Журнал запису амбулаторних операцій: форма 069/о

UA RU
Розгляньте правила заповнення медичної форми 069/о відповідно до наказу МОЗ від 14.02.2012 № 110 та скачайте бланк журналу

Профілактика ВІЛ-інфікування у медзакладі ►►► ТЕСТ

Форма 069/о «Журнал запису амбулаторних операцій» заповнюється в амбулаторно-поліклінічних медзакладах лікарями хірургічного профілю та зберігається в операційній.

Лікарі заносять до журналу дані про будь-які хірургічні втручання. Лікарі-стоматологи, що проводять оперативні втручання, також вносять дані у форму № 039-2/о.

NB! Згідно з наказом № 587 медзаклади та ФОП, що вносять медзаписи про проведені амбулаторно хірургічні втручання до електронної системи охорони здоров’я, не ведуть цей журнал. Якщо ж форма no 069/о «Журнал запису амбулаторних операцій» ведеться в електронному варіанті, вона має містити усю ту ж інформації, що й паперова.

На основі журналу амбулаторних операцій заповнюють таблицю 2800 «Хірургічна робота амбулаторно-поліклінічного закладу», що міститься в річному звіті ЛПЗ № 20 (наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378).

За посиланням нижче можна завантажити форму 069/о.

✅✅✅ Електронне направлення: як виписувати

Форма no 069/о «Журнал запису амбулаторних операцій»

Журнал запису амбулаторних операцій: форма 069/о

Скачати

Журнал амбулаторних операцій: правила заповнення

Графа

Інформація, що вноситься

1

порядковий номер хірургічного втручання

2

дата його проведення

3

повне ім’я пацієнта

4

вік пацієнта (для грудних дітей — кількість місяців, днів життя)

5

адреса реєстрації пацієнта (батьків неповнолітнього)

6

діагноз, що став показанням для проведення операції

7

опис методу анестезії з указанням дози та методу введення анестезуючого агента

8

опис ходу операції

9

повне ім’я хірурга, його підпис, прізвище медсестри

Форма 069/о нумерується, прошивається і засвідчується підписом керівника та печаткою медзакладу. Закінчений журнал зберігають у ЛПУ впродовж 5 років.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики