Посадова інструкція лікаря-дерматовенеролога

Автор
Експертна редакція порталу
Скачайте посадову інструкцію лікаря-дерматовенеролога та перегляньте орієнтовний перелік обов'язків та прав фахівця

Посадова інструкція лікаря-дерматовенеролога – документ, який визначає ключові обов’язки та права фахівця, який забезпечує медичну допомогу дерматовенерологічного профілю. Окрім основних робочих завдань в документі потрібно вказати і право на підвищення кваліфікації, консультування інших медичних працівників, проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення тощо.

Посадова інструкція лікаря-дерматовенеролога повинна бути максимально повною і відображати абсолютно всі завдання, які постають перед лікарем. Якщо перед фахівцем ставлять нові завдання, їх потрібно додати в посадову інструкцію.

Обов’язки лікаря-дерматовенеролога

 • Проводить амбулаторний прийом, отримує інформацію про захворювання, визначає діагностичні ознаки і симптоми хвороб, комплекс необхідних лабораторно-інструментальних досліджень, забору патологічного матеріалу.
 • Інтерпретує результати медичних досліджень, співвідносить виявлений симптомокомплекс з групою захворювань, об’єднаних за принципом провідних клінічних ознак, ставить діагноз.
 • Складає обґрунтований план лікування пацієнта відповідно до клінічних рекомендацій (протоколів лікування) з урахуванням стандартів медичної допомоги, визначає можливі ускладнення лікарської терапії.
 • Готує рекомендації з лікування, призначає медикаментозне лікування (у т. ч. з урахуванням діагнозу, віку, клінічної картини хвороби, вагітності тощо), наглядає за побічними реакціями/діями лікарських засобів, небажаними реакціями.
 • Контролює проведення лікувальних процедур і маніпуляцій, оцінює динаміку стану шкіри, вносить необхідну корекцію до плану лікування за відсутності ефекту або у разі розвитку ускладнень, за необхідності уточнює додатковий обсяг і додаткові методи обстеження пацієнта.
 • Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, організовує консультації для хворих дерматовенерологічного профілю.
 • Оцінює тяжкість стану пацієнта, визначає обсяг необхідної першої та невідкладної допомоги і надає її, виявляє показання до термінової або планової госпіталізації.
 • Бере участь у межах закладу у розробленні та проведенні організаційних і методичних заходів з лікарями інших спеціальностей щодо поліпшення якості діагностики, обстеження та лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями.
 • Проводить консультації за направленням лікарів інших спеціальностей.
 • Надає рекомендації пацієнтам, членам їх родин щодо образу життя з профільним хронічним (тривалим) захворюванням, режимів праці та відпочинку, проведення призначеного лікування в домашніх, умовах, інформує про дату повторної консультації.
 • Бере участь у вирішенні питань щодо працездатності пацієнта, визначенні доступних видів праці, протипоказань щодо умов і видів праці.
 • Визначає терміни і види медичної реабілітації, надає рекомендації щодо санаторно-курортного лікування.
 • Бере участь в організації і проведенні серед населення пропаганди медичних знань з профілактики дерматологічних та венерологічних захворювань, впливу тютюну, алкоголю на перебіг лікування тощо.
 • Забезпечує оформлення медичної документації, у т. ч. у формі електронного документа, контролює терміни та якість її ведення.

За які сертифікати отримаєте бали БПР у 2022 році

Права лікаря-дерматовенеролога

Лікар-дерматовенеролог має право:

 • Самостійно визначати тактику та методи обстеження та лікування пацієнта відповідно до встановлених правил і стандартів залежно від перебігу захворювання, фізичного та вікового стану.
 • Призначати необхідні для комплексного обстеження пацієнта види та методи діагностики, лабораторних досліджень.
 • Залучати в спірних випадках лікарів інших спеціальностей закладу для консультацій, обстеження і лікування пацієнтів.
 • У межах компетенції віддавати молодшим медичним спеціалістам та молодшому медичному персоналу вказівки, які стосуються виконання службових обов’язків, вимагати їх своєчасного виконання.
 • Вносити пропозиції керівництву закладу щодо вдосконалення лікувально-діагностичного процесу, в т. ч. щодо поліпшення роботи адміністративно-господарської служби, питань організації та умов праці.
 • Запитувати, одержувати і користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими документами, необхідними для виконання посадових обов’язків.
 • Брати участь у науково-практичних конференціях і нарадах, на яких розглядаються питання, пов’язані з профільним лікуванням, роботою закладу.
 • Підвищувати/підтверджувати кваліфікацію в установлені терміни.
 • Бути забезпеченим робочим місцем з необхідним устаткуванням, засобами медичного призначення для виконання службових обов’язків.

Скачайте посадову інструкцію лікаря-дерматовенеролога

Посадова інструкція лікаря-дерматовенерологазміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді