Звіт лікувально-профілактичного закладу: форма № 20

Автор
Експертна редакція порталу
Форма звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» заповнюється згідно з інструкцією, затвердженою наказом МОЗ від № 378. З'ясуйте, як змінилася форма № 20, які заклади повинні її оформлювати та як заповнювати оновлений звіт

Форма № 20 та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом МОЗ «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення» від 10.07.2007 № 378.

Які нормативні документи МОЗ змінило наказом № 1614

Звітність «Звіт лікувально-профілактичного закладу» містить інформацію про заклад та його підрозділи. Форма 20 має таку структуру:

 1. Адресна частина.
 2. Таблиці 1001—1006 «Заклад та його підрозділи».
 3. Розділи:
 • Штати закладу на кінець звітного року
 • Діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації
 • Діяльність стаціонару
 • Робота діагностичних відділень
 • Робота лікувально-допоміжних відділень (кабінетів)
✅✅✅ Звіт про медичні кадри: форма № 17

Форма no 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» бланк

Звіт лікувально-профілактичного закладу: форма № 20

Скачати

Як МОЗ оновило форму № 20

МОЗ затвердило зміни до форм звітності наказом від 04.10.2018 № 1802.

У формі № 20 оновлень найбільше:

 • змінили назву форми
 • титульну сторінку
 • терміни подання
 • внесли чимало правок у таблиці

Форма № 20 тепер має таку назву: «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи — підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 20__ рік».

Термін подачі звіту визначає структурний підрозділ з питань охорони здоров’я.

У новій редакції форми № 20 виклали 13 таблиць, до 18 внесли зміни й доповнення. З’явилися й нові таблиці:

 • 2704 — про кількість видалених зубів
 • 4113/1 — про кількість магнітно-резонансних томографій інших органів і систем

Із форми № 20 виключили таблиці, до яких потрібно було окремо вносити дані про:

 • пересувні підрозділи закладу
 • стаціонари, пансіонати
 • кількість посад лікарів у госпрозрахункових наркологічних кабінетах
 • роботу лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, вдома за спеціальностями
 • кількість
  • жінок, що перебувають під диспансерним наглядом, яким уведені внутрішньоматкові спіралі
  • померлих вагітних, роділь і породіль

▼▼▼ Скачайте в журналі «Управління закладом охорони здоров’я»

Хто заповнює і подає форму № 20

Заповнюють

Не заповнюють

 • Юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми:
  • однопрофільні
  • багатопрофільні
  • спеціалізовані лікарні
  • лікарні особливого типу
  • амбулаторно-поліклінічні заклади
 • ФОП, які провадять господарську діяльність із медичної практики
 • Cтанції швидкої медичної допомоги
 • Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 • Центри служби крові (станції переливання крові)
 • Заклади санаторно-курортні, санітарно-профілактичні, медико-соціального захисту
 • Інші заклади — бюро судово-медичної експертизи, інформаційно-аналітичні центри медичної статистики
 • Центри здоров’я
 • Фельдшерсько-акушерські пункти

Чи всі розділи заповнювати

ЛПЗ, що складаються зі стаціонарів, і поліклінік, та заклади, що здійснюють лише консультативний прийом хворих, заповнюють усі розділи звіту.

Самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади — розділ II «Діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації».

Заклади, що надають стаціонарну допомогу, — розділ III «Діяльність стаціонару».

ФОП заповнюють лише ті розділи (таблиці), що стосуються їх виду діяльності.

Звіт лікувально-профілактичного закладу: форма № 20
Олег Юдін, адвокат, голова Ради захисту прав лікарів, Київ
У річному плані перевірки Держпродспоживслужби чимало зак­ладів охорони здоров’я. Проте перелік питань для перевірки втратив чинність ще минулого року. Чи уповноважена Держпродспоживслужба проводити державний нагляд у сфері епідеміологічного контролю та як законодавство регулює таку діяльність, з’ясуємо у статті

Порядок заповнення звіту лікувально-профілактичного закладу

Адресна частина звіту

В цій частині звіту чітко, без скорочень вказують:

 • найменування й тип закладу —
 • фактичне місцезнаходження закладу

NB! Якщо в складі лікарні — кілька поліклінік, то в паспортній частині обов'язково вкажіть їх кількість.

✅✅✅ Як увести в дію тарифи на платні послуги: алгоритм + наказ

Як вказувати назви медико-санітарних частин та клінік медичних вишів

Заклад

Дані

Медико-санітарні частини (МСЧ)

 • назва підприємства та міністерства, якому підпорядковуються
 • тип МСЧ — обслуговують тільки працюючих чи частково й населення)
 • кількість дорослого і дитячого населення

Клініки медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації

 • повна назва
 • назва клінічної лікарні
 • назва навчального закладу, академії післядипломної освіти або науково-дослідного закладу, клінічною базою яких є клініки

Таблиці 1001—1006 «Заклад та його підрозділи»

Інформація облікових статистичних документів вноситься в бланк форми № 20. В таблицях з 1001 по 1006 необхідно вказати конкретну кількість та назви відділень та кабінетів, які входять у структуру закладу.

NB! Кабінетом не вважається наявність необхідної апаратури без окремо виділеного приміщення та відсутності спеціалістів

Окремо зазначають дані щодо профільних відділень, пересувних установок та інші підрозділів (аптеки, молочні кухні, лікувально-трудові майстерні, тощо), стаціонарів, пансіонатів, стоматологічних кабінетів.

Звіт лікувально-профілактичного закладу (форма № 20) містить інформацію про відділення переливання крові лише у разі, якщо відділення здійснює заготівлю крові.

У таблицю 1100 форми № 20 вносять дані про кількість лікарів різних спеціальностей, працівників з вищою немедичною освітою, зубних техніків та інтернів, середній і молодший медичний персонал та інші посади.

Якщо лікар займає дві посади, наприклад керівник закладу охорони здоров’я займає посаду головного лікаря і лікаря-вірусолога, то в графах форми № 20 зазначається 1,0 ставки керівника і 0,5 ставки лікаря-вірусолога. Якщо в сільській місцевості наявна лише одна посада лікаря, без розділення на спеціалізації, то дані лікаря вносяться без зазначення кількості посад, що дана особа займає, в графу «загальні».

Окремо необхідно виділити рядок «Інтерни», який має містити інформацію про перебування у відділеннях лікарів-інтернів на посадах спеціалістів: дані вносяться тільки у тому разі, якщо заклад нараховує лікарю-інтерну заробітну плату. У випадку, якщо інтерн проходить заочну частину циклу інтернатури на контрактній основі, інформація про цю особу в звітність не вносяться.

Під час оформлення звіту за формою 20, зокрема таблиці 1003, слід врахувати, що дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Особи віком до 18 років поділяються на дві вікові групи:

 • діти віком 0—14 років включно (14 років 11 місяців і 29 днів)
 • діти віком 15—17 років включно (17 років 11 місяців і 29 днів)

Особи, що проживають у містах і селищах міського типу, уважають мешканцями міста незалежно від того, де вони працюють чи навчаються.

✅✅✅ Курси підвищення кваліфікації лікарів у Вищій школі керівника медзакладу

Розділи форми № 20: підстави та рекомендації щодо заповнення

Таблиця

Підстави для заповнення

Рекомендації

Розділ II «Діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації»

2100

Форма № 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів» (наказ МОЗ від 28.07.2014 № 527)

Якщо лікар-психіатр, лікар-нарколог проводять попередні, періодичні психіатричні (наркологічні) огляди й вони обліковуються в закладі як платні послуги (внески на доброчинність тощо), а в штатному розписі не передбачені госпрозрахункові посади зазначених спеціалістів, то відвідування з приводу оглядів також відображаються у табл. 2100.


НЕ ВКАЗУВАТИ кількість відвідувань стоматологів та зубних лікарів (крім щелепно-лицьової хірургії), станцій швидкої медичної допомоги, а також відвідування лікарів допоміжних відділень (кабінетів), лікарів військкоматів, спеціалістів з вищою немедичною освітою.


До кількості відвідувань враховуються відвідування лікарів кабінетів функціональної діагностики, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, променевої терапії (рентгено- й гамма-терапевтичних), якщо процедура та обстеження проводяться безпосередньо лікарями та є відповідний запис у формі № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № _»

2400

«Пологова допомога вдома»

форма № 032/о «Журнал запису пологової допомоги вдома» (наказ МОЗ від 27.12.99 № 302)

НЕ ВКАЗУВАТИ пологи, прийняті лікарями швидкої медичної допомоги, або пологи у кареті швидкої допомоги

2511

Форма № 025-1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого» (наказ МОЗ від 27.12.1999 № 302)

2513

Форма № 131/о «Карта обліку диспансеризації» (наказ МОЗ від 27.12.99 № 302)

Форма № 260/о «Журнал реєстрації серологічних досліджень» (наказ МОЗ від 04.01.2001 № 1)

Дані табл. 2513, пункту 1 — кількість осіб, які обстежені на сифіліс, мають бути меншими від даних табл. 4122, пункту 9 — кількість проведених на сифіліс серологічних реакцій

2600

«Диспансерний нагляд за ветеранами війни»

Форма № 025/о

Форма № 072/о та корінці санаторно-курортних карт

Заповнюють усі ЛПЗ, які надають медичну допомогу учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, особами, що прирівняні до них за пільгами. Заповнює лікар, відповідальний за організацію медичного обслуговування інвалідів війни.


Дані щодо кількості вищезазначених контингентів слід порівняти з даними військкоматів та відділів соціального забезпечення.


Підсумок даних рядків 4, 5 за графами 1—6 має збігатися з даними рядка 3. Відмінність слід пояснювати письмово.


Дані рядка 6 за графами 1—6 мають дорівнювати балансу: підсумок даних рядків 1, 2 (за графами 1—6) мінус дані рядка 3 (за графами 1—6). Відмінність слід пояснювати письмово.


Підсумок рядків 7—9 має збігатися з даними рядка 6 за графами 3, 4 «Інваліди війни».

2700

«Робота стоматологічного (зуболікарського) кабінету»

Форма № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)»

Форма № 039-3/о »Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», (наказ МОЗ від 14.02.2012 року № 110)

Заповнюють як бюджетні, так і госпрозрахункові стоматологічні відділення (кабінети).


НЕ ВІДОБРАЖАТИ кількість відвідувань зубопротезних відділень (кабінетів)

Скачати таблицю повністюзміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді