Медична сестра приймального відділення: посадова інструкція (скачати зразок)

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Вам у нагоді може стати зразок посадової інструкції медичної сестри вищої категорії приймального відділення стаціонару. Примірний документ Ви можете скачати за посиланням нижче та пристосувати до потреб своєї лікарні

 

Старша медична сестра вищої категорії приймального відділення стаціонару – це працівник, діяльність якого має адміністративний характер та спрямована насамперед на організацію діяльності та керівництво середніми та молодшими медичними працівниками відділення. У свою чергу, робота старшої медсестри приймального відділення підпорядкована положенням чинного національного законодавства України у медичній сфері, іншим нормативно-правовим актам, які регулюють діяльність мед закладів, локальним наказам та розпорядженням керівництва лікарні, посадовій інструкції. Надалі розглянемо основні положення, які слід внести до посадової інструкції спеціаліста.

Зразки документів для роботи з наркотичними засобами

Посадова інструкція медичної сестри приймального відділення

Посадова інструкція сестри медичної приймального відділення

Скачати

Посадові обв’язки старшої медсестри приймального відділення

Обов’язковим розділом буд-якої посадової інструкції є перелік обов’язків працівника, і що точніше вони описані, тим краще. До обов’язків старшої медсестри приймального відділення зазвичай відносять:

 • Організацію роботи підпорядкованого середнього та молодшого медперсоналу
 • Своєчасний та точний облік та розподіл ліків, матеріалів та інструментарію, необхідних для роботи відділення
 • Проведення інструктажів з охорони праці та техніки безпеки працівникам
 • Своєчасну заміну працівників, що з тієї чи іншої причини не можуть виконувати свої обов’язки
 • Контроль протиепідемічного та санітарно-гігієнічного стану відділення.
 • Контроль роботи підлеглих, у тому числі виконання ними призначень лікарів
 • Контроль за дотриманням працівниками правил внутрішнього розпорядку та розпоряджень керівництва
 • Оцінку діяльності підлеглих медичних працівників згідно зі стандартами якості роботи
 • Контроль за правильністю використання та збереженістю медичної апаратури
 • Розробку плану підвищення кваліфікації працівників відділення
 • Ведення необхідної мед документації
 • Роботу над підвищенням власної кваліфікації
 • Складання графіків відпусток
 • Контроль за своєчасним проходженням працівниками періодичних медичних оглядів
 • Надання невідкладної допомоги пацієнтам при виникненні такої необхідності
 • Допомогу лікарям у виконанні ними їх роботи
 • Створення безпечних умов праці у відділенні
 • Дотримання правил етики та деонтології, збереження медичної таємниці тощо

Вимоги до знань старшої медичної сестри вищої кваліфікації приймального відділення стаціонару

Робота старшої медсестри стаціонару вимагає певних загальних та спеціальних знань, перелік яких слід внести до посадової інструкції працівника. Так, медсестра повинна володіти основними положеннями чинного національного законодавства у медичній сфері, у сфері регуляції роботи медзакладів, основами права в медицині, положеннями посадової інструкції, зокрема, знати свої обов’язки та відповідальність. Медсестра повинна знати основи соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, загальної та соціальної психології, специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини, володіти основними методами статистики, вміти користуватися ПК, знати правила асептики та антисептики, правила виписування, зберігання ліків, дезінфектантів, правила користування медичною апаратурою тощо.

✅✅✅Семінари та вебінари для медиків

Вимоги до кваліфікації

Для роботи на посаді старшої медичної сестри вищої кваліфікаційної категорії приймального відділення стаціонару особа повинна мати неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа», спеціалізацію за фахом «Організація охорони здоров'я», посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності, підтвердження проходження курсів удосконалення та щонайменш 10 років стажу роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики