Скачайте посадову інструкцію акушерки

UA RU
Ознайомтеся з посадовою інструкцією акушерки. Скачайте зразок документа та адаптуйте до умов роботи медзакладу

Профілактика ВІЛ-інфікування у медзакладі ►►► ТЕСТ

Один примірник цієї посадової інструкції зберігають у відділі кадрів закладу, другий — у завідувача відділення, третій — в акушерки.

✎ Як внести зміни до інструкції? У разі перерозподілу обов’язків між працівниками лікувального закладу до цієї посадової інструкції наказом головного лікаря можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

Посадова інструкція акушерки

Скачайте посадову інструкцію акушерки

Скачати

Кваліфікаційні вимоги до акушерки

Акушерка належить до категорії «Фахівці». Код КП — 3232.

Кваліфікаційні вимоги до цієї посади — неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа» та спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.

Умови прийому на роботу та підпорядкування

Акушерку призначають на посаду та звільняють з неї наказом головного лікаря із дотриманням вимог КЗпП.

Акушерку допускають до роботи після проходження:

Акушерка підпорядковується завідувачу відділення та старшій акушерці лікувального закладу. Професійну діяльність здійснює під керівництвом лікаря або самостійно.

NB! Вказівки акушерки — обов’язкові для молодшого медичного персоналу.

Професійні зв’язки в межах закладу — з головною акушеркою, кабінетом обліку і медичної статистики, господарсько-обслуговувальним персоналом, адміністративно-управлінським персоналом та іншими підрозділами лікувального закладу.

Завдання й обов’язки акушерки

Акушерка зобов’язана:

 • керуватися чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я
 • знати технологію ведення післяпологового догляду за породіллями та новонародженими
 • володіти сучасними методами діагностики та долікарської допомоги
 • володіти прийомами первинної реанімації, вміти надавати долікарську допомогу при кровотечі, еклампсії, шокових станах (анафілактичному, геморагічному, кардіогенному), колапсі, отруєнні, механічній асфіксії, опіках, алергічних станах
 • володіти стандартними процедурами обстеження породіль, методикою проведення маніпуляцій та оцінювати їх результати
 • знати фармакологічні властивості найбільш поширеніших медпрепаратів, їх сумісність, дозування, методику введення
 • вести облік руху медпрепаратів на посту, умов зберігання та використання
 • брати участь у лікувально-діагностичному процесі, лікарському обході
 • асистувати лікарю при оглядах, лікарських процедурах, гемотрансфузіях
 • виконувати лікарські призначення
 • володіти методикою дезінфекції виробів медичного призначення, проведення передстерилізаційної обробки та методів стерилізації
 • проводити профілактичні заходи, спрямовані на запобігання захворюванням та своєчасне їх виявлення
 • володіти методами асептики та антисептики
 • вести медичну документацію, зберігати медичні карти в окремій шафі
 • брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення щодо профілактики захворювань та їх ускладнень
 • постійно удосконалювати свій професійний рівень
 • дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку та здоров’я довколишніх під час виконання будь-яких робіт чи перебування на території пологового будинку
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з медичним обладнанням у пологовому будинку, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту
 • проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди
 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці, правила поводження з машинами та механізмами, правила користування засобами колективного та індивідуального захисту
 • дотримуватись вимог професійної етики, деонтології та дрес-коду закладу
 • виконувати положення нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків
 • забезпечувати постійну протидію корупційним правопорушенням
 • використовувати персональні дані, отримані під час здійснення трудової діяльності, лише відповідно до своїх професійних обов’язківзміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики