Анафілактичний шок: пройти тест

UA RU
Автор

Чемерис Михайло

експерт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Переконайтеся, що можете визначити симптоми анафілактичного шоку та надати необхідну допомогу потерпілому. Перевірте себе за тестом
Аптечка мовної допомоги

Анафілактичний шок Тест з відповідями

Кожна медична сестра зобов’язана вміти надати допомогу в разі анафілактичного шоку. Це регламентує. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117.

Анафілактичний шок: домедична допомога

Анафілактичний шок: тестові завдання

Скачати

✅✅✅ Доплати медичним працівникам за ковід

Запитання тесту

1

Унаслідок чого виникає анафілактичний шок?

а) медикаментозна алергія

б) укуси перетинчастокрилих комах

в) аліментарна алергія

г) гемотрансфузія

ґ) усі відповіді правильні

2

У кого анафілактичний шок розвивається рідше?

а) дітей

б) дорослих людей зрілого віку

в) осіб похилого віку

3

Реакції якого типу є основою патогенезу анафілактичного шоку?

а) реагiнового

б) імунокомплексного

в) цитотоксичного

г) клітинного

4

Що не є основним клінічним проявом анафілактичного шоку?

а) тахікардія

б) задуха

в) висип на шкірі

г) рiзке падiння артерiального тиску (АТ) з втратою свiдомостi

ґ) нудота, блювота, дiарея

д) брадикардія

5

Що не допоможе виявити ризик розвитку анафілактичного шоку в пацієнта?

а) сімейний алергологічний анамнез

б) лабораторні iмунологiчні тести

в) загальні та біохімічні дослідження крові

г) шкірні алергологічні проби

6

Яка система реагує на анафілактичний шок?

а) дихальна

б) серцево-судинна

в) нервова система

г) сечостатева

ґ) травна

7

Iмуноглобулiнам якого типу належить головна роль у патогенезі анафілактичного шоку?

а) G

б) Е

в) А

г) D

ґ) М

8

Якi лікарські препарати не спричиняють анафілактичний шок?

а) антибiотики

б) йодовмiсні препарати

в) вiтамiни

г) пероральні кортикостероїди

9

Які антибiотики найчастіше спричиняють анафiлактичний шок?

а) амiноглiкозиди

б) пенiцилiни

в) макролiди

г) рифамiцини

10

Чи правда, що анафiлактичний шок найчастіше розвивається в разі повторного введення препаратів, ніж за разового?

а) так

б) ні

11

Чи може анафiлактичний шок виникнути під час першого введення препаратiв пенiцилiнового ряду?

а) так

б) ні

12

Чи залежить розвиток анафiлактичного шоку вiд способу введення препарату?

а) так

б) ні

13

Який спосіб введення лікарського препарату має високий ризик розвитку анафiлактичного шоку?

а) пероральний

б) аплiкацiї

в) парентеральний

14

Чи залежить розвиток анафiлактичного шоку від дози введеного лікарського препарату?

а) так, цiлком

б) мало залежить

в) зовсім не залежить

15

Чи впливають властивості фармакологiчної дiї медикаментозного алергену на тяжкість та клінічну картину анафiлактичного шоку?

а) так

б) ні

16

Чи є прогностично несприятливим короткий перiод часу вiд моменту введення препарату до розвитку клiнiчної картини анафiлактичного шоку?

а) так

б) ні

17

Який гемодинамiчний розлад характерний для анафiлактичного шоку?

а) зниження АТ з суб’єктивними вiдчуттям напiвнепритомного стану або втратою свідомості

б) підвищення АТ

в) немає правильної відповіді

18

Унаслідок якого впливу медіаторів на міокард під час анафiлактичного шоку змінюється функцiя серця?

а) непрямого

б) прямого

19

Чи можуть у найближчі години та дні пiсля анафiлактичного шоку повторюватися відповідні клiнiчні прояви?

а) так

б) ні

20

Із чим немає необхідності диференцiювати анафiлактичний шок?

а) сонячним та тепловим ударом

б) позаматковою вагiтнiстю

в) гострою серцево-судинною недостатнiстю у разі гострого iнфаркту мiокарда

г) гіпертонічним кризом

ґ) епiлепсiєю за судомного синдрому з втратою свiдомостi, мимовiльними дефекацією та сечовипусканням

21

Які засоби використати, щоб надати особі першу допомогу в разі анафiлактичного шоку?

а) адреналін, глюкокортикоїди, серцевi глікозиди

б) адреналін, антигiстамiнні препарати, гiпотензивнi засоби

в) адреналін, серцевi глікозиди, препарати теофiлiну

22

Яка клiнiчна ознака вiдрiзняє епiлептичний напад вiд клiнiчних проявiв анафiлактичного шоку?

а) зниження АТ

б) блiдiсть шкiрних покровiв

в) швидке повернення свiдомостi

г) поверхневе дихання

ґ) прикус язика

23

Яка клiнiчна ознака не характерна для анафiлактичного шоку?

а) артерiальна гiпотонiя

б) блiдiсть шкiрних покровiв

в) тахiкардiя

г) полiурiя

ґ) зниження температури тiла

24

Які клінічні прояви належать до четвертого ступеня анафілактоїдних реакцій за шкалою Рінга та Мессмера?

а) шкірні прояви (почервоніння, висипи)

б) гемодинамічні порушення, що не загрожують життю особи (тахікардія, гіпотонія), нудота, блювання, респіраторні порушення (задишка), збудження, неспокій, парестезії, болі різної локалізації

в) бронхоспазм, судоми, втрата свідомості, ангіоневротичний набряк Квінке, набряк гортані

г) анафілактичний шок

25

Які стадії розвитку анафілактичного шоку?

а) лише патофізіологічна стадія з перевагою гемодинамічних порушень

б) імунологічна, патохімічна, патофізіологічна стадії

в) стадія первинного надходження в організм антигена, гемодинамічні порушення

г) стадія первинного надходження в організм антигена, реакція антиген-антитіла, патофізіологічна стадія

ґ) реакція антиген-антитіло, патохімічна й імунологічна стадії

26

Якими будуть ваші дії щодо хворих, які перенесли анафілактичний шок?

а) порекомендувати відвідувати поліклініку

б) госпіталізувати до стаціонару

в) призначити амбулаторне лікування

г) госпіталізувати до профільного центру

27

До п’яти варіантів клінічних проявів анафілактичного шоку не належить той, за якого відбувається переважне ураження:

а) серцево-судинної системи

б) ЦНС

в) органів кровотворення

г) шкірних покривів

ґ) органів дихання

28

Що не можна робити на початковій стадії анафілактичного шоку?

а) уводити строфантин

б) припиняти подальше надходження передбачуваного алергену в організм

в) уводити адреналін

г) забезпечувати прохідність дихальних шляхів

29

Що не можна використовувати під час інфузійної терапії анафілактичного шоку?

а) адреналін

б) глюкокортикоїди

в) антигістамінні препарати

г) кордарон

30

Який із цих способів не забезпечує профiлактику анафiлактичного шоку?

а) оздоровлення навколишнього середовища

б) полiпшення якостi лiкарських препаратiв

в) відмова від довенного введення препаратів

г) обмеження полiпрагмазiї

ґ) проведення специфiчної гiпосенсибiлiзацiї

Нові вимоги до ліцензування медичної практики