Інструктажі з охорони праці в медзакладі

Автор
Експертна редакція порталу
Контролювати вчасність проведення інструктажів з охорони праці та перевіряти рівень знань працівників – обов'язок керівника медичного закладу. Хто проводить інструктажі з охорони праці, які види інструктажів і коли який проводити, дізнайтеся зі статті
Зміст статті:
Охорона праці в медицині: нормативні документи Охорона праці в медичних закладах: види інструктажів  Вступний інструктаж з охорони праці в лікарні Первинний інструктаж з охорони праці Повторний інструктаж з охорони праці Позаплановий інструктаж Цільовий інструктаж з охорони праці

 

 

 

Охорона праці в закладах охорони здоров’я передбачає, що всі працівники медзакладу, зокрема адміністративний апарат, середній медичний персонал і працівники господарської служб, мають проходити інструктажі з питань охорони праці. 

Заняття з охорони праці відбуваються відповідно до положення, затвердженого наказом керівника медзакладу. Відповідальність за якість проведеного інструктажу несе роботодавець.

Базова медична документація ЗОЗ

 

Охорона праці в медицині: нормативні документи

Які нормативні документи визначають, які має бути організована охорона праці в лікувально-профілактичних закладах? Основним документом, який регламентує проходження інструктажів з охорони праці, є Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 року (далі — Положення). Цей документ передбачає безперервне проведення інструктажів з питань охорони праці в медицині, незалежно від форми власності лікувальних установ і їх приналежності.

NB! Інструктаж є обов'язковою процедурою як для основних фахівців, так і для сумісників. Працівник, який своєчасно не пройшов навчання з охорони праці, до роботи не допускається.

✅✅✅ Як унести зміни до інструкції з охорони праці

Охорона праці в медичних закладах: види інструктажів 

Залежно від часу та причини проведення інструктажів з питань охорони праці в медицині їх поділяють на кілька видів:

 • вступний — перед прийманням на роботу
 • первинний — перед початком роботи
 • повторний — з певною періодичністю для працівників
 • позаплановий — за потреби
 • цільовий — в особливих випадках за потреби

Інструктаж з питань охорони праці в медзакладі проводять як для основних працівників закладу, так і для сумісників.

NB! Якщо посадова особа поєднує роботу основного фахівця в одному структурному підрозділі з роботою за сумісництвом в іншому цього самого закладу, інструктаж потрібно пройти за основним місцем роботи, і за місцем роботи за сумісництвом.

Інструкції, відповідно до яких відбувається навчання, розробляють працівники закладу з урахуванням специфіки роботи й особливостей обладнання, з яким контактує персонал. Документ доповнюють покрокові інструкції щодо дій персоналу при виникненні аварії і під час надання медичної допомоги.

 

 

Вступний інструктаж з охорони праці в лікарні

Вступний інструктаж з питань охорони праці в лікарні проводить спеціаліст з охорони праці медичного закладу. Втім, керівник своїм наказом може покласти ці обов'язки на іншого фахівця. Обов'язковою умовою при цьому є наявність у фахівця сертифіката, що підтверджує проходження курсів з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводять для:

 • працівників, яких приймають на роботу в медичний заклад — незалежно від посади, попереднього стажу роботи, освіти і виду роботи
 • працівників інших організацій, яких направили до медичного закладу для проведення будь-якого виду робіт
 • студентів або учнів, яких направили до медичного закладу для проходження виробничої практики або трудового навчання
 • членів екскурсійної групи, в разі, якщо екскурсія відбувається в медзакладі

Вступний інструктаж з охорони праці в Україні проводять у спеціально обладнаному для цього приміщенні. У кабінеті мають бути розміщені сучасні технічні засоби, що дають змогу провести інструктаж професійно та якісно; ​​наочні посібники з охорони праці. Якщо такого приміщення немає, інструктаж організовують у пристосованому кабінеті.

Програма вступного інструктажу з охорони праці в лікарні, як і програма навчання з охорони праці, розробляється службою охорони праці медичного закладу. У ній прописують питання, що безпосередньо стосуються специфіки виробничого процесу в конкретному медичному закладі.

Програму навчання з охорони праці підписує керівник закладу. Окремо в програмі зазначають такі пункти:

 1. перелік основних питань, які обов'язково опрацьовують під час проведення інструктажу
 2. час, протягом якого має відбуватися навчання з цих питань

Коли працівника приймають на роботу, йому видають наказ (розпорядження) про прийом на роботу, форма якого затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489. Відповідно до цього наказу факт проведення вступного інструктажу фіксують у двох документах:

 • журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці в медзакладі
 • наказі про прийом на роботу

✅✅✅ Положення про службу охорони праці в медзакладі: приклад

Як задокументувати проходження інструктажу

 

Нормативні документи не дають чіткої вказівки, як правильно зробити цю позначку. Можливі два варіанти:

 1. Записати від руки: «Інструктаж з охорони праці пройдено». Достовірність запису підтверджують своїми підписами фахівець з охорони праці медичного закладу і працівник, якого інструктували. Біля кожного підпису прописують прізвища
 2. Оформити у вигляді таблиці — вписати дату проведення інструктажу, номер запису в Журналі реєстрації вступних інструктажів, прізвище та підпис посадової особи, яка проводила інструктаж, і того, кого інструктували

Позначку в наказі можна зробити як на його титульній сторінці, так і на звороті документа.

Первинний інструктаж з охорони праці

Первинний інструктаж з охорони праці в медзакладах України проводять безпосередньо на робочому місці перед початком проведення робіт. Відповідальною за проведення інструктажу є посадова особа, яке буде керувати цими роботами. Первинний інструктаж проводять для таких категорій працівників:

 • прийнятих на тимчасову або постійну роботу
 • нещодавно переведених на тимчасову роботу з іншого структурного підрозділу медичного закладу
 • які будуть виконувати нову для них роботу
 • які прибули з іншого медичного закладу у відрядження для виконання певного виду робіт

Первинний інструктаж з охорони праці можна проводити як для одного працівника, так і для групи працівників одного напрямку одномоментно. Програма заняття містить питання, що стосуються безпосереднього спрямування роботи посадової особи. Розробляє його профільна служба медустанови, затверджує — керівник.

 

Сервіс з фінансового планування: як користуватися

Повторний інструктаж з охорони праці

Персонал медзакладу з певною періодичністю проходить повторний інструктаж. Ті, чия робота пов'язана з підвищеною небезпекою, проходять інструктаж не рідше ніж через кожні 3 місяці. Для всіх інших працівників періодичність інструктажу становить 6 місяців. Однак керівник медустанови своїм наказом може змінити ці терміни з урахуванням конкретних умов праці персоналу.

До роботи, пов'язаної з підвищеним ризиком, належать 137 видів діяльності, серед яких роботи:

 • пов'язані з контактом з вибухонебезпечними і легкозаймистими речовинами (п. 10 Положення)
 • пов'язані з транспортуванням, наповненням, ремонтом балонів та інших ємностей, із стисненими, отруйними, вибухонебезпечними, інертними речовинами (п. 12 Положення)
 • з механізмами, що працюють на газі або рідкому паливі (п. 13 Положення)
 • робота з речовинами, віднесеними до першого і другого класу небезпеки (п. 31 Положення)
 • які передбачають контакт з отруйними, токсичними і радіоактивними речовинами (п. 36 Положення)
 • пов'язані з дератизацією, дезактивацією, дезинсекцією і дезінфекцією приміщень (п. 37 Положення)
 • пов'язані з обслуговуванням і випробуванням посудин, що працюють під тиском (п. 63 Положення)

NB! У медичному закладі складають список робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою. На підставі цього списку видають наказ, яким затверджують локальне положення з питань охорони праці. Наказ набирає чинності після його підписання керівником.

Повторний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт. Заняття відбувається на робочому місці для кожного працівника окремо або для групи працівників, що виконують однаковий вид робіт. Питання, що розглядають під час інструктажу, і час заняття не відрізняються від первинного інструктажу.

Частина персоналу медичного закладу може бути звільнена від проходження повторного інструктажу. Таке право може надати керівник установи тим працівникам, робота яких не пов'язана з безпосереднім контактом з механізмами, устаткуванням та приладами, збереженням і переробкою сировини.

 

Позаплановий інструктаж

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводять:

 • якщо почали діяти нові нормативно-правові документи, що стосуються питань інструктажу з техніки безпеки
 • внесені зміни до чинних нормативно-правових документів
 • виникли зміни в виробничому процесі, що безпосередньо впливають на характер виконуваних робіт — заміна або модернізація обладнання, змінений технологічний процес
 • виникли випадки виробничого травматизму, причиною яких стали порушення техніки безпеки
 • працівник не виконував певних видів роботи, які пов'язані з підвищеною небезпекою, понад 30 днів, інші види робіт — понад 60 днів

Позаплановий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт у спеціальному кабінеті або на робочому місці. Які питання будуть вивчати в конкретному випадку, залежить від причини проведення позапланового інструктажу.

Цільовий інструктаж з охорони праці

Цільовий інструктаж з охорони праці проводять:

 • якщо працівників залучають до ліквідації наслідків аварій і стихійних лих
 • якщо планується проведення робіт за наказом-допуском, наказом, розпорядженням

За проведення такого інструктажу відповідає посадова особа, під керівництвом якої будуть проводитися такі роботи.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді