Дотримання гарантій та компенсацій для медпрацівників, зайнятих на роботах з ліквідації COVID-19

Держпраці роз’яснила особливості встановлення доплат в розмірі трьох окладів медпрацівникам, які беруть участь у ліквідації епідемії. Також — що робити медикам, якщо їхні трудові права порушують

Як захистити працівників від професійних захворювань

МОЗ наказом від 02.04.2020 № 768 затвердило перелік посад медичних та інших працівників, що ліквідовують епідемію, здійснюють заходи із запобігання поширенню коронавірусу, лікують пацієнтів із COVID-19, яким здійснюється доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року.

NB! Персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата, затверджує керівник відповідного закладу охорони здоров’я (п. 2 наказу № 768).

✅✅✅ Доплати за лікування пацієнтів із COVID-19: новий механізм нарахування

Заробітна плата складається із основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат (ст. 2 Закону України «Про оплату праці»).

Структура заробітної плати

Складові частини

Визначення

Основна заробітна плата

це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Її встановлюють у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців

Додаткова заробітна плата

це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає:

  • доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством
  • премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

це виплати, до яких належать:

  • виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік
  • премії за спеціальними системами і положеннями
  • виплати в рамках грантів
  • компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми

Отже, доплата, передбачена наказом № 768, є додатковою заробітною платою.

Відповідно до статті 94 КЗпП заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Тому зазначену доплату в розмірі трьох окладів слід провадити за весь робочий час, відпрацьований працівником за професією (посадою), яка зазначена у переліку до наказу № 768 та у персональному переліку працівників, яким встановлена доплата.

Дотримання гарантій та компенсацій медпрацівникам, зайнятим на роботах з ліквідації COVID-19

Скачати

Територіальним органам Держпраці доручено провести роз’яснювальну роботу в усіх державних і комунальних медзакладах України. При цьому особисто звернути увагу керівників медзакладів на необхідність виконання норм чинного законодавства.

NB! Якщо інформаційно-роз’яснювальна робота не подіє, Держпраці у межах наданих повноважень притягатиме до відповідальності посадових осіб, які не дотримуються прав медпрацівників.

Якщо медпрацівники вважають, що їхні трудові права порушують, вони можуть звернутися в будь-який зручний способів до Держпраці або її територіальних органів. У відповідь Дердпраці організує інспекційні відвідування та вживе заходів щодо усунення виявлених порушень і притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

Поставити запитання й отримати відповіді на них можна за допомогою:

  • телефону
  • електронної пошти
  • соціальних мереж

Інформація про контакти розміщена на офіційних вебсайтах Держпраці та її територіальних органів.

За матеріалами Держпраці

Нові вимоги до ліцензування медичної практики