Посадова інструкція лікаря-епідеміолога

UA RU
Маєте у штаті лікаря-епідеміолога вищої кваліфікаційної категорії? Редакція підготувала Вам в поміч зразок посадової інструкції спеціаліста, який Ви можете завантажити та пристосувати до потреб Вашого медзакладу. У статті розглянемо основні положення документа

Лікар-епідеміолог визначається Класифікатором професій як професіонал у галузі медико-профілактичної справи, посада має код КП 2225.2. У посадовій інструкції фахівця слід зазначити, що прийняти особу на цю посаду або звільнити з неї може директор своїм наказом, хоча у роботі спеціаліст підпорядковується безпосередньо медичному директору закладу. Метою роботи лікаря-епідеміолога вищої кваліфікаційної категорії є відстежування динаміки епідпроцесу та розробка на основі отриманої інформації профілактичних та протиепідемічних заходів.

За які сертифікати отримаєте бали БПР у 2022-му

Щоденна діяльність спеціаліста керована положеннями чинного національного законодавства у медичній сфері, правилами внутрішнього розпорядку лікарні, правилами етики та деонтології, положеннями власноручно підписаної посадової інструкції тощо. Як й інші медпрацівники, епідеміолог при виконанні посадових обов’язків повинен мати охайний вигляд у спеціальному медичному одязі.

Лікар-епідеміолог: посадова інструкція

Посадова інструкція лікаря-епідеміолога

Скачати

Обов’язки лікаря-епідеміолога вищої кваліфікаційної категорії

У посадовій інструкції слід чітко визначити посадові обов’язки фахівця, до яких зазвичай відносять:

 • Проведення епіданалізу причин та умов, сприятливих поширенню збудників інфекцій у медзакладі
 • Визначення шляхів та факторів поширення інфекцій
 • Участь у розробці плану дій щодо профілактика інфекцій на основі отриманих даних
 • Організація епіднагляду за девайс-асоційованими інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги, за бактеріями з множинною та панрезистентністю до антибактеріальних препаратів
 • Визначення переліку донозологічних і нозологічних форм, що обліковуватимуться у конкретному медзакладі
 • Участь у розробці СПО щодо маніпуляцій з біоматеріалом
 • Організація обліку та аналізу щоденної інформації зі структурних підрозділів лікарні
 • Визначення переліку показань для внутрішнього контролю в лікарні та його обсягу
 • Участь у підготовці плану заходів лікарні щодо виконання нормативно-правових актів з питань ПІІК, пов’язаного з цим проекту розрахунку та обґрунтування щорічного бюджету та структури моніторингу, оцінювання та зворотній звʼязок щодо виконання лікарнею заходів з ПІІК
 • Організація тестового визначення поширеності у медзакладі інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги
 • Аналіз результатів епіднагляду та мікробіологічного моніторингу з визначенням найефективніших антибактеріальних та дезінфекційних заходів
 • Проведення епідеміологічної діагностики всіх форм інфекційних захворювань у пацієнтів з урахуванням факторів ризику
 • Збір та аналіз інформації про незвичайні реакції на введення імунобіологічних препаратів, розслідування причин їх виникнення
 • Розробка та впровадження оптимальної системи епідеміологічного моніторингу за інфекційними захворюваннями
 • Здійснення методичного керівництва у відділеннях лікарні щодо організації діагностичних, профілактичних та протиепідемічних заходів
 • Організація та контроль вакцинації медперсоналу медзакладу
 • Організація та контроль системи поводження з відходами у медзаклад
 • Участь у проведенні занять з працівниками лікарні щодо профілактики інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, та інших інфекційних захворювань тощо
 • Своєчасне інформування керівництва медзакладу у разі випадків епідеміологічного неблагополуччя
 • Ведення відповідної обліково-звітної документації

Вимоги до знань лікаря-епідеміолога

Посадова інструкція має визначати перелік необхідних фахівцю знань та вмінь, до яких відносять:

 • Положення чинного законодавства України у медичній сфері
 • Основи права в медицині
 • Принципи організації санітарно-епідеміологічного контролю в Україні
 • Положення власної посадової інструкції.

Окрім нормативної бази, спеціаліст повинен володіти фаховими знаннями – епідеміології та інфекційних хвороб.

✅✅✅Електронні лікарняні: як оформляти

Вимоги до освітнього рівня

Для роботи на посаді лікаря-епідеміолога вищої кваліфікаційної категорії особа повинна мати окрім засадничого рівня освіти для лікаря — повної вищої освіти за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Медико-профілактична справа", ще спеціалізацію за фахом «Епідеміологія», виконати вимоги щодо БПР, мати щонайменше 10 років стажу роботи та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді