Амбулаторія: організація роботи та основні завдання

Наближення медичної допомоги до кожного жителя України є одним з ключових завдань медичної реформи. Амбулаторія виконує декілька важливих завдань на цьому шляху – допомагає наблизити медичну допомогу до людей та дозволяє кожній особі обрати собі лікаря. Раннє виявлення захворювань та своєчасний початок їх лікування дає можливість не лише покращити якість життя населення, але й суттєво вплинути на його тривалість.

Основним нормативним документом, згідно з яким створюється та функціонує амбулаторія є Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 801 (надалі – Наказ № 801) від 29.07.2016 р. Згідно з ним цей заклад первинної ланки надання медичної допомоги відкривається з розрахунку на 1,5 тис населення в місті та 1,2 тис сільського населення. Все ж ці цифри не є строго фіксованими. За погодженням з обласними органами виконавчої влади, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, Міністром охорони здоров’я АР Крим ці норми можуть бути зменшеними.

Амбулаторія: організація роботи та основні завданняЧитайте: "Банк крові у лікарні: організаційні та правові аспекти створення"

  

Структура амбулаторії

Наказ № 801 передбачає можливість функціонування амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) в статусі структурного підрозділу чи відокремленого структурного підрозділу центру первинної медико-санітарної допомоги. В другому випадку заклад виготовляє власні штамп та печатку. У свою чергу до складу АЗПСМ можуть входити ФАПи та ФП в якості відокремлених структурних підрозділів.

Лікарські штати амбулаторії

Штатним розписом передбачається наявність одного (кількох) сімейних лікарів в АЗПСМ. Кількість штатних посад розраховується  залежно від кількості населення, що прикріплене до амбулаторії. Зважаючи на недостатню кількість підготовлених лікарських кадрів за напрямком сімейної медицини, вакантні посади можуть обіймати спеціалісти терапевтичного та педіатричного профілю дільничої служби. Наказ № 801 допускає співпрацю закладу з фізичними особами-підприємцями, які провадять свою діяльність за напрямком сімейної медицини.

Амбулаторія: організація роботи та основні завданняЧитайте: "Порядок проведення профілактичних щеплень"

Які функції покладено на амбулаторію сімейної медицини

Основною та наймасштабнішою функцією, яку виконує амбулаторія сімейної медицини, є забезпечення населення якісною первинною медичною допомогою. Напрямків реалізації цього завдання декілька:

 •  боротьба з захворюваннями;
 • аналіз захворюваності та вивчення факторів, які можуть мати негативний вплив на населення;
 • профілактика виникнення різноманітних хвороб.

Лікарі сімейної медицини виписують рецепти на отримання лікарських засобів пільговими категоріями населення. Крім того, в АЗПСМ проводять роботу, щоб відкрити та забезпечити повноцінне функціонування аптечного пункту.

Амбулаторія: організація роботи та основні завданняЧитайте: "Розв’язання конфліктів між пацієнтом та лікарем"

 Боротьба з захворюваннями

Прийом хворих медичні працівники амбулаторії сімейної медицини здійснюють як в приміщені медичного закладу при зверненні туди осіб з симптомами хвороб, так і за місцем їх проживання. В останньому випадку хворі здійснюють виклик медичного працівника, або медичний працівник відвідує хворого з власної ініціативи з метою контролю перебігу захворювання.

Медична діяльність АЗПСМ спрямована на:

 •  створення можливості для надання лікарської та долікарської медичної допомоги;
 • забезпечення населення невідкладною медичною допомогою (в межах робочого часу);
 • надання стоматологічної допомоги;
 • організація надання паліативної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;
 • відбір осіб та направлення їх на санаторно-курортне лікування;
 • констатація смерті та оформлення відповідних документів.

Вся медична допомога надається відповідно до медичних стандартів та клінічних настанов, затверджених наказами Міністерства охорони здоров'я України. В разі необхідності амбулаторія направляє хворих на лікування до медичних закладів вторинного рівня, а в разі виникнення ускладнень – до закладів, що надають екстрену медичну допомогу. До компетенції сімейного лікаря АЗПСМ входить вирішення питань направлення пацієнтів, що потребують паліативної допомоги чи медичної реабілітації, до відповідних закладів.

Амбулаторія: організація роботи та основні завданняЧитайте: "Машина швидкої допомоги: основні критерії вибору"

Профілактична робота

Профілактична робота – не менш важлива за обсягом частина діяльності амбулаторії сімейної медицини. В обов’язки медичного закладу входить:

 • планування та проведення профілактичних оглядів;
 • проведення періодичних медичних оглядів дітей в дошкільних навчальних закладах та школах, які розташовані на території обслуговування;
 • нагляд за здоровими вагітними та жінками в післяпологовому періоді;
 • активний нагляд за здоровими дітьми раннього віку, які не відвідують дитячі садочки;
 • нагляд за диспансерними категоріями населення (вторинна профілактика захворювань).

Правильно організований нагляд за здоровим контингентом населення дозволяє своєчасно виявляти неінфекційні, соціально небезпечні захворювання, інфекційні та паразитарні хвороби.

Санітарно-просвітницькі бесіди відбуваються  під час відвідування дошкільних та шкільних навчальних закладів, підприємств та установ, розташованих в зоні обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини. При зверненні хворого до медичного закладу чи відвідування його вдома, медичний працівник проводить бесіди щодо здорового способу життя, з вагітними –  навчання  щодо догляду за здоровою дитиною.

Амбулаторія: організація роботи та основні завданняЧитайте: "Практика студентів у медичних закладах: організаційні питання"

Управління амбулаторією

Очолює амбулаторію завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади за наказом головного лікаря ЦПМСД. У віданні завідувача знаходиться:

 • лікувально-профілактична робота закладу;
 • вивчення та своєчасне впровадження сучасних методик діагностики та лікування;
 • організація навчання медичного персоналу та своєчасна його атестація;
 • контроль за веденням медичної документації;
 • створення  безпечних умов роботи медичного персоналу, та перебування в медичному закладі хворих;
 • дотримання вимог антикорупційного законодавства;
 • аналіз діяльності АЗПСМ (основою для аналізу є медична документація).

Амбулаторія: організація роботи та основні завданняЧитайте: "Медичні ризики у закладі охорони здоров'я — правове вивчення"

Виконання всього спектру передбачених законодавством завдань неможливе без взаємодії з іншими медичними та немедичними закладами. Саме заради виконання цих завдань амбулаторія співпрацює з органами місцевого самоврядування, адміністрацією підприємств, розташованих на території її обслуговування, громадськими організаціями.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді