається дефектом надання медичної допомоги, а що лікарською помилкою? Які види дефектів розрізняють? Які наслідки лікарської помилки для медпрацівника? Дізнайтеся зі статті

Згідно з Концепцією управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 року, затвердженою наказом МОЗ від 01.08.2011 № 454, якість медичної допомоги вважається основною метою і водночас критерієм діяльності системи охорони здоров’я від нижньої її ланки, закладу охорони здоров’я, до верхньої, МОЗ. Забезпечення якості при наданні медичної допомоги у більшості країн розглядають як основу національної політики у сфері охорони здоров’я. В багатьох країнах вже діють програми забезпечення якості медичної допомоги.

Зразки планів на 2020-й: скачайте

Для України в контексті удосконалення управління якості медичної допомоги пріоритетними є вимоги, визначені стратегією ВООЗ та ЄС, а саме:

 • доступність
 • безпечність
 • ефективність
 • орієнтованість на пацієнта
 • вчасність
 • раціональність
 • справедливість

Що таке дефект надання медичної допомоги

Ефективність функціонування системи охорони здоров’я органічно пов’язана з якістю медичної допомоги, причому ефективність є похідною якості. Але в деяких випадках лікування не дає очікуваного результату, тоді говорять про дефект надання медичної допомоги.

Дефектом надання медичної допомоги слід вважати помилкову дію (бездіяльність) медичного персоналу, що є порушенням правил, чинних інструкцій, положень та настанов, директив і наказів, виражених у неправильному наданні (ненаданні) медичної допомоги, діагностиці захворювань та лікуванні хворих (за відсутності прямого умислу заподіяння шкоди хворому).

Групи дефектів надання медичної допомоги

Група

Приклад

Дефекти медичної тактики

 • необгрунтована відмова в госпіталізації
 • пізнє направлення на стаціонарне лікування
 • передчасна виписка хворого
 • неправильно обраний спосіб діагностики, лікування або їхньої послідовності тощо

Дефекти медичної евакуації

 • неправильне транспортування хворого тощо

Дефекти діагностики

 • відсутність обов’язкових та додаткових діагностичних досліджень
 • хибна інтерпретація досліджень
 • невиявлення основного захворювання або ускладнення
 • гіпердіагностика тощо

Дефекти лікування

 • несвоєчасне або неправильне за обсягом та часом лікування
 • неправильна методика лікування
 • помилковий вибір методу хірургічного втручання
 • технічні дефекти при підготовці до операції

Дефекти, пов’язані з різними порушеннями санітарно-­епідеміологічного режиму

Що таке лікарські помилки

Поряд із дефектами надання медичної допомоги трапляються і лікарські помилки. Слід зазначити, що жодна країна не має чіткого правового визначення лікарської помилки.

Лікарська помилка — дефект надання медичної допомоги, пов’язаний із неправильними діями медичного персоналу, який характеризується як сумлінна омана за відсутності ознак умисного або необережного злочину.

В Україні також чітко не визначено у правових документах, що ж таке лікарська помилка та які види покарань за неї застосовують. Однак у розділі XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» Кримінального кодексу України від 05.04.2001 № 2341­III (КК) подано чітке визначення недбалості.

Службова недбалість — невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб (ст. 367 КК).

Покарання за скоєння лікарської помилки залежить від важкості її наслідків.

Відповідальність за лікарські помилки

Можливі наслідки лікарської помилки:

кримінальна відповідальність

 • наявна відповідальність (недбалість, умисел)
 • наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями (бездіяльністю) лікаря та станом пацієнта

цивільна відповідальність

 • настає внаслідок протиправного заподіяння шкоди, зокрема здоров’ю пацієнта
 • настає внаслідок порушення договірних умовзміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді