Порядок атестації фахівців із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров'я

UA RU
Автор
завідувач відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар вищої категорії виїзної бригади відділення швидкої медичної допомоги, експерт з питань охорони здоров’я
Розглянемо порядок атестації професіоналів з вищою немедичною освітою. Які нормативні документи регулюють, хто і як проводить. Як у 2021 році атестуватимуться фахівці з вищою немедичною освітою, які працюють у медзакладах
Зміст статті:
Хто належить до професіоналів з вищою немедичною освітою Хто проводить атестацію фахівців з вищою немедичною освітою Види атестації професіоналів з вищою немедичною освітою Документи, необхідні для атестації фахівця з немедичною освітою Рішення атестаційної комісії

Електронні трудові в запитаннях і відповідях

Основне завдання атестації — визначення професійного рівня фахівців з вищою немедичною освітою та підвищення їхньої кваліфікації, що загалом допоможе підвищити рівень надання медичної допомоги населенню та покращити якість підбору кадрів.

Основними нормативними документами, на яких базується атестація спеціалістів з вищою немедичною освітою є:

 • наказ МОЗ «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» від 12.08.2009 № 588
 • наказ МОЗ «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» від 12.05.2020 № 1106
 • наказ МОЗ «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» від 19.01.2021 № 74

Наказом № 588 затверджено положення про атестацію, що визначає її мету, види, алгоритм проведення. Також — Номенклатуру спеціальностей професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я. Атестацію проходять особи, які мають одну зі спеціальностей, затвержену Номенклатурою.

✎ У зв’язку із запровадженням для лікарів БПР, запитання щодо цього почали виникати й у фахівців з вищою немедичною освітою — біологів та біохіміків. Що ж, у майбутньому ця концепція стосуватиметься усіх категорій працівників сфери охорони здоров’я. Поки що нововведення запроваджено тільки для лікарів. Тому атестація біологів в 2021 році буде проходити відповідно до вимог Наказу № 588.

Наказом № 1106 внесено зміни до Наказу № 588, що стосуються особливостей проведення атестації під час карантину, уведеним у зв’язку зі спалахом COVID-19. У 2020 році фахівцям з вищою немедичною освітою, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста яких закінчувався в період дії карантину, запровадженого постановою КМУ від 11.03.2020 № 211, та впродовж 30 днів після скасування цього карантину, подовжили термін дії цих посвідчень на рік. Право атестуватись професіонали з вищою немедичною освітою отримали в шестимісячний термін після закінчення карантину.

Наказом № 74 відновлено атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою. З 2021 року атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії проводитимуть з дотриманням протиепідемічних заходів на період дії карантину. Професіонали з вищою немедичною освітою, строк дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста яких сплив у період дії карантину та був подовжений на один рік, мають право атестуватися до закінчення строку дії цього подовження.

Атестаційні комісії зобов’язані протягом дня з дати набрання чинності Наказом № 74, а це — 30.03.2021, затвердити й опублікувати графік засідань та не пізніше ніж за 10 днів провести перше засідання.

✅✅✅ Доплати спеціалістам з вищою немедичною освітою за COVID-19

Атестаційний листок

Атестація спеціалістів з вищою немедичною освітою

Скачати

Хто належить до професіоналів з вищою немедичною освітою

До професіоналів з вищою немедичною освітою, які можуть бути працевлаштовані в лікувальних закладах, належать:

 • бактеріологи
 • біологи
 • генетики
 • ентомологи
 • зоологи
 • біохіміки
 • імунологи
 • мікробіологи
 • вірусологи

Хто проводить атестацію фахівців з вищою немедичною освітою

Для проведення атестації фахівців з вищою немедичною освітою функціонують атестаційні комісії.

Існує кілька різновидів атестаційних комісій:

 • атестаційні комісії при ВНЗ, у яких фахівці проходять підготовку та перепідготовку, — проводять атестацію на визнання звання «спеціаліст»
 • атестаційні комісії при органах охорони здоров’я — проводять атестацію фахівців ЗОЗ, які безпосередньо працюють у цьому медичному закладі, а також спеціалістів тих медичних закладів, які не мають власних атестаційних комісій
 • атестаційна комісія при МОЗ — проводить атестацію фахівців ЗОЗ, які знаходяться в підпорядкуванні МОЗ, розглядає скарги щодо рішень атестаційних комісій на місцях та здійснює методичне керівництво діяльністю атестаційних комісій

Засідання атестаційних комісій відбувається не рідше одного разу на квартал. Графік засідань комісій формують та затверджують перед початком нового календарного року.

Види атестації професіоналів з вищою немедичною освітою

Атестація немедичних фахівців у сфері охорони здоров’я відбувається за напрямами:

 • атестація на визначення знань і практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «спеціаліст»
 • атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії
 • атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії

✅✅✅ Атестаційна справа медичної сестри

Критерії атестації фахівців з вищою немедичною освітою

Критерій

Атестація на присвоєння звання «спеціаліст»

Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії

Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії

Хто проводить

Атестаційні комісії при вищих медичних навчальних закладах, котрі знаходяться у підпорядкуванні МОЗ III—IV рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти

Атестаційні комісії при органах охорони здоров’я

Хто підлягає

Фахівці, котрі пройшли курси спеціалізації

Особи з вищою немедичною освітою, які працюють за сертифікатом спеціаліста та закінчили протягом року, що передує атестації, ПАЦ на базі закладу (факультету) післядипломної освіти

Професіонали, у яких закінчується п'ятирічний строк з дня присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії та які пройшли ПАЦ на базі закладів (факультетів) післядипломної освіти.

NB! Від цього виду атестація звільняються вагітні жінки та особи, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною

Особи, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію

Особи, яким відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) другої кваліфікаційної категорії

Яка періодичність атестації

За потреби

За наявності відповідного стажу роботи та після проходження ПАЦ впродовж року перед атестацією. Позачергова атестація можлива не раніше ніж через рік з моменту попередньої

Раз на 5 років.

Якщо фахівець атестується позачергово, час наступної атестації — через 5 років

Яке рішення може прийняти атестаційна комісія

Присвоїти звання «спеціаліст» з конкретної спеціальності

Присвоїти одну з кваліфікаційних категорій — другу, першу чи вищу

Підтвердити кваліфікаційну категорію

Відмовити в присвоєнні звання «спеціаліст» з конкретної спеціальності

Відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії з підтвердженням раніше присвоєної категорії

Відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії з пониженням категорії

Відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії з пониженням категорії

Відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії з її зняттям

Які документи видає атестаційна комісія в разі позитивного рішення

Сертифікат встановленого зразка

Посвідчення встановленого зразка

Посвідчення встановленого зразка з відповідною відміткою про підтвердження кваліфікаційної категорії або нове посвідчення, якщо місць для відміток вже немає

Які документи видає атестаційна комісія в разі відмови

Витяг із протоколу засідання атестаційної комісії, завірений ВМНЗ

Витяг із протоколу засідання комісії, завірений керівником відповідного органу охорони здоров'я

NB! Якщо працівник не справляється із посадовими обов'язками, керівник органу охорони здоров'я чи медзакладу має право оформити подання до атестаційної комісії про зняття кваліфікаційної категорії чи звання спеціаліста. Комісія розглядає подання керівника і приймає рішення підтвердити чи відмовити у підтвердженні кваліфікаційної категорії зі спеціальності.

Вимоги до фахівців, яким присвоюють звання «спеціаліст»

Звання спеціаліста з конкретної спеціальності, що вказана в Номенклатурі спеціальностей, може отримати особа, яка —

 • має повну вищу немедичною освіту за спеціальностями:
  • Біологія
  • Генетика
  • Мікробіологія-вірусологія
  • Біохімія
  • Хімія
  • Зоологія
  • Ентомологія
 • пройшла курси спеціалізації
 • має сертифікат спеціаліста
 • має необхідну теоретичну і практичну підготовку з відповідної спеціальності

Вимоги до фахівців, яким присвоюють чи підтверджують кваліфікаційні категорії

Атестаційна комісія може присвоїти одну з трьох кваліфікаційних категорій у такій послідовності: друга, перша, вища.

Кваліфікаційні категорії спеціалістів з вищою немедичною освітою

Категорія

Вимоги до фахівця

Друга

 • має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж 5 років
 • має необхідну теоретичну та практичну підготовку за спеціальністю
 • володіє сучасними методами клініко-діагностичних та санітарно-гігієнічних досліджень
 • обліковує та аналізує основні клініко-діагностичні й санітарно-гігієнічні показники

Перша

 • має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж 7 років
 • має необхідну теоретичну та практичну підготовку за відповідною та суміжними спеціальностями
 • володіє сучасними методами клініко-діагностичних та санітарно-гігієнічних досліджень
 • обліковує та аналізує основні клініко-діагностичні й санітарно-гігієнічні показники
 • знає суміжні дисципліни, основи первинної профілактики захворювань та санітарно-просвітньої роботи

Вища

 • має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж 10 років
 • має високу теоретичну та практичну професійну підготовку за відповідною та за суміжними спеціальностями
 • володіє сучасними методами клініко-діагностичних та санітарно-гігієнічних досліджень
 • обліковує та аналізує основні клініко-діагностичні й санітарно-гігієнічні показники
 • знає суміжні дисципліни, основи первинної профілактики захворювань та санітарно-просвітньої роботи, клінічного значення лабораторних досліджень у діагностиці захворювань, сучасні напрями розвитку лабораторної служби

✅✅✅ Інфекційний контроль у ВАІТ: 12 рекомендацій експертів з епідеміології

Документи, необхідні для атестації фахівця з немедичною освітою

Для проходження атестації спеціалісти з вищою немедичною освітою повинні подати документи в певний, визначений нормативними документами, термін:

 • для атестації на звання «спеціаліст» — не пізніше ніж за тиждень до засідання атестаційної комісії
 • для атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії — за два місяці до початку роботи атестаційної комісії

Перелік документів на атестацію

Документ

Особливості оформлення і подання

Атестація на присвоєння звання «спеціаліст»

Атестація на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії

Письмова заява

Подається

Подається

Диплом

Подається копія документа належним чином завірена

Подається копія документа належним чином завірена

Атестаційний листок

Власноруч заповнений

Власноруч заповнений

Сертифікат «спеціаліст»

Подається копія документа належним чином завірена

Свідоцтво про складання іспиту після ПАЦ

Видається екзаменаційною комісією після успішного іспиту на відповідній кафедрі. У документі зазначена рекомендація про присвоєння відповідної категорії чи підтвердження наявної категорії

Посвідчення про кваліфікаційну категорію

Оригінал та копія. Подають фахівці, яким раніше уже була присвоєна певна категорія

Трудова книжка

Копія, завірена відповідним чином

Звіт про роботу за останніх три роки

Звіт про професійну діяльність фахівець пише у довільній формі в межах 20 сторінок друкованого тексту. У документі обов’язково необхідно:

 • викласти особливості професійної діяльності, виконувані функції
 • проаналізувати показники діяльності за останні три роки

Якщо впродовж попередніх трьох років фахівець змінював місце роботи, такі звіти він повинен скласти про роботу в кожному закладі.

Звіт завіряє керівник ЗОЗ

Копія ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з медичної практики

Подають фахівці, що працюють за наймом у суб’єктів господарювання, які зареєстровані як юридичні особи

Відповідно до порядку атестації професіоналів з вищою немедичною освітою особи, які претендують на присвоєння звання «спеціаліст», можуть також подати інші матеріали, що характеризують рівень їхньої кваліфікації та практичної підготовки.

Рішення атестаційної комісії

Якщо кваліфікаційну категорію особи комісія знижено чи знято, то комісія зобов’язана протягом 10 днів повідомити про це рішення керівництво медзакладу.

Рішення атестаційної комісії можна оскаржити у Центральній атестаційній комісії впродовж місяця з дня видачі посвідчення або витягу із протоколу засідання комісії.

Рішення Центральної атестаційної комісії можна оскаржити у суді.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді